Barn, mat och måltider
Prova

Barn, mat och måltider

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Vi kan inte överleva utan mat, men maten spelar också en viktig roll socialt och psykologiskt. Inte minst gäller detta för barn. Med maten som utgångspunkt kan många frågor som barn möter i sin vardag diskuteras.

Barn, mat och måltider bidrar till det professionella arbetet med barn och mat och visar på ämnets komplexitet, framför allt på de möjligheter maten för med sig i arbetet med barn.

Författarna studerar mat ur många olika perspektiv. Boken ger en inblick i barns smakvärld och hur smakpreferenser utvecklas och påverkas. Problem med övervikt och fetma belyses utifrån aktuell forskning och diskussioner kring förebyggande åtgärder. Matens roll i förskolan diskuteras ur både ett historiskt perspektiv och ett nutidsperspektiv. Begrepp som pedagogisk måltid lyfts fram och därmed också måltidens möjligheter när det gäller kunskap om mat, men också kunskap inom en mängd andra områden, till exempel språk, matematik, geografi och miljö. Författarna tar också upp barns perspektiv på mat och måltider samt barns kunskap om mat och olika didaktiska frågor.

Boken är en omfattande bearbetning av den danska boken Børn, ernæring og måltider. Den har också kompletterats med ett antal nyskrivna kapitel av de svenska forskarna Karin Hjälmeskog och Hanna Sepp.

Jette Benn, fil.dr, har en master i näringsvetenskap och är lektor vid Aarhus Universitet.

Karin Hjälmeskog är docent i didaktik vid Uppsala universitet.

Översättning Birgitta Önnerfält

 • Artikelnr: 40691125
 • Sidor: 168
 • Upplaga: 1.2
 • Utgivningsår: 2015
 • Recensioner

   

  "Förslag lämnas på pedagogik kring mat och måltider, och ämnen som övervikt och fetma behandlas. /.../ Den livfulla kombinationen barn och mat behandlas här med akademisk saklighet och stingens. Boken kan rekommenderas främst förskolepedagoger, vårdpersonal och dietister som behöver veta mer om hur de kan öka nytta och nöje i små barns ätande."

   

  Motzi Eklöf, BTJ-häfte nr 5, 2016