Social omsorg i socialt arbete
Prova

Social omsorg i socialt arbete

Bok
Privatkund? Läs mer här

Social omsorg är ett perspektiv på det sociala arbetet. Vi kan alla komma att hamna i rollen som både givare och mottagare av omsorg. Inom det sociala omsorgsperspektivet är därför gränsen mellan "vi" och "dom" inte självklar, vilket påverkar yrkesutövningen. Författarna menar att kommunikationen mellan personer i olika omsorgsroller är A och O i ett professionellt socialt arbete.

I boken diskuterar ett antal forskare de välfärdspolitiska konsekvenser som de senaste årens samhällsförändringar har fått. Dessa konsekvenser problematiseras i förhållande till begrepp som hem, familj, kön, behov och rättigheter samt olika former av organisering av omsorg.

Social omsorg i socialt arbete beskriver olika typer av sociala relationer där omsorg ingår. Utifrån en mångfald av aspekter leds läsaren in i ett kunskapsfält som ger tillträde till en yrkesverksamhet inom det sociala omsorgsfältet.

Boken vänder sig främst till universitets- och högskolestuderande i socialt arbete samt vård- och sociala omsorgsutbildningar.

Stina Johansson är professor i socialt arbete med inriktning mot social omsorg vid Umeå universitet. Bokens övriga författare är väl etablerade forskare inom socialt arbete.

  • Artikelnr: 40647603
  • Sidor: 288
  • Upplaga: 1.2
  • Utgivningsår: 2006