Etik i professionellt lärarskap, 4 uppl e-bok

Etik i professionellt lärarskap, 4 uppl e-bok

E-bok
 
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Under en vanlig dag i skolan och förskolan uppstår ofta svåra situationer som kräver en etisk beredskap. En medveten och gemensam professionsetik bidrar till att utveckla den etiska kompetensen och innebär att lärare får inspiration och stöd för det dagliga yrkesutövandet. 

ETIK I PROFESSIONELLT LÄRARSKAP visar hur reflektion och kommunikation förbereder läraren inför professionsetiska problem. I tre berättelser skriver författarna om dilemman hämtade ur skolans och förskolans verklighet och resonerar sedan kring de värden som berörs. Resonemangen fördjupas med hjälp av etiska begrepp och tankegångar. I boken ges också förslag på sätt att förhålla sig till och agera i de olika situationerna, såväl för den enskilda läraren som för personalgruppen i stort. I denna fjärde reviderade upplaga har ny forskning inkluderats, och förändrade omvärldsvillkor aktualiserats.

Kirsten Grønlien Zetterqvist, TD i religionsfilosofi, Sara Irisdotter Aldenmyr, professor i pedagogiskt arbete vid Högskolan Dalarna och Ann Paulin, gymnasielärare, har alla lång erfarenhet av undervisning i lärarutbildning. 
Kurslitteratur i tillgängligt format
Denna titel finns tillgänglig som e-bok hos Studora. Med Studora får du tillgång till Gleerups e-böcker i 180 dagar. På köpet får du en digital plattform med många smarta funktioner för effektiv inlärning.

  • Artikelnr : 51113593
  • Upplaga : 4.1
  • Utgivningsår : 2024