Lära om språk, 2 uppl
Prova

Lära om språk, 2 uppl

Bok
Privatkund? Läs mer här

Lära om språk är en grundbok för alla som studerar och arbetar med språk. Författarna redogör överskådligt för den terminologi och de grundläggande begrepp som utgör basen för alla språkstudier. Boken belyser områden som språkutveckling, inlärarspråk och språkhistoria. Basala grammatiska begrepp med tillämpningar utgör en väsentlig del av innehållet.

Lära om språk har också ett genomgående andraspråksperspektiv. I boken belyses, ur flera synvinklar, den process då inlärare utvecklar sina språkliga färdigheter i andraspråket. Genom att exemplifiera speciella svårigheter inom svenska språket får lärare verktyg att hjälpa elever med svenska som andraspråk på alla nivåer, från förskola till vuxenutbildning, att finna vägar till fördjupad kunskap i svenska.

I denna andra upplaga av boken har lästips och litteraturreferenser uppdaterats. Nutida språkforskning har getts större plats och en del begrepp inom grammatiken har förtydligats och i några fall har övningar modifierats.

Boken riktar sig främst till lärarstuderande på grundnivå men kan med fördel användas av alla som är intresserade av de språkliga begrepp som är nödvändiga kunskaper när man studerar språkvetenskapliga ämnen.

Gunilla Rehnqvist, FM, och Gudrun Svensson, FD, Linnéuniversitetet, har båda lång erfarenhet av andraspråksundervisning inom olika områden som Sfi, gymnasium och lärarutbildning. De har i många år arbetat vid Språk- och litteraturcentrum vid Lunds universitet.

 • Artikelnr: 40678003
 • Sidor: 208
 • Upplaga: 2.5
 • Utgivningsår: 2011
 • Extramaterial

  Här hittar du kostnadsfritt material relaterat till produkten. 

  Extraövningar Lära om språk 2:a upplagan

 • Recensioner

   

  Del av recension från BTJ

  Häftepos: 12107061

  Lektör: Lars-Gunnar Andersson

   

   

  Detta är en lärobok om språk i allmänhet och svensk grammatik i synnerhet, och målgruppen är lärarstudenter på grundläggande nivå. De första 60 sidorna handlar om vad ett språk är, hur det lärs in, hur språk i världen varierar, skillnaden mellan tal och skrift och mycket annat. Varje avsnitt blir följaktligen kortfattat, och boken bör ackompanjeras av undervisning och diskussion. Därefter kommer ett ganska traditionellt avsnitt på 90 sidor om svensk grammatik, mest ordklasser och satsdelar. Det finns idag ett tiotal grammatikböcker för inledande högskolestudier. Det som utmärker den här boken är att den förtjänstfullt kombinerar grammatiken med en introduktion till språk och språkvetenskap. En annan ovanlig och bra del är de sista 40 sidorna som tar upp svenskan ur ett andraspråksperspektiv. Kort sagt: en utmärkt lärobok med övningar och facit; däremot knappast en bok för den språkintresserade allmänheten. Denna andra upplaga är uppdaterad och bl.a. nutida språkforskning har getts större plats.