Mångfaldens dilemman - medborgarskap och integrationspolitik
Prova

Mångfaldens dilemman - medborgarskap och integrationspolitik

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Som en följd av kriget i Syrien och andra konflikter har flyktingströmmarna till och genom Europa vuxit dramatiskt, med stora sociala, ekonomiska och politiska konsekvenser för såväl EU som Sverige.  I den här boken behandlas flyktingrelaterade frågor men huvudtemat är mer långsiktiga frågor om integrationspolitik, demokrati och medborgarskap, och hur de senaste decenniernas ökade närvaro av etniska minoriteter aktualiserar frågor kring bosättning av flyktingar, lokal skolpolitik, etniskt föreningsliv, medborgardialog i förorter och förutsättningar för egenföretagande.

Detta är den ena av två böcker på temat ”mångfaldens dilemman” som Gleerups publicerar parallellt. Böckerna baseras på ett forskningsprogram som har bedrivits vid Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF) vid Uppsala universitet och som har delfinansierats av forskningsrådet Forte. Systervolymen har titeln Mångfaldens dilemman. Boendesegregation och områdespolitik.

Bokens författare har sin hemvist i olika samhällsvetenskapliga discipliner – kulturgeografi, nationalekonomi, sociologi och statsvetenskap – vilket illustrerar den stora bredd av frågor som forskningen står inför inom de politiskt brännbara fälten migration, integration och segregation.

Boken vänder sig till praktiker, politiker, forskare, studenter och andra som intresserar sig för frågor om medborgarskap och integrationspolitik.

Bokens redaktörer Bo Bengtsson, Gunnar Myrberg och Roger Andersson är verksamma vid IBF.


Roger Andersson är professor i kulturgeografi, särskilt bosättning och bebyggelse, vid Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF), Uppsala universitet, och har ansvarat för det Forte-finansierade programmet ”Mångfaldens dilemman”.

Bo Bengtsson är professor i statskunskap, särskilt bostads- och urbanpolitik, vid IBF.

Karin Borevi är docent och lektor i statsvetenskap vid Södertörns högskola.

Marianne Danielsson är filosofie doktor i statsvetenskap, tidigare verksam som forskare vid IBF, nu utredare på Riksrevisionen.

Tove Eliasson är filosofie doktor i nationalekonomi och är nu verksam som utredare vid Inspektionen för socialförsäkringen.

Mattias Engdahl är filosofie doktor och forskare i nationalekonomi vid IBF, Uppsala universitet.

Per Gustafson är docent i sociologi och forskare vid IBF, Uppsala universitet.

Nils Hertting är docent och universitetslektor och verksam vid Statsvetenskapliga institutionen och IBF, Uppsala universitet.

Jonas Larsson Taghizadeh är doktorand i statsvetenskap vid IBF, Uppsala universitet.

Gunnar Myrberg är docent i statsvetenskap och forskare vid IBF, Uppsala universitet.

Mårten Västerdal är pol. mag. i statsvetenskap och kommunsekreterare i Växjö kommun.

Sara Westin är doktor i kulturgeografi och forskare vid IBF, Uppsala universitet.

  • Artikelnr: 40692122
  • Sidor: 184
  • Upplaga: 1.2
  • Utgivningsår: 2015