Skrivande i tidiga skolår e-bok

Skrivande i tidiga skolår e-bok

E-bok
 
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

I den här boken får du som är eller ska bli lärare fördjupa din kunskap om elevers skrivande i tidiga skolår. Här introduceras begreppet funktionellt skrivande och i fem kapitel utforskas centrala språkliga aspekter som är avgörande för elevers skrivutveckling. Dessa aspekter integreras sedan i sexton konkreta undervisningsupplägg som inkluderar allt från bokstavsinlärning till att skapa innehållsrika texter. 

Funktionellt skrivande innebär att eleverna skriver för att uppnå ett syfte, i ett sammanhang som engagerar dem och för en mottagare de vill kommunicera med. Genom exempel och handledning i får du konkreta verktyg för att skapa meningsfulla skrivuppgifter som intresserar och motiverar dina elever. Varje kapitel illustreras med konkreta exempel från texter skrivna av elever och avslutas med diskussionsfrågor för vidare reflektion och samarbete med kollegor.
Genom boken:
1.    Fördjupas kunskapen om olika språkliga aspekter av skrivandet.
2.    Ges exempel på hur man kan samtala med eleverna om deras skrivande.
3.    Erbjuds en struktur för att utforska funktionellt skrivande tillsammans med kollegor.

Boken är tänkt att ge lärare och blivande lärare glädje och inspiration i textskapandet och i samtal om skrivande. Välkommen till det funktionella skrivandet!

 

Kurslitteratur i tillgängligt format
Denna titel finns tillgänglig som e-bok hos Studora. Med Studora får du tillgång till Gleerups e-böcker i 180 dagar. På köpet får du en digital plattform med många smarta funktioner för effektiv inlärning.

 

Bokens författare forskar inom området skrivande och läsande i skolan samt är verksamma inom lärarutbildning och lärarfortbildning.
Oscar Björk är filosofie doktor i didaktik med inriktning svenska och universitetslektor i svenska med didaktisk inriktning vid Luleå tekniska universitet. 
Charlotte Engblom är lektor i didaktik med inriktning svenska vid Uppsala universitet och docent i svenska språket. 
Jenny W. Folkeryd är professor i didaktik med inriktning svenska vid Uppsala universitet. 
Åsa af Geijerstam är docent i didaktik vid Uppsala universitet.
Caroline Liberg är professor emeritus i utbildningsvetenskap med inriktning mot läs- och lärprocesser vid Uppsala universitet. 
Kimberly Norrman är doktorand i svenskdidaktik med inriktning flerspråkighet vid Uppsala universitet. 
Maria Rasmusson är lektor i didaktik vid Uppsala universitet med över 20 års erfarenhet som lärarutbildare. 
Maria Westman är filosofie doktor i nordiska språk, docent och universitetslektor i didaktik med inriktning svenska vid Uppsala universitet. 

  • Artikelnr : 51113616
  • Upplaga : 1.1
  • Utgivningsår : 2024