Emotionssociologi

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Emotioner finns med i alla sammanhang, men i det offentliga livet är de ofta tysta i bakgrunden. De driver våra handlingar, men vi kan inte alltid se dem och har lärt oss att bortse från dem. Emotionssociologi kan användas för att förstå oss själva och samhället bättre; varför vi gör som vi gör och varför vi är beroende av andra. Utan känslor, och utan förmåga att känna in sin omgivning, skulle ingen människa följa vare sig normer, lagar eller regler. Det är för att vi känner som vi rättar in oss i leden.

Den här boken förmedlar en integrerad och sammanhållen teori om emotioners betydelse i det sociala livet. Utifrån internationell forskning presenterar författaren ett samhällsvetenskapligt perspektiv på emotioner. Detta illustreras med exempel från vardagen, från skönlitteraturen, och inte minst från aktuella vetenskapliga studier. Boken riktar sig till såväl studenter inom samhälls- och vårdvetenskaper som till forskare som är nyfikna på ett emotionssociologiskt perspektiv. Den kan också läsas av en intresserad allmänhet.

Åsa Wettergren är lektor i sociologi vid Göteborgs universitet, där hon forskar och undervisar om sociala rörelser, migration och emotioner i organisationer.

  • Artikelnr: 40676535
  • Sidor: 192
  • Upplaga: 1.1
  • Utgivningsår: 2012
Recensioner

Recension i tidskriften Dansk Sociologi nr 2 2013.