Ensamma mammor. Dilemman, resurser, strategier
Prova

Ensamma mammor. Dilemman, resurser, strategier

Bok
Privatkund? Läs mer här

Hur ska föräldrar på bästa sätt kunna kombinera sitt förvärvsarbete med familjelivet? I dag är den diskussionen omfattande, men frågorna och svaren förutsätter ofta att det finns två vuxna i hushållet. Vad händer när familjen ska försörjas av en vuxen, som inte sällan har ensamt ansvar för barnets, eller barnens, välbefinnande?

Ensamma mammor handlar om ensamstående mödrars erfarenheter och försök att hantera vardagen. Med utgångspunkt i ett omfattande kvalitativt material analyserar författarna hur ensamstående mödrar förhandlar och hanterar konflikter som uppstår i skärningspunkten mellan förvärvsliv och familjeliv. Författarna diskuterar också hur tillgången till resurser skapar skillnader mellan olika grupper ensamstående mödrar, vilken betydelse det sociala nätverket har för föräldraskapets praktik samt vilka strategier som ensamstående mödrar utvecklar i sin vardag. Därmed bidrar boken till att synliggöra en grupp föräldrar vars erfarenheter ofta saknats i forskningen om familjelivets praktiker.

Jenny Alsarve är universitetslektor i sociologi vid Örebro universitet.

Åsa Lundqvist är professor i sociologi vid Lunds universitet.

Christine Roman är professor i sociologi vid Örebro universitet.

 • Artikelnr: 40694874
 • Sidor: 184
 • Upplaga: 1.1
 • Utgivningsår: 2017
 • Recensioner

  Recension av Ensamma mammor. Dilemman, resurser, strategier, i Arbetsterapeuten nr 3 2017

   

  Vad händer när familjen ska försörjas av en vuxen som ofta har ensamt ansvar för barnen? […] Intervjuer med 39 ensamstående mammor från olika delar av landet och med skilda bakgrunder, yrken och ålder utgör det empiriska materialet. Klass och genus är centrala perspektiv. Genom kvinnornas berättelser om hur de anser att det går att förena familjeliv med förvärvsarbete skapas en djupare förståelse för deras situation och vilka strategier de utvecklar. Ett syfte med boken är att öka kunskapen om ensamstående mammors erfarenheter av att kombinera omsorgsansvar med förvärvsarbete. Ensamma mammor synliggör på ett väldisponerat sätt en grupp föräldrar vars erfarenheter inte sällan saknas i forskningen. Den är därför mycket viktig och välkommen.


  BTJ-häftet nr 11, 2017, Lektör Maria Fridstjerna