Nya medier och kommunikation
Prova

Nya medier och kommunikation

Bok
Privatkund? Läs mer här

I dag erbjuds vi ständigt nya möjligheter att delta i en starkt växande digital offentlighet. Vi är inte längre bara åskådare, utan kan kommentera, problematisera och kritisera innehållet i de centraliserade kanalerna. Men i vilken mån förverkligas den interaktiva teknikens potential? Har den lett till ökad demokratisering och till att fler perspektiv kommer till tals? Och vad händer när kraften i de nya medierna används av traditionella maktcentra som vill befästa sina positioner ännu mer?

I den här boken presenteras både optimistiska och pessimistiska perspektiv på nya mediers samhällsförändrande kraft. I en rad fallstudier diskuteras olika frågor som vad som egentligen är nytt med nya medier, om exempelvis nyheter förmedlas på annorlunda sätt när det sker online. Författarna undersöker också om minoritetsgrupper får en starkare röst genom bloggar, om medborgares egna texter kan utmana det etablerade medieflödet, och vad som händer med begrepp som etik och sanning i ljuset av de förändrade förutsättningarna.

Simon Lindgren är professor i sociologi vid Umeå universitet.


 

  • Artikelnr: 40681515
  • Sidor: 176
  • Upplaga: 1.1
  • Utgivningsår: 2012