Att undervisa om kontroversiella frågor e-bok

Att undervisa om kontroversiella frågor e-bok

Didaktiska utmaningar och möjligheter

E-bok
 
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Många aktuella samhällsfrågor kan beskrivas som kontroversiella. De är komplexa, politiskt laddade och saknar enkla svar eller lösningar. Att elever får möta och lära sig att hantera sådana frågor i skolan är viktigt. Kontroversiella samhällsfrågor har en stor didaktisk potential, men de kan också vara utmanande för läraren.

Den här boken erbjuder kunskap om undervisning om kontroversiella frågor och är tänkt att ge stöd och hjälp till lärare och blivande lärare. Här ges läsaren möjlighet att fundera över dessa frågors karaktär, få insikt om deras hantering i läroplanen samt överväga deras betydelse för lärare och elever.

Boken visar på didaktiska utmaningar och möjligheter i arbetet med kontroversiella frågor och ger exempel på konkreta sätt att arbeta i olika undervisningssituationer.

Bokens författare har bakgrund som lärare och lärarutbildare och har bedrivit forskning som rör skolundervisning om kontroversiella frågor.

Kurslitteratur i tillgängligt format
Denna titel finns tillgänglig som e-bok hos Studora. Med Studora får du tillgång till Gleerups e-böcker i 180 dagar. På köpet får du en digital plattform med många smarta funktioner för effektiv inlärning.
 

Anna Larsson (red.) är professor i idéhistoria med utbildningsvetenskaplig inriktning vid Umeå universitet.
Mikael Berg är docent i pedagogiskt arbete vid Högskolan Dalarna. 

Anders E. B. Blomqvist är lektor i historia vid Högskolan Dalarna och forskare vid Hugo Valentin Centrum, Uppsala universitet. 

Henrik Åström Elmersjö är docent i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning vid Umeå universitet. 

Kristina Ledman är lektor i pedagogik vid Umeå universitet. 

Niclas Lindström är docent och lektor i religionsvetenskap med inriktning mot etik och ämnesdidaktik vid Umeå universitet. 

Anders Persson är docent i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning vid Högskolan Dalarna. 

Karin Årman är doktorand i pedagogiskt arbete vid Högskolan Dalarna. 
 

  • Artikelnr : 51113647
  • Upplaga : 1.1
  • Utgivningsår : 2024
Recensioner

Ur BTJ-häfte 9, 2024. Lektör: Henric Ahlgren

Författarna som medverkar med texter i boken arbetar som lärare och lärarutbildare och har forskat kring skolundervisning och kontroversiella frågor. Boken handlar om de utmaningar som lärare och skola ställs inför i undervisningssituationer och lärmiljö när det gäller att möta och hantera de kontroversiella och komplexa samhällsfrågorna av idag. Den ger användbara didaktiska ingångar och strategier och lyfter fram relevanta frågeställningar och grunder för diskussioner inom området. Den kan ses som såväl en utmärkt konkret handbok som en fruktbar utgångspunkt för vidare diskussioner eller forskning. Boken vänder sig främst till lärare och blivande lärare i grundskolans mellanstadium och upp till gymnasiet – och framförallt inom samhällsorienterande ämnen. Men ämnesområdet och den allmängiltiga inriktningen kan också vara intressant för alla inom läraryrket.