Ledarskapets psykologi
Prova

Ledarskapets psykologi

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

I en allt mer komplex och globaliserad värld ställs nya krav på organisationer och ledarskapet i dem. Ambitionen med Ledarskapets psykologi – att leda medarbetare i en föränderlig värld, är att visa hur ledarskap kan ses som ett socialt fenomen. Författarna ser ledarskap som uppgifter och processer, som rör en rad olika personer i organisationen – med eller utan ett formellt ansvar som ledare.

Bokens perspektiv kännetecknas av att ledarskapet är: fördelat på många personer eller funktioner, att det syftar till att stärka medarbetarnas förmåga att själva lösa olika problem, att det är situationsanpassat, samt att ledaren är reflekterande.

Med dessa utgångspunkter ger boken nuvarande och kommande ledare en teoretisk grund för att utveckla ett reflexivt ledarskap. Boken är väl förankrad i en bred psykologisk tradition som bland annat bygger på personlighetspsykologi, pedagogisk psykologi, arbets- och organisationspsykologi och kreativitetspsykologi.

I boken berörs centrala teman som ledarskap och kreativitet, att leda förändring, att motivera medarbetare, att skapa trivsel och hantera konflikter samt ledarskapsutveckling.

Författarna har lång erfarenhet inom ledarskap- och organisationspsykologi och är alla verksamma vid Aalborgs universitet. Översättare är Hans Dalén och fackgranskare Leif Denti, Göteborgs universitet.

 • Artikelnr: 40688132
 • Sidor: 200
 • Upplaga: 1.2
 • Utgivningsår: 2015
 • Recensioner

  Del av recension från BTJ
  Häftepos: 15107015
  Lektör: David Meden


  Författarna är tre välmeriterade forskare i organisationspsykologi från Ålborgs universitet. Tillsammans har de en omfattande akademisk och praktisk kunskap inom ledarskapsutveckling. Deras bok börjar med att beskriva traditionell personcentrerad ledarskapsforskning, men går sedan vidare och utforskar ett postindustriellt och socialkonstruktivt perspektiv på ledarskap. De ser ledarskap som ett organisatoriskt fördelat och kontextberoende fenomen. Boken har djup teoretisk förankring men kan även användas praktiskt som ett reflekterande stöd kring ämnen som motivation, förändring och konflikter. Jag anser att den skiljer sig från traditionell ledarskapslitteratur genom att förutsätta grundläggande kunskap i ämnet. Boken kan rekommenderas till studenter och forskare inom organisationspsykologi men även till ledarskapsutvecklare samt chefer som vill reflektera över sitt eget ledarskap på en högre nivå.