Praktisk vetenskapsteori för lärare e-bok

Praktisk vetenskapsteori för lärare e-bok

E-bok
 
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Den här boken handlar om vad vetenskap är och är tänkt att hjälpa lärare att förstå och kritiskt reflektera över hur forskning kan bidra till att utveckla, utforma och utvärdera undervisningen. 

Skolan ska vila på vetenskaplig grund, men vad innebär det i praktiken? Hur kan läraren förstå, värdera och använda forskning i sin profession? Hur kan forskning användas för att designa undervisning, material och lärmiljöer? Och hur kan läraren systematisera och dokumentera sina didaktiska val i klassrummet baserat på forskning?

Det är viktigt att kunna bedöma om och när ett visst forskningsresultat är relevant för lärares verksamhetsnära frågor. Kunskaper i vetenskapsteori gör det möjligt för lärare att reflektera över professionen och lärarrollen – och kanske inte minst över hur kunskap produceras i samhället, får status som ”fakta” och därmed hamnar i skolans läromedel och kursplaner. 
Lärare som kan mer om vetenskaplig kunskap och forskningsprocessen får också ökade möjligheter att tillsammans med kollegor ta ställning till forskningsresultat och underbygga sina didaktiska val. På så sätt utvecklas ett slags vetenskapligt förhållningssätt till läraryrket.

Författarna Åke Grönlund, Anna-Lena Kempe och Matilda Wiklund har alla lång erfarenhet av undervisning och av forskning som rör läraryrket.

Kurslitteratur i tillgängligt format
Denna titel finns tillgänglig som e-bok hos Studora. Med Studora får du tillgång till Gleerups e-böcker i 180 dagar. På köpet får du en digital plattform med många smarta funktioner för effektiv inlärning.
 

Åke Grönlund är professor i informatik vid Örebro universitet. Han har tidigare varit lärare och studierektor inom grundskolan, huvudsakligen på högstadiet. Åkes forskning handlar om människors förhållande till teknik i olika sammanhang.

Anna-Lena Kempe är docent i didaktik vid Stockholms universitet och specialiserad på att analysera, organisera och designa villkor för lärande i olika sammanhang. Hon har i sin forskning ett särskilt intresse för multimodal kommunikation.

Matilda Wiklund är docent i pedagogik vid Stockholms universitet och har under lång tid arbetat med lärarutbildning vid Örebro universitet. Hennes forskning rör relationer mellan utbildning och medier, bland annat digitalisering inom utbildning.

 

  • Artikelnr : 51113678
  • Upplaga : 1.2
  • Utgivningsår : 2024
Recensioner

Del av recension i BTJ-häftet nr 20, 2021.
Lektör Katharina Jacobsson

Ett intressant avsnitt är det som berör hur lärare kan uppnå ett vetenskapligt förhållningssätt och hur denna förmåga kan utvecklas. Kapitlet visar på hur läsare av forskning kan granska den kritiskt samt diskuterar vilken forskning lärare behöver och hur denna samt beprövad erfarenhet kan användas i ett kollektivt kvalitetsarbete. […] Boken är ett angeläget bidrag om forskning och vetenskap i den process som pågår på skolor i syfte att driva undervisningen mot en vetenskaplig grund med relevans för lärarprofessionen. Boken riktar sig till lärare och lärarstudenter men kan med fördel även läsas av ledare inom skolan.