Betygsättningens didaktik e-bok

Betygsättningens didaktik e-bok

E-bok
 
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

För många lärare är betygsättning en central del av jobbet. Betyg ska ges i grundskolan från och med årskurs 6, men kan ges redan från årskurs 4, samt i gymnasieskolan och vid komvux. I den anpassade grundskolan sätts betyg om eleven eller elevens vårdnadshavare önskar det. Även på folkhögskolornas allmänna kurser ges ett studieomdöme, som i vissa delar påminner om betyg.


Även om aktuella styrdokument innehåller en del information i förhållande till betygsättningen, lämnar de också mycket osagt. Som lärare behöver man därför vara bekant med ”betygsättningens didaktik”, det vill säga varför man sätter betyg, vad som ska betygsättas och hur betygsättningen bör gå till. Den här boken är tänkt att ge vägledning i dessa didaktiska frågor. Boken är inte en ”regelbok”, som samlar olika föreskrifter, utan är tänkt att fungera som ett stöd till lärarens professionella omdöme i betygsättningen, så att betygsättningen kan ”vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet” (Skollagen, 1 kap. 5 §).

Anders Jönsson är professor i didaktik vid Högskolan Kristianstad. 

Kurslitteratur i tillgängligt format
Denna titel finns tillgänglig som e-bok hos Studora. Med Studora får du tillgång till Gleerups e-böcker i 180 dagar. På köpet får du en digital plattform med många smarta funktioner för effektiv inlärning.

  • Artikelnr : 51113623
  • Upplaga : 1.1
  • Utgivningsår : 2024