Utvecklingsstörning, samhälle och välfärd, 2 uppl
Prova

Utvecklingsstörning, samhälle och välfärd, 2 uppl

Bok
Privatkund? Läs mer här

Under de senaste trettio åren har valfrihet och självbestämmande varit ledord för den svenska välfärdspolitiken. Att individen själv ska ha rätt att bestämma över sin vardag har inneburit att man inom funktionshinderpolitiken alltmer har kommit att betona den enskildes möjlighet att påverka villkoren för stöd och hjälpinsatser.

Människor med utvecklingsstörning är i dag mer integrerade i samhället. Men vad händer när funktionshindrade inte vill se sig som klienter utan framhåller andra värden och livsprojekt?

Författarna har mångårig erfarenhet av verksamhetsnära arbete. Deras forskning är inriktad på de upplevelser och erfarenheter som personer med utvecklingsstörning har. I den här boken sätts dessa erfarenheter in i en större samhällelig och välfärdspolitisk kontext.

Denna andra upplaga har reviderats utifrån nyare lagstiftning och innehåller även två nyskrivna kapitel: ”Internet och sociala medier” samt ”Utvecklingsstörning och hälsa”. Boken vänder sig till universitets- och högskolestudenter vid socionom- och lärarprogrammen, samhällsvetenskapliga, beteendevetenskapliga och vårdvetenskapliga utbildningar samt till yrkesverksamma inom välfärdssektorn och andra som är intresserade av frågor om funktionshinder.

Martin Molin, docent och fil. dr i handikappvetenskap, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet.

Lennart Sauer, fil. dr i socialt arbete, Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet.

Jens Ineland, fil. dr i socialt arbete, Pedagogiska institutionen, Umeå universitet.

 • Artikelnr: 40685933
 • Sidor: 224
 • Upplaga: 2.3
 • Utgivningsår: 2013
 • Recensioner

  Del av recension från BTJ

  Häftepos: 14101162

  Lektör: Anders Östnäs

   

   

  Det få översiktliga verk, som tar upp utvecklingsstörning som samhällsfenomen. Den här välskrivna och intressanta boken fyller en sådan lucka. Den består av tre delar: ideologiska och teoretiska perspektiv, personer med utvecklingsstörning på olika samhälleliga arenor samt hälsa, bemötande och framtida utmaningar - innefattande totalt elva kapitel. Denna andra upplaga har reviderats utifrån nyare lagstiftning och dessutom har två nyskrivna kapitel kring internet och sociala media samt utvecklingsstörning och hälsa tillkommit.
  De tre författarna - verksamma vid universiteten i Umeå och Göteborg - har alla en gedigen forskarbakgrund kring utvecklingsstörning. Målgruppen är bred: högskoleutbildningar i handikappvetenskap, socialt arbete,
  beteendevetenskap, men även yrkesverksamma inom området kan ha nytta av boken.