Matematikdidaktik i förskolan
Prova

Matematikdidaktik i förskolan

Bok
Privatkund? Läs mer här

Vad är matematik i förskolan? Hur kan man väcka barns nyfikenhet på matematik? I den här boken visar författarna hur man kan utgå från det som barn redan vet och kan, och utifrån ett sådant förhållningssätt arbeta med olika matematiska aspekter i förskolan.

I boken ges ett särskilt perspektiv på matematikdidaktik i förskolan, där barnet och leken sätts i centrum. Författarna problematiserar de matematiska målen i förskolans läroplan med hjälp av Alan Bishops sex kulturhistoriska matematiska aktiviteter: leka, förklara, lokalisera, designa, mäta och räkna. Dessa aktiviteter beskriver hur matematik skapas och används i alla mänskliga kulturer. Genom en förståelse för hur dessa aktiviteter fungerar kan man förverkliga de matematiska målen i förskolans läroplan och samtidigt utveckla lekfulla, matematiska barn.

Bokens författare har under flera år tillsammans bedrivit forskning som fokuserar på förskolans matematik och olika aspekter av detta. De är verksamma inom förskollärarprogrammet och andra lärarprogram vid olika lärosäten i Sverige och Norge. De har också skrivit materialet till matematiklyftet för förskola och förskoleklass.

  • Artikelnr: 40691316
  • Sidor: 160
  • Upplaga: 1.2
  • Utgivningsår: 2016
  • Recensioner

    "Det är ingen bok med tips och idéer, här får man istället bakgrund till den didaktik man kan använda sig av för att nå framgång när det gäller att utveckla de yngre barnens matematik. En läsvärd bok för pedagoger under utbildning och som underlag för studiecirklar där man kan få inspiration till intressanta diskussioner."

    BTJ-häfte nr 19, 2016, Marianne Ericson