Etik, integritet och dokumentation i förskolan, 2 uppl
Prova

Etik, integritet och dokumentation i förskolan, 2 uppl

Bok
Privatkund? Läs mer här

I förskolans uppdrag ingår att dokumentera verksamheten. Detta kan tyckas enkelt, men för dem som genomför dokumentationen uppstår ofta frågor som: Vad ska dokumenteras? Vem ska dokumenteras? Vilka metoder och vilken teknik ska användas? Hur ska dokumentationen spridas och vem ansvarar för det? Ytterst handlar det om hur relationer skapas mellan de som dokumenterar och de som blir dokumenterade. Ofta är det vuxna som dokumenterar barn, och när barn involveras i arbetet sker det på de vuxnas villkor.

I den här boken diskuteras hur etik och integritet hanteras när verksamheten dokumenteras. Ofta gäller helt andra normer för barn än för vuxna kring etik och integritet i förskolan.

Författaren visar också varför och hur frågor om etik och integritet kan lyftas fram på nya sätt för att skapa en förskoleverksamhet som genomsyras av ett etiskt förhållningssätt. Detta är en förutsättning för att förskolan både ska kunna doku¬mentera verksamheten och förmedla demokratiska normer och värden.

Bokens andra upplaga är uppdaterad enligt ny forskning och enligt den reviderade läroplanen (Lpfö 18) med dess skrivningar om integritet och dokumentation.

 • Artikelnr: 51103396
 • Sidor: 168
 • Upplaga: 2.1
 • Utgivningsår: 2020
 • Recensioner

  Utdrag ur recension i BTJ-häfte nr 13, 2016 (OBS! Recension av 1:a upplagan)
  Lektör: Ulf Malmqvist

  Boken känns mycket angelägen i den dokumentationskultur som växer fram i förskolan. I åtta kapitel blickar hon både bakåt och framåt samt ger exempel från förskolors praktik. Anne-Li Lindgrens bok är engagerande och väcker många tankar kring barnsyn, kunskapssyn och förhållningssätt. Hennes text har en polemisk udd som riktar sig mot tidigare forskning på området. Just denna egenskap hos texten bjuder in till en engagerande läsning.