Mervärdesskatt i teori och tillämpning 5 uppl
Prova

Mervärdesskatt i teori och tillämpning 5 uppl

Av Oskar Henkow
Bok
Privatkund? Läs mer här

5 upplagan är reviderad av Mattias Fri.

Mervärdesskatt är en indirekt skatt som ger stora intäkter till staten. Företag lägger också mycket tid och resurser på att hantera den. Reglerna om mervärdesskatt består huvudsakligen av genomförande av de EU-rättsliga direktiv som finns inom området. Just det stora inflytandet av EU-rätten gör mervärdesskatten speciell och komplex.

Mervärdesskatt i teori och tillämpning ger en introduktion i ämnet och förklarar mervärdesskatten i sitt sammanhang. Författaren anger de viktigaste rättsreglerna och rättsfallen som berör området. Boken innehåller också praktiska exempel för att förklara vissa särskilt svåra områden. Därmed fungerar den som en utgångspunkt för fördjupade studier och undersökningar i ämnet.

I femte upplagan har lagändringar och nya rättsfall beaktats. Med anledning av detta har vissa avsnitt tillkommit och vissa förtydliganden har gjorts. Denna upplaga speglar rättsläget per den 1 november 2018.

Boken vänder sig till studerande vid olika juristutbildningar och vid ekonomutbildningar där skatterätt studeras. Den är också relevant för praktiskt verksamma jurister och ekonomer, både inom förvaltning och privat sektor, som behöver förstå och tillämpa mervärdesskattelagens regler.
  • Artikelnr: 51101927
  • Sidor: 128
  • Upplaga: 5.1
  • Utgivningsår: 2019