Förskolans demokratifostran, 2 uppl e-bok

Förskolans demokratifostran, 2 uppl e-bok

I ett föränderligt samhälle

E-bok
 
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

I Sverige deltar nästan alla barn mellan ett och fem år i förskolans verksamhet. Därmed är förskolan en viktig kontaktyta mellan samhället och nya generationer medborgare. Utmaningar som hotar demokratiska värden i samhället och som därmed också påverkar förskollärarens förutsättningar att arbeta med demokratifostran, har funnits i alla tider. Därför har förskolans demokratiuppdrag aldrig varit enkelt.

Författarnas utgångspunkt är att se förskolan som en samhällsarena som påverkar och utmanar förskolans verksamhet. I boken presenteras en modell som hjälper till att överblicka och förhålla sig till händelser av särskild betydelse för förskolans demokratifostran. Hit hör förändringar i synen på barn och barnomsorg, förskjutningar i läroplanens innehåll och kamratkulturers betydelse för norm- och värdefostran i barngruppen.  Förskollärarens ansvar i förskolans demokratifostran har en central plats i boken och diskuteras kontinuerligt utifrån konkreta exempel. 

Bokens andra upplaga innehåller uppdaterade referenser och kommentarer till förskolans styrdokument.  Här presenteras aktuell forskning, och händelser i omvärlden med relevans för förskolans demokratifostran diskuteras. 

Solveig Hägglund, professor emerita i pedagogik, Annica Löfdahl Hultman, professor i pedagogiskt arbete och Nina Thelander, lektor i pedagogiskt arbete. Alla verksamma vid Karlstads universitet.

Kurslitteratur i tillgängligt format
Denna titel finns tillgänglig som e-bok hos Studora. Med Studora får du tillgång till Gleerups e-böcker i 180 dagar. På köpet får du en digital plattform med många smarta funktioner för effektiv inlärning.

  • Artikelnr : 51113685
  • Upplaga : 2.1
  • Utgivningsår : 2024