Konflikthantering i arbetslivet - förstå, hantera, förebygg
Prova

Konflikthantering i arbetslivet - förstå, hantera, förebygg

Bok
Privatkund? Läs mer här

Vi berörs av konflikter på olika områden i livet, inte minst på våra arbetsplatser. Konflikter som hanteras på ett dåligt sätt kan leda till frustration, försämrad kvalitet och effektivitet, negativt klimat och i värsta fall hälsoproblem. Men konflikter är inte bara problem. De är också en resurs att ta tillvara. Konflikter visar att människor vill ändra på något. Därför kan en konstruktiv hantering av konflikter leda till att verksamheten och organisationen utvecklas, att rollfördelningen blir tydligare och att den ömsesidiga förståelsen och tilliten ökar.

Den här boken ger redskap för att förstå konflikter, kunna sortera i dem och se vilka möjligheter som finns att hantera dem konstruktivt. Författaren behandlar teman som konfliktkunskap, självinsikt, ansatser för problemlösande kommunikation, strategier och redskap för konflikthantering samt strategier för att bygga en robust samarbetskultur.

Boken blev utsedd till Årets HR-bok 2015.

Thomas Jordan är docent och universitetslektor i arbetsvetenskap vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet. Han är även fortbildare och handledare i eget företag.

 • Artikelnr: 40688354
 • Sidor: 192
 • Upplaga: 1.7
 • Utgivningsår: 2015
 • Recensioner

  "Här finns en hel verktygslåda för att förstå konflikter, kunna sortera i dem och se vilka möjligheter som finns att hantera dem konstruktivt." 

  Läs hela Thomas Jordans recensionen av boken Konflikthantering i arbetslivet på Sveriges skolledarförbunds hemsida

   

  Del av recension från BTJ
  Häftepos 15107019
  Lektör Björn Nilsson

  Thomas Jordan är lektor i arbetsvetenskap och hans tema här är konflikter på främst arbetet och att konflikter helst ska ses som en tillgång och en väg till utveckling i en organisation. Syftet är att förmedla kunskaper och färdigheter i en konflikthantering som består av att förstå, förebygga och hantera i första hand relationskonflikter mellan människor. Innehållet tar upp en definition av konflikt, olika typer av och orsaker till konflikter, begrepp och modeller för konflikters utveckling, hantering av försvar och motstånd, fallgropar i samband med konflikthantering, kommunikation och samtal, makt samt självinsikt och känsloreaktioner i samband med konflikter. Som helhet är boken en välskriven samt bred och fyllig genomgång av både teoretiska och praktiska aspekter av konflikter och konflikthantering. Målgruppen är i första hand chefer men även personer som vill lära sig mer om konflikter har nytta av texten.