Hundra år av svensk politik
Prova

Hundra år av svensk politik

Bok
Privatkund? Läs mer här

Hur fördelas ett samhälles resurser över tid? Vilka personer och vilka grupper strider om inflytande? Hur ser de idéer ut som ligger till grund för människors politiska agerande och vilka strukturer blir resultatet? Politisk historia handlar om detta!

Den här boken har ett brett perspektiv. Här ryms både de långa linjerna och de dramatiska vändpunkterna men också, och inte minst, de personer som har haft en viktig roll för den svenska politikens färdriktning. Författaren visar även hur ett skifte av fokus eller tidslinjer leder till olika tolkningar av det förflutna och hur sådana tolkningar har använts i den politiska debatten. Historien är alltså något som skapas, både då och nu.

Boken är främst avsedd för studerande i historia, statsvetenskap och andra närliggande ämnen på universitet och högskolor. Den kan också med fördel läsas av alla som intresserar sig för modern politisk historia i Sverige.

Torbjörn Nilsson är docent i historia vid Samtidshistoriska institutet, Södertörns högskola.

  • Artikelnr: 40664761
  • Sidor: 192
  • Upplaga: 1.2
  • Utgivningsår: 2009