Läroplansteori och didaktik, 3 uppl e-bok

Läroplansteori och didaktik, 3 uppl e-bok

E-bok
 
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Läroplansteori och didaktik är två delar av det vetenskapliga ämnet pedagogik. Läroplansteorins grundläggande fråga är ”Vad räknas som kunskap?” Det är en fråga som ständigt är utsatt för omprövning och debatt. En fråga som ofta väcker känslor och som aldrig kommer att få ett slutgiltigt svar. Lika omdebatterad är didaktikens grundläggande fråga om hur kunskaper, värden och erfarenheter ska organiseras i konkreta undervisnings- och lärandesituationer. 

I den här boken belyser författaren dessa två breda frågeställningar ur ett flertal olika aspekter. Som en röd tråd löper insikten att det vi håller för sant i frågor om utbildning och lärande förändras historiskt över tid och varierar geografiskt, beroende på varje lands egna historiska, sociala och kulturella traditioner. 

I bokens tredje upplaga har bland annat ett nytt kapitel om skolans likvärdighet och olika typer av läroplaner tillkommit. Här finns även en guide för lärares didaktiska analyser som bygger på analyser av den aktuella läroplanen. Texten om olika kunskapsinriktningar har utökats och berörs nu i flera kapitel. 

Boken avslutas med ett avsnitt som visar på hur varje läroplan mer eller mindre medvetet grundas på antaganden om ett visst medborgarideal. Kapitlet är en påminnelse om den viktiga roll som skolan har i samhället för att upprätthålla och utveckla demokratin.
 
Ninni Wahlström är professor i pedagogik, verksam på Institutionen för didaktik och lärares praktik vid Linnéuniversitetet. Hennes forskning handlar om utbildningspolicy och läroplaner i relation till konsekvenser för undervisning i klassrum och barngrupper, utifrån läroplansteoretiska, didaktiska och utbildningsfilosofiska perspektiv. 

Kurslitteratur i tillgängligt format
Denna titel finns tillgänglig som e-bok hos Studora. Med Studora får du tillgång till Gleerups e-böcker i 180 dagar. På köpet får du en digital plattform med många smarta funktioner för effektiv inlärning.

  • Artikelnr : 51113654
  • Upplaga : 3.2
  • Utgivningsår : 2024
Recensioner

Publiceras i BTJ-häftet nr 1, 2023
Lektör Marie Leijon

I denna tredje upplaga har författaren Ninni Wahlström lagt till ett kapitel om läroplansmodeller och läroplansanalyser, samt avsnitt om skolans likvärdighet. Övrigt material har uppdaterats och läsaren får ta del av kapitel om utbildningspolicy, om förskolans läroplan, didaktiska perspektiv och relationer mellan läroplan och bedömning. Läroplansteori kan ibland uppfattas som abstrakt, men genom att så konsekvent koppla samman ramarna med lärares didaktiska arbete blir innehållet konkret kopplat till praktiken. Innehållet är dessutom väl grundat i utbildningsfilosofiska perspektiv och forskning. Boken Läroplansteori och didaktik utgör ett mycket värdefullt och användbart bidrag för både blivande och redan verksamma lärare.