Hyfs, hälsa och gemensamma värden
Prova

Hyfs, hälsa och gemensamma värden

Av Sara Irisdotter Aldenmyr red.
Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Skolans fostrans- eller värdegrundsuppdrag är komplext och mångsidigt. Att skolan ska fostra i enlighet med demokratiska, grundläggande värderingar skrivs tydligt fram i läroplanen. Men hur iscensätts uppdraget i svenska skolor?

Forskningsgruppen Livskunskap i skolan (FOLKS) har under flera års tid följt utvecklingen av de fostrans- och värdegrundsaktiviteter som bedrivs runt om i landet. Hyfs, hälsa och gemensamma värden presenterar resultat från denna forskning och tar upp frågor som: Kan man fostra till ett hälsosamt och socialt gott liv? Är skolan en lättköpt arena för kommersiella aktörer i livskunskapsbranschen? Riskerar skolan att bli en alltmer terapeutisk verksamhet? Hur fungerar aktiviteter som mindfulness och social och emotionell träning i klassrummet? Och hur påverkas lärarrollen av dessa aktiviteter?

Boken vänder sig till verksamma lärare, lärarstudenter och andra som har intresse för skolans fostrande, socialiserande uppdrag.

 • Artikelnr: 40685926
 • Sidor: 136
 • Upplaga: 1.1
 • Utgivningsår: 2014
 • Recensioner

  Del av recension från BTJ av Hyfs hälsa och gemensamma värden

  Häftepos: 14119054 
  Lektör: Marie Leijon

   

  ”Livskunskap” är en aktivitet - inget ämne i sig - som har vuxit fram utanför den vanliga kursplanevägen och som ofta knyts till skolans värdegrundsarbete. I boken funderar författarna utifrån ett kritiskt perspektiv hur skolans fostrande uppdrag och värdegrundsarbete iscensätts. Författarna menar bland annat att skolans personal behöver vara vaksam och granska de intressenter (ofta med vinstintresse) som erbjuder olika typer av aktiviteter inom fältet. En vanlig metod - SET - analyseras. Mindfulness och skolans terapeutisering diskuteras. Är skolan en lättillgänglig marknad för intressenter inom fältet livskunskap? Och hur uttrycks hälsa i styrdokumenten? Författarna ingår i en forskningsgrupp som fokuserat på livskunskap i skolan under flera år. Boken utgör ett värdefullt bidrag i diskussionen och analysen av fältet. Intressant är även att varje kapitel kompletteras med en reflekterande text, skriven av någon av de övriga författarna.