Traditionernas didaktik -  Religion och kulturarv i förskola
Prova

Traditionernas didaktik - Religion och kulturarv i förskola

Bok
Privatkund? Läs mer här
Idag uppmärksammas en rad traditioner i den svenska förskolan: halloween, lucia, jul, alla hjärtans dag och många andra. Hela tiden utmanas de rådande traditionerna av nya och de nya lever sida vid sida med de mer etablerade. 

Enligt läroplanen ska förskolan överföra och utveckla ett kulturarv som handlar om värden, traditioner, historia, språk och kunskap. I de traditioner som anses vara äldre svenska traditioner ingår även religion. När barn i förskolan undervisas i och om traditioner skapas det därmed också möjligheter att ge barnen kunskaper om och av religion. Läroplanen ger dock ingen vägledning exakt om vad som ska förmedlas när det gäller exempelvis traditioner. Så hur kan man göra?

I Traditionernas didaktik ger författarna flera konkreta och inspirerande exempel på hur förskolepedagogerna kan uppfylla uppdraget att ge kunskap till och utveckla barns intresse för vad som pågår i det samhälle de växer upp i. Boken ger en inblick i vilka traditioner som uppmärksammas; vilka högtider som firas, samt hur relationen mellan kulturarv, tradition och religion hanteras i den svenska förskolan.

Bokens redaktörer är Tünde Puskás, biträdande professor i pedagogiskt arbete och Anita Andersson, lektor i samhälle och kultur i ett skolperspektiv, samt. Båda vid Linköpings universitet.
Övriga författare är Polly Björk-Willén, biträdande professor emerita i pedagogiskt arbete vid Linköpings universitet och Eva Reimers, professor i pedagogiskt arbete vid Göteborgs universitet. 

  • Artikelnr: 51103082
  • Sidor: 160
  • Upplaga: 1.1
  • Utgivningsår: 2020