Social kompetens i barngrupper
Prova

Social kompetens i barngrupper

Bok
Privatkund? Läs mer här

Barn lär sig olika strategier för att hantera gemenskapen i de sociala sammanhang som de befinner sig i, till exempel i förskolan eller i andra grupper.

För att utveckla barns sociala kompetens och främja deras socialisation är samspelet i barngruppen mycket viktigt. Den här boken bidrar till en ökad förståelse av de sociala processer som äger rum i dessa grupper.

Det kan handla om vad barn säger och gör för att bli accepterade i gruppen och få vara med och leka, eller om hur barnen bidrar till den gemensamma aktiviteten, är delaktiga i och utvecklar den, och hur de samverkar med de andra i gruppen. Det kan också handla om hur barn försöker lösa de konflikter som kan uppstå i grupper av olika slag.

Författaren visar på betydelsen av att ta vara på de positiva resurserna och förmågorna hos det enskilda barnet och i barngruppen.

Liv Vedeler är professor i specialpedagogik vid Universitetet i Oslo. 

Översättning: Karl G. Fredriksson & Lilian Fredriksson

Den svenska utgåvan har fackgranskats av Barbro Bruce och Annika Månsson, vid lärarutbildningen på Malmö högskola.

  • Artikelnr: 40664242
  • Sidor: 82
  • Upplaga: 1.1
  • Utgivningsår: 2009