Globala utmaningar, perspektiv och lösningar
Prova

Globala utmaningar, perspektiv och lösningar

Bok
Privatkund? Läs mer här

Globala utmaningar, perspektiv och lösningar – en introduktion till internationell politik och ekonomi beskriver hur den internationella politiken och ekonomin allt mer flätas samman. Samtidigt som politikerna försöker lösa de stora framtidsfrågorna förändras ekonomin, och därmed politikens förutsättningar.

Det globala politiska systemet är svagt och fragmenterat jämfört med nationella politiska system. Vi behöver förstå hur politiken fungerar och vilka problem den försöker lösa. Ambitionen i den här boken är att förklara situationen utifrån de fyra stora utmaningar som dominerar debatten:

 • Miljöförstöringar och klimathot har blivit vår tids stora fråga med internationella överenskommelser om åtgärder.
 • Fattigdomen i världen har halverats på 25 år men fortfarande är nästan en miljard människor extremt fattiga.
 • Den ekonomiska integrationen har gett materiella fördelar men även hot mot jobb och livsvillkor.
 • Krig och konflikter där bland annat etnicitet och religiös tillhörighet hamnat i centrum.

Bokens breda samhällsvetenskapliga perspektiv visar hur utmaningarna hänger ihop och varför de politiska åtgärderna är kontroversiella. Traditionella teorier från ämnet Internationell politik kompletteras med institutionella teorier och med teorier från Internationell politisk ekonomi samt med normativa teorier från politisk filosofi.

Lars Niklasson är biträdande professor i statsvetenskap vid Linköpings universitet.

 • Artikelnr: 40694836
 • Sidor: 208
 • Upplaga: 1.1
 • Utgivningsår: 2016
 • Recensioner

  […] Efter att ha givit en god teoretisk bakgrund, mycket väl förankrad i olika deldiscipliner, främst statsvetenskap, ekonomi och sociologi, som författaren vill sammanfoga till en mer relevant helhet, tar boken upp fyra stora utmaningar i vår tid. Dessa är miljöfrågorna, läget beträffande fattigdom i världen, frågor om ekonomisk integration och slutligen frågor kring krig och fred i världen. Alla dessa utmaningar analyseras enligt samma mönster, utvecklat i den inledande delen, och läsaren får på ett nytt och intressant sätt se hur olika akademiska tankeskolor ser på problemen och deras lösningar. […]

  Lektör Anders Weidung, BTJ-häftet nr 5, 2017