Etik i professionellt lärarskap, 2 uppl
Prova

Etik i professionellt lärarskap, 2 uppl

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

En medveten och gemensam professionsetik bidrar till att utveckla den etiska kompetensen och innebär att lärare får inspiration och stöd för det dagliga yrkesutövandet. Under en vanlig dag i skolan uppstår ofta svåra situationer, där lärare måste agera snabbt och många gånger på egen hand. Detta kräver en etisk beredskap.

Etik i professionellt lärarskap visar hur reflektion och kommunikation förbereder läraren inför professionsetiska problem. I tre fall beskriver författarna dilemman hämtade ur skolans verklighet och resonerar sedan kring de värden som varje fall aktualiserar. Resonemangen fördjupas med hjälp av etiska begrepp och tankegångar. I boken ges också förslag på sätt att förhålla sig till och agera i de olika situationerna, såväl för den enskilda läraren som för personalgruppen i stort.

Ann Paulin, gymnasielärare, Sara Irisdotter Aldenmyr, professor i pedagogiskt arbete vid Högskolan i Dalarna, och Kirsten Grønlien Zetterqvist, TD i religionsfilosofi, har alla lång erfarenhet av undervisning i lärarutbildning.

  • Artikelnr: 40694751
  • Sidor: 164
  • Upplaga: 2.4
  • Utgivningsår: 2016
  • Recensioner

    "Etik i professionellt lärarskap kretsar kring det här och lämpar sig för diskussioner bland för-, grund- och gymnasieskollärare. /.../ Författarna /.../ som har olika bakgrund men är erfarna lärarutbildare, lyckas här presentera ett användbart material, särskilt för redan verksamma lärare att arbeta med tillsammans i arbetslag."

    BTJ-häfte nr 19, 2016, Linus Björk