Naturvetenskapens bärande idéer för förskollärare
Prova

Naturvetenskapens bärande idéer för förskollärare

Bok
Privatkund? Läs mer här

Att arbeta med naturvetenskap i förskolan är ett utmanande, spännande och roligt uppdrag. Alla har vi väl förundrats över barns nyfikenhet och goda observationsförmåga när de möter naturvetenskapliga fenomen. Många förskollärare berättar också att det är tacksamt att arbeta med naturvetenskap.

Ämnesområdet är stort och det kan vara svårt att som förskollärare få en överblick och veta vad man ska läsa in sig på för att få idéer till relevanta uppgifter att göra tillsammans med barnen.

Den här boken handlar om de bärande idéerna i naturvetenskap och är tänkt att stödja förskolläraren i strävan att få grepp om det viktigaste innehållet. Ambitionen är att dra upp de stora linjerna snarare än att ge en heltäckande beskrivning. Exempel från vardagliga sammanhang används för att visa på bärkraften i dessa idéer.

Boken är tänkt som kurslitteratur för blivande förskollärare och ämnesfördjupning för verksamma lärare i förskolan. Innehållet diskuteras i förhållande till förskolans läroplan.

Mats Areskoug, docent i fysik, Malmö högskola.

Margareta Ekborg, professor i ämnesdidaktik, Malmö högskola.

Maria Rosberg, universitetslektor i fysik, Högskolan Kristianstad.

Susanne Thulin, universitetslektor i pedagogik, Högskolan Kristianstad.

  • Artikelnr: 40694928
  • Sidor: 248
  • Upplaga: 1.2
  • Utgivningsår: 2016
  • Recensioner

    […] Författarnas ambition är att dra upp de stora linjerna inom förskolans naturvetenskap och ge pedagogerna stöd att hitta det viktigaste innehållet. Allt diskuteras i förhållande till förskolans läroplan. Inom naturvetenskap ligger många begrepp och förklaringar på en för hög abstraktionsnivå för små barn. Det är viktigt att pedagogerna har goda kunskaper för att kunna ge barnen konkreta upplevelser, och experiment på en lagom nivå och utifrån deras intressen och nyfikenhet. I varje kapitel diskuteras vardagliga fenomen och samband som belyses eller förklaras med hjälp av den bärande idén, till exempel: energi, kraft och rörelse och universum. Naturvetenskapens bärande idéer - för förskollärare ger ett mycket bra faktaunderlag för de verksamma pedagogerna som får en bra grund att stå på inför planering och genomförande med barnen.  Jag tycker boken också passar bra för lärare på lågstadiet.

    Lektör Marianne Ericson, BTJ-häftet nr 1, 2017