Språkdidaktik, 5 uppl
Prova

Språkdidaktik, 5 uppl

Bok
Privatkund? Läs mer här

Språkdidaktik belyser språkundervisningen i ett didaktiskt helhetsperspektiv. I denna reviderade upplaga presenteras några språkdidaktiska verktyg som kan hjälpa läraren att reflektera över sin praktik och göra medvetna val i sin undervisning.

Den första delen av boken ger en bred, och delvis historiskt tillbakablickande, forskningsbakgrund till frågor som: Vad är lärande? Hur skapar eleverna mening i undervisningen? Vad menas med kommunikativ kompetens, mångkulturella klassrum, delaktighet och interaktion? I den nya upplagan av Språkdidaktik har en problematiserande diskussion kring dessa termer och begrepp fått ett större utrymme än tidigare.

Den andra delen av boken är mer direkt inriktad på arbetet i klassrummet. Utifrån forskning kring minne, läs- och hörförståelse, skrivprocess och kommunikation klargör författaren bland annat hur läraren kan arbeta med lyssnande och läsning i sin undervisning och hur eleverna skulle kunna arbeta med att lära sig ord. Här behandlas också grammatik som produkt och process samt olika aspekter av textproduktion med utgångspunkt i en syn på skrivandet som en kreativ, interaktiv verksamhet. Bokens sista kapitel som behandlar teoretiska och praktiska perspektiv på prov och bedömning har i den nya upplagan genomgått en omfattande revision.

Ulrika Tornberg är docent i pedagogik och pensionerad lektor vid Örebro universitet. Hon har mångårig erfarenhet av undervisning, lärarutbildning, fortbildning av lärare och av språkdidaktisk forskning.

  • Artikelnr: 40691507
  • Sidor: 256
  • Upplaga: 5.2
  • Utgivningsår: 2015
  • Recensioner


    "Boken förmedlar viktig och nödvändig kunskap för förståelsen av de kommunikativa  och interaktiva hör- och läsförståelseprocesser som ingår i språkinlärning. Den är ett måste för blivande språklärare på alla stadier i utbildningssystemet, lärare i fortbildning i skolan och vid universitetet och högskolor, samt rektorer och andra utbildningsansvariga med intresse för språkundervisning."

    Agneta Wirberg, BTJ-häfte nr 2, 2016