Utbildning, demokrati, medborgarskap, 2 uppl
Prova

Utbildning, demokrati, medborgarskap, 2 uppl

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Utbildning är inte bara en fråga om kunskaper och färdigheter, utan också om att forma morgondagens medborgare. Vilken roll har utbildning i samhällsbygget och vilken roll bör den ha? Vad är det för slags medborgare som ska fostras och för vilket samhälle?

Den här boken handlar om utbildning som medborgarfostran och vilken sorts samhälle denna skapar. Med utgångspunkt i efterkrigstidens Sverige visar författarna hur medborgarfostran har tagit form och hur den har förändrats över tid. Boken gör nedslag vid fyra olika tidpunkter: 1940-talet, 1960-talet, 1990-talet och tidigt 2000-tal. Vid var och en av dessa tidpunkter visar författarna vilken slags medborgare utbildningen fostrar till, hur det går till och vilket samhälle individen fostras för.

Utbildning, demokrati, medborgarskap bidrar inte bara med kunskaper om det förflutna utan även till en ökad förståelse av samtiden och de vägval som pedagoger står inför. Den nya upplagan är uppdaterad utifrån aktuella samhällsförändringar och debatter om migration, växande populism, kunskapsmätningar och marknadsstyrning.

Magnus Dahlstedt är professor i socialt arbete och verksam vid Linköpings universitet.

Maria Olson är professor i ämnesdidaktik vid Stockholms universitet och professor i pedagogiskt arbete vid Högskolan Dalarna.
 • Artikelnr: 51102405
 • Sidor: 160
 • Upplaga: 2.2
 • Utgivningsår: 2019
 • Recensioner

  Del av recension publicerad i BTJ-häftet nr 1, 2020
  Lektör Jonas Herrlin

  Utbildning, demokrati, medborgarskap är en angelägen och aktuell bok om utbildningens roll i det svenska samhället. Skolan ska verka för kunskap och färdigheter, men hur ser dess medborgarfostrande roll ut? […] Boken utgör ett utmärkt diskussionsunderlag: från mer övergripande sammanhang ner till den enskilde pedagogens dagliga värv. Författarna visar att dagens utbildningssystem är ett tydligt resultat av politisk styrning och pekar på vilka utmaningar vi kan komma att stå inför i framtiden. Den nya upplagan är uppdaterad utifrån aktuella samhällsförändringar under 2010-talet, debatter om migration och politiska strömningar, kunskapsmätningar och marknadsstyrning.