Mervärdesskatt i teori och tillämpning 4:e uppl
Prova

Mervärdesskatt i teori och tillämpning 4:e uppl

Nyhet!
Av Oskar Henkow
Bok
Privatkund? Läs mer här

Mervärdesskatt är en indirekt skatt som ger stora intäkter till staten. Företag lägger också mycket tid och resurser på att hantera den. Reglerna om mervärdesskatt består huvudsakligen av genomförande av de EU-rättsliga direktiv som finns inom området. Just det stora inflytandet av EU-rätten gör mervärdesskatten speciell och komplex.

Mervärdesskatt i teori och tillämpning ger en introduktion i ämnet och förklarar mervärdesskatten i sitt sammanhang. Författaren anger de viktigaste rättsreglerna och rättsfallen som berör området. Boken innehåller också praktiska exempel för att förklara vissa särskilt svåra områden. Därmed fungerar den som en utgångspunkt för fördjupade studier och undersökningar i ämnet.

I fjärde upplagan har lagändringar och nya rättsfall beaktats. Med anledning av detta har vissa avsnitt tillkommit och vissa förtydliganden har gjorts.

Boken vänder sig till studerande vid olika juristutbildningar och vid ekonomutbildningar där skatterätt studeras. Den är också relevant för praktiskt verksamma jurister och ekonomer, både inom förvaltning och privat sektor, som behöver förstå och tillämpa mervärdesskattelagens regler.

Oskar Henkow är docent i handelsrätt på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet och bedriver forskning och utbildning i indirekta skatter. Han har stor erfarenhet av att arbeta praktiskt med mervärdesskatt (bl.a. före detta partner på EY).

  • Artikelnr: 40695727
  • Sidor: 128
  • Upplaga: 4.1
  • Utgivningsår: 2016