Förskolans naturvetenskap i praktiken e-bok

Förskolans naturvetenskap i praktiken e-bok

E-bok
 
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Enligt förskolans läroplan ska varje barn ges möjlighet att utveckla förståelse för naturvetenskap. Barnen ska stimuleras att aktivt undersöka sin omvärld och tänka själva kring naturvetenskap. De ska också ges möjlighet dela sina tankar och uttrycka dem på ett kreativt sätt. Men hur gör man det i praktiken? Hur kan man som pedagog stötta ett barn så att det utvecklas i sin förmåga att ställa frågor och undersöka? Hur stöttar man barns reflektioner kring de erfarenheter de får via undersökande verksamhet? Och hur gör man det på ett sätt som stämmer med förskolans värdegrund och övriga uppdrag?

I den här boken ger författarna en mängd konkreta och inspirerande exempel på hur några förskolor har valt att arbeta med naturvetenskap. Den forskning som boken bygger på visar att pedagogernas förhållningssätt till naturvetenskap, snarare än valet av innehåll, är avgörande för om barnen verkligen erbjuds en möjlighet att utveckla förståelse för naturvetenskap. Bokens exempel utgår därför från olika förhållningssätt som man kan ha i samband med naturvetenskapliga aktiviteter. Till varje kapitel hör en eller flera faktarutor där det naturvetenskapliga innehållet förklaras och knyts till generella bärande idéer inom naturvetenskapen. I den andra upplagan av boken har texterna uppdaterats så att de stämmer överens med de nya skrivningarna i förskolans läroplan där begreppen undervisning, förundran och hållbar utveckling har förts in. 

Boken spänner över stora delar av det naturvetenskapliga fältet, och visar att det finns många olika sätt att låta barn möta naturvetenskap på. Exemplen i boken vidgar gränserna för hur man kan arbeta med naturvetenskap i förskolan och öppnar för möjligheter till många lustfyllda, engagerande och lärande stunder med barnen.

Kurslitteratur i tillgängligt format
Denna titel finns tillgänglig som e-bok hos Studora. Med Studora får du tillgång till Gleerups e-böcker i 180 dagar. På köpet får du en digital plattform med många smarta funktioner för effektiv inlärning.

 

Bodil Sundberg är fil.dr i biologi och arbetar på Örebro universitet som lärarutbildare och forskare inom naturvetenskapernas didaktik.

Sofie Areljung är doktorand vid Umeå universitet, där hon arbetar med ett avhandlingsprojekt om naturvetenskap i förskolan.

Karin Due är fil.dr i fysikdidaktik och arbetar som lärarutbildare vid Umeå universitet, bland annat på förskoleprogrammet.

Christina Ottander är fil.dr i växtfysiologi och docent i ämnesdidaktik med inriktning mot naturvetenskap vid Umeå universitet.

Britt Tellgren är fil.dr i pedagogik och verksam som lärarutbildare på förskollärarprogrammet vid Örebro universitet.

 

  • Artikelnr : 51113562
  • Upplaga : 2.3
  • Utgivningsår : 2024
Recensioner

Del av recension i BTJ-häftet nr 20, 2020.
Lektör Maj-Britt Claesson

Det här är en ny, omarbetad upplaga av Förskolans naturvetenskap i praktiken, där texterna har uppdaterats så att de stämmer väl överens med de nya skrivningarna i förskolans läroplan. Boken lyfter fram stora möjligheter att arbeta med naturvetenskap av mycket hög kvalitet redan i förskolan och på ett lustfyllt sätt ta vara på barnens nyfikenhet. Författarna utgår från ett intressant forskningsprojekt som de genomfört i förskolan. De ger många inspirerande exempel på aktiviteter som beskriver hur man kan göra i arbetslaget för att skapa en kultur där naturvetenskap blir ett naturligt inslag i verksamheten, också för de allra yngsta barnen.

[…] Till varje kapitel finns viktiga faktarutor som förklarar naturvetenskapens bärande idéer på ett enkelt sätt. Boken är mycket användbar och vänder sig i första hand till verksamma pedagoger, studenter och lärarutbildare.