Äldreomsorger i Sverige

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

I lagstiftning och politiska dokument betonas att den svenska äldreomsorgen ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och samtidigt vara individuellt utformad och anpassad efter människors lokala sammanhang. Det finns dock en spänning mellan dessa ideal. Hur olik kan äldreomsorgen få vara i olika kommuner? Vilken variation är motiverad och när ska skillnader betraktas som problem som bör åtgärdas?

Den här boken handlar om geografisk och tidsmässig variation inom den svenska äldreomsorgen. Här presenteras aktuell forskning om nationella och lokala policydokument och riktlinjer och om äldreomsorgens vardag i olika delar av landet betraktad ur de äldres, deras anhörigas och omsorgspersonalens perspektiv.

Sammantaget visar bokens 14 kapitel att det finns så stora skillnader över landet när det gäller äldreomsorgens organisering, omfattning och kvalitet att Sverige snarare framstår som 290 välfärdskommuner än som en enhetlig välfärdsstat. En andra slutsats är att det finns ett ökande gap mellan omsorgens vardag och politikernas utfästelser om en individuellt anpassad och värdig äldreomsorg. Inte minst oroande är att personalen upplever det som allt svårare att ge god omsorg och i högre utsträckning funderar på att lämna omsorgsyrket. Boken vänder sig till studerande inom socialt arbete, vårdutbildningar, sociologi och samhällsvetenskap samt till politiker och till personal inom olika omsorgsverksamheter.

Håkan Jönson (red.) är professor i socialt arbete vid Lunds universitet.

Marta Szebehely (red.) är professor i socialt arbete vid Stockholms universitet.

Katarina Andersson är docent och lektor vid Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet.

Helene Brodin är docent i socialt arbete och arbetar som forskare och lärare vid Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet.

Anna Dunér är professor i socialt arbete vid Göteborgs universitet.

Sara Erlandsson är fil.dr och forskare vid Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet.

Evy Gunnarsson är professor i socialt arbete vid Stockholms universitet.

Tove Harnett är fil.dr i gerontologi och verksam som forskare och lektor vid Socialhögskolan, Lunds universitet.

Lis Bodil Karlsson är docent i socialt arbete och arbetar som forskare och lärare vid Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet.

Elin Peterson är fil.dr i statsvetenskap vid universitetet Complutense i Madrid och arbetar som forskare på Institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet.

Ann-Britt Sand är fil.dr i sociologi och verksam som forskare och lektor vid Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet.

Rebecka Strandell är doktorand vid Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet.

Anneli Stranz är fil.dr och forskare vid Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet.

Palle Storm är doktorand vid Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet.

Annika Taghizadeh Larsson är fil.dr och lektor i det tvärvetenskapliga ämnet Äldre och åldrande och verksam vid avdelningen Åldrande och social förändring, Linköpings universitet.

Gun-Britt Trydegård är fil.dr i socialt arbete och har ägnat sin forskning åt den svenska äldreomsorgen, dess historia och socialpolitiska utveckling.

Petra Ulmanen är fil.dr och forskare i socialt arbete vid Stockholms universitet.


 

  • Artikelnr: 40697073
  • Sidor: 232
  • Upplaga: 1.1
  • Utgivningsår: 2018
Recensioner

Del av recension publicerad i BTJ-häftet nr 10, 2018
Lektör Bosse Forsén

De som definieras som äldre i vårt samhälle i dag blir allt fler. Frågan om hur man på mest meningsfulla sätt sörjer för omsorger om de äldre som är i särskilt behov av dem framstår som central och på många sätt utmanande. I denna kunskapsfyllda, mångfaldsrika och översiktliga antologi ligger fokus på olikheter och variation inom äldreomsorgen i vårt land. En lång rad forskare, flera ingående i samma forskningsprogram, ger tillsammans i fjorton olika kapitel en gedigen och mångperspektivisk grund för det fortsatta arbetet med att skapa största möjliga likvärdighet och jämlikhet inom äldreomsorgen. […] Äldreomsorger i Sverige är en angelägen bok som i första hand vänder sig till studerande och politiker inom det aktuella fältet, men som också har en vidare tänkbar läsekrets av intresserade, ytterst inkluderande oss alla.