Språkdidaktik för yrkeslärare e-bok

Språkdidaktik för yrkeslärare e-bok

Utmaningar och möjligheter

E-bok
 
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Språket har en central roll i all utbildning. Det är både lärarens undervisningsredskap och elevernas lärverktyg – så även i yrkesutbildningar. Att använda språket som verktyg handlar om att arbeta aktivt med elevernas språkliga resurser och förutsättningar. Det gör läraren genom att vara tydlig och noggrann med de begrepp och språkliga uttryck som används under lektioner och i läromedel och att erbjuda språkliga stödstrukturer och möjligheter att använda språket på olika sätt och i olika sammanhang. Möjligheterna är många, men det är också utmaningarna.

Den här boken utgår från yrkeslärares språkdidaktiska utmaningar och visar hur dessa kan mötas genom en språkligt tillgänglig undervisning, där alla elever kan bidra och vara delaktiga. 

Språkdidaktik för yrkeslärare ger många exempel på hur yrkeslärare kan arbeta med språket i undervisningen, både i teoretiska och praktiska moment.  För att kunna göra språkdidaktiska anpassningar och erbjuda alternativa undervisnings- och bedömningsformer behöver yrkesläraren vara språkligt medveten och ha kunskap om språklig sårbarhet. Hur kan läraren arbeta med elever med varierande språkliga förutsättningar, till exempel språkstörning och dyslexi, eller språkligt sårbara elever utan någon diagnostiserad funktionsnedsättning? 

Boken vänder sig i första hand till verksamma och blivande yrkeslärare, men kan även användas av lärare och skolledare som arbetar med yrkesutbildning. Boken lämpar sig väl för kollegial fortbildning, inte minst genom de exempel och diskussionsfrågor som finns i det avslutande kapitlet. 

Kurslitteratur i tillgängligt format

Denna titel finns tillgänglig som e-bok hos Studora. Med Studora får du tillgång till Gleerups e-böcker i 180 dagar. På köpet får du en digital plattform med många smarta funktioner för effektiv inlärning

  • Artikelnr : 51113579
  • Upplaga : 1.1
  • Utgivningsår : 2024