Pedagogisk kartläggning 3:e uppl
Prova

Pedagogisk kartläggning 3:e uppl

Bok
Ej i lager
Privatkund? Läs mer här

Skolans ansvar är att ge varje barn förutsättningar att utvecklas på bästa sätt, såväl kunskapsmässigt som socialt, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Om en elev riskerar att inte nå, eller inte når, målen för utbildningen är skolan skyldig att göra en utredning av elevens svårigheter. Många skolor klarar dock inte av att sätta in adekvata åtgärder, dokumentera åtgärderna eller utvärdera de åtgärder som satts in.

Den här boken ger en modell för och exempel på pedagogisk kartläggning. Med detta redskap kan skolan optimera sin organisation och sitt arbetssätt, så att fler elever får det stöd de behöver och därmed kan lämna skolan med godkända betyg. Pedagogisk kartläggning är också ett stöd i skolans dokumentationsprocess och i det elevvårdande arbetet. Denna tredje upplaga är uppdaterad utifrån de ändringar i skollagen och nya allmänna råd kring att skriva åtgärdsplaner som trädde i kraft i juli 2014. Den innehåller även ett nytt kapitel om extra anpassningar, samt två nya elevexempel.

Boken vänder sig till såväl lärarstudenter som verksamma lärare och skolledare som vill lära sig mer om pedagogiska kartläggningar och som är intresserade av att utveckla det särskilda stödet på skolan.

Petra Runström Nilsson är grundskollärare och specialpedagog vid en grundskola i Eskilstuna kommun.

 • Artikelnr: 40686022
 • Sidor: 136
 • Upplaga: 3.4
 • Utgivningsår: 2014
 • Recensioner

  Del av recension från BTJ
  Häftepos: 15105061
  Lektör: Therese Nordholm

   

  Detta är den tredje upplagan av boken. Under 2014 trädde en ny skollag i kraft och Skolverket gav ut nya allmänna råd. Utifrån detta behöver tidigare upplagor bytas ut mot denna, som är uppdaterad efter de nya direktiven. Rätten till särskilt stöd för elever i svårigheter är en av de mest högaktuella frågorna just nu. Skolan är skyldig att utreda och sätta in adekvata insatser för elever som inte når eller riskerar att inte nå skolans mål. Författaren beskriver här en modell för pedagogisk kartläggning som ger skolan verktyg för att stödja elever effektivt. Förutom konkret vägledning för datainsamling, analys, dokumentation och åtgärdsförslag får läsaren följa fyra olika elevexempel varav två är helt nya. Författaren vänder sig med sitt lättillgängliga språk, konkreta exempel och tydliga upplägg till lärarstuderande och redan verksamma specialpedagoger, rektorer och pedagoger. Boken innehåller referenslista och tydlig innehållsförteckning.