Etiska dilemman
Prova

Etiska dilemman

Av , Veronica Lövgren
Bok
Ej i lager
Privatkund? Läs mer här

Vad innebär forskningsetik? Vilka etiska överväganden måste forskare som studerar människor och människors olika sammanhang göra? Vilka potentiella dilemman kan man förbereda sig på och vad kan omöjligt förutses?

Detta är en av de första böckerna på svenska som diskuterar konkreta och oväntade etiska dilemman som man i ett forsknings- eller uppsatsarbete kan ställas inför, trots stöd av generella etiska riktlinjer och etikprövningslagen.

I denna antologi delar en rad forskare med sig av sina erfarenheter av att möta, och hantera, dilemman. Deras texter visar hur det ofta uppstår konflikter mellan olika slag av etiska hänsyn när man försöker hantera sambanden mellan etik och metodologi. Det leder till situationer där forskningens och forskarens roll och ansvar ställs på sin spets. Med exempel från kvalitativ forskning inriktad på vård, omsorg, skola, yrkespraktik och internet tar författarna upp tre aktuella teman: etikprövningslagen och etisk prövning, interaktion mellan forskningsdeltagare och forskare samt att söka kunskap om/inom vård.

Hildur Kalman är docent i vetenskapsteori och verksam som lektor vid Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet.

Veronica Lövgren är doktorand vid Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet.

 • Artikelnr: 40677334
 • Sidor: 160
 • Upplaga: 1.2
 • Utgivningsår: 2012
 • Extramaterial

  Här hittar du kostnadsfritt material relaterat till produkten.

  Tidningen Curie om forskningsetik

 • Recensioner

   

  Del av recension från BTJ

  Häftepos: 12123026

  Lektör: Kent Lindkvist

   

   

  Antologin innehåller tio artiklar av tolv olika författare. Boken inleds med en diskussion om etiska dilemman. Mot bakgrund av övergrepp i forskningens namn har etikprövningslagen och etikprövningsnämnderna uppkommit. Detta behandlas i ett tema, där författarna även tar upp vad som är känsliga personuppgifter och hur man skyddar försökspersoners och
  informanters integritet. Ett andra tema behandlar förhållandet mellan forskare och forskningsdeltagare och ett tredje tema tar upp etiska problem inom vården. En avslutande artikel tar upp s.k. grindvakter och deras strategi och taktik för att förhindra och begränsa forskning och hur en forskare kan övervinna detta. Det är en välredigerad och intressant studie av etiska dilemman på olika forskningsområden, särskilt skola, vård, omsorg och yrkespraktik. Boken kan användas som handbok i etik för forskning om människor i humanistiska, samhällsvetenskapliga och medicinska ämnen. Litteraturlistor finns efter varje enskild artikel. En antologi som denna hade blivit betydligt mer användbar om det hade funnits ett sakregister.