Etik, integritet och dokumentation i förskolan
Prova

Etik, integritet och dokumentation i förskolan

Bok
Ej i lager
Privatkund? Läs mer här

I förskolans uppdrag ingår att dokumentera verksamheten. Detta kan tyckas enkelt, men för dem som genomför dokumentationen uppstår ofta frågor som: Vad ska dokumenteras? Vem ska dokumenteras? Vilka metoder och vilken teknik ska användas? Hur ska dokumentationen spridas och vem ansvarar för det? Ytterst handlar det om hur relationer skapas mellan de som dokumenterar och de som blir dokumenterade. Ofta är det vuxna som dokumenterar barn, och när barn involveras i arbetet sker det på de vuxnas villkor.

I den här boken diskuteras hur etik och integritet hanteras när verksamheten dokumenteras. Ofta gäller helt andra normer för barn än för vuxna kring etik och integritet i förskolan.

Författaren visar också varför och hur frågor om etik och integritet kan lyftas fram på nya sätt för att skapa en förskoleverksamhet som genomsyras av ett etiskt förhållningssätt. Detta är en förutsättning för att förskolan både ska kunna dokumentera verksamheten och förmedla demokratiska normer och värden.

Anne-Li Lindgren är professor vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet, där hon är föreståndare för Avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning.

  • Artikelnr: 40692672
  • Sidor: 128
  • Upplaga: 1.4
  • Utgivningsår: 2016
  • Recensioner

    ”Boken känns mycket angelägen i den dokumentationskultur som växer fram i förskolan. I åtta kapitel blickar hon både bakåt och framåt samt ger exempel från förskolors praktik. Anne-Li Lindgrens bok är engagerande och väcker många tankar kring barnsyn, kunskapssyn och förhållningssätt. Hennes text har en polemisk udd som riktar sig mot tidigare forskning på området. Just denna egenskap hos texten bjuder in till en engagerande läsning.”

    Ulf Malmqvist, BTJ-häfte nr 13, 2016