Roll och identitet. En socialpsykologisk introduktion
Prova

Roll och identitet. En socialpsykologisk introduktion

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Roll och identitet är två begrepp som vi ständigt stöter på i vardagliga samtal, när vi slår upp en tidning, tittar på tv eller använder nätet. Men vad betyder de egentligen och vad är skillnaden mellan dem?

I den här boken använder författarna ett socialpsykologiskt förhållningssätt för att diskutera begreppen roll och identitet utifrån olika infallsvinklar och aspekter, som avvikelser, genus, människobehandlande organisationer, kollektiv identitet, emotioner och avhopp från gemenskaper.

Det mänskliga samspelet är bokens fokus. Med hjälp av författarnas grundliga analys av begreppen förmedlas ett socialpsykologiskt perspektiv på världen där begreppens betydelse inte tas för given, utan definieras genom sin användning och av sammanhanget. Vad som är roll respektive identitet beror ofta på situationen och på sociala överenskommelser.

Boken vänder sig till högskolestudenter med intresse för socialpsykologi, till dem som läser program inom samhällsanalys, socialt arbete, psykologi och arbetsvetenskap, till lärarstudenter och blivande poliser samt till andra som i sin yrkesverksamhet stöter på frågor kring roll och identitet.

Markus Arvidson är universitetslektor i sociologi vid Karlstads universitet.

Sara Johansson är doktorand i socialt arbete vid Örebro universitet.

  • Artikelnr: 40691149
  • Sidor: 176
  • Upplaga: 1.1
  • Utgivningsår: 2017
  • Recensioner

    […] Innehållet är mångsidigt och berör förändring av roller och identiteter, behandlingsinstitutioner och totala institutioner med det samspel och den människosyn som förekommer där, samspelsritualer, förändringsprocesser och uppbrott, hur förväntningar styr beteenden, vi-känsla samt social och kollektiv identitet, social kompetens, tvång och frihet, avvikelser och hantering av dessa, genusfrågor och genusroller. Texten är välskriven och språket ligger på en akademisk nivå. Målgruppen är i första hand studenter på samhällsvetenskapliga utbildningar […].

    BTJ-häftet nr 10, 2017, Lektör Björn Nilsson