Sociologi för socionomer: en stående inbjudan
Prova

Sociologi för socionomer: en stående inbjudan

Bok
Privatkund? Läs mer här

Vilken betydelse har sociologin för praktiskt socialt arbete? Vad menas med sociologins avslöjande ambition? Hur tänker och resonerar en sociolog?

Den här boken tar avstamp i det sociala arbetets verksamhetsfält. Den bjuder in socionomer till ämnet sociologi genom nedslag i studier av det sociala arbetets praktik.

Författarna diskuterar en rad sociologiska fynd från områden där socionomer är aktiva och de lyfter fram den kunskap som sociologiska perspektiv kan ge. Det handlar om allt från varför socialbidrag är vanligare i vissa samhällsskikt än i andra, till varför socialarbetare kan bli så förtjusta i möten att själva föremålet, klienten, kommer i skymundan.

Boken innehåller ett litet lexikon som ger inblick i grundläggande sociologiska begrepp och fenomen.

Sociologi för socionomer är avsedd som kurslitteratur för socionomstudenter och studenter i närliggande ämnen. Den riktar sig också till verksamma inom socialt arbete.

Katarina Jacobsson, Joakim Thelander och David Wästerfors är forskare och lärare, verksamma vid Socialhögskolan och Sociologiska institutionen vid Lunds universitet samt Högskolan Kristianstad.

  • Artikelnr: 40666901
  • Sidor: 152
  • Upplaga: 1.2
  • Utgivningsår: 2010