Det säkra landet?
Prova

Det säkra landet?

Bok
Privatkund? Läs mer här

Den ryska annekteringen av Krim 2014 utlöste en storpolitisk kris i Europa. Blir det som hände på längre sikt bara ett tillfälligt bakslag i försöken att bygga ett nytt säkerhetssystem efter 1989 eller är Europa på väg att halka tillbaka i det kalla kriget fast i en ny form? På kort sikt innebar det försämrade säkerhetspolitiska läget en helt ny situation för Sverige. Frågor som tidigare betraktats som hypotetiska blev plötsligt avgörande för våra säkerhetspolitiska vägval.

Det säkra landet? Svensk försvars- och säkerhetspolitik från ett kallt krig till ett annat behandlar hur den svenska säkerhetspolitiken förändrats efter det kalla krigets slut. Försvaret i dess traditionella form avvecklades, men den internationella utvecklingen tog plötsligt en helt annan vändning än de säkerhetspolitiska bedömningarna utgått från. Det säkra landet? handlar om Sverige under en slags ”mellankrigstid”, inte olik den som följde efter första världskriget. Fanns det även denna gång tecken som signalerade en ny säkerhetspolitisk situation som ingen upptäckte eller lyssnade till? Och finns det en inneboende tröghet i försvar och säkerhetspolitik som motverkar den framåtblickande rationalitet som politiken förutsätter?

Wilhelm Agrell är historiker, freds- och konfliktforskare och sedan 2006 professor i underrättelseanalys vid Lunds universitet. Han har skrivit en rad böcker om svensk säkerhetspolitik och försvaret under och efter det kalla kriget. På Gleerups har han tidigare gett ut läroboken Underrättelseanalysens metoder och problem (2:a reviderade upplagan 2015).

  • Artikelnr: 40690449
  • Sidor: 272
  • Upplaga: 1.1
  • Utgivningsår: 2016