Barns och ungas rättigheter i utbildning
Prova

Barns och ungas rättigheter i utbildning

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Barn och unga är fullvärdiga människor med rättigheter. De kommer till förskolan och skolan med erfarenhet av att vara människa och med en beredskap att växa i sin förståelse av vad det innebär att vara samhällsmedlem. Det är utgångspunkt för denna bok. Författarna diskuterar förskolans och skolans uppdrag att både skapa respektfulla möten med unga rättighetsbärare och att utbilda dem i och om mänskliga rättigheter. Det är ett komplext och spännande uppdrag, men vad innebär det?
 
Författarna presenterar begrepp, tankemodeller och perspektiv från olika vetenskapliga traditioner som inspiration och verktyg för det här arbetet. De uppmanar till kritisk reflektion kring förutsättningarna för att arbeta med barns och ungas rättigheter i förskolor och skolor. I boken behandlas barn och barndom, mänskliga rättigheter, FN:s konvention om barnets rättigheter, utbildning som rättighet, barnrättspolitik och de specifika utmaningar som arbete med barns rättigheter i utbildning och undervisning innebär. Boken belyser problem som är knutna till förskolans och skolans historiska och politiska förankring och diskuterar vad som skulle kunna ingå i en professionell barnrättskompetens.

Författarna är forskare inom områden som på olika sätt anknyter till barns och ungas rättigheter i utbildning.

Solveig Hägglund är professor emerita i pedagogik vid Karlstads universitet.

Ann Quennerstedt är docent i pedagogik vid Örebro universitet.

Nina Thelander är lektor i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet.

  • Artikelnr: 40683472
  • Sidor: 160
  • Upplaga: 1.6
  • Utgivningsår: 2013