Vår offentliga förvaltning
Prova

Vår offentliga förvaltning

Bok
Privatkund? Läs mer här

Politik och förvaltning är två sidor av demokratin. Den politiska makten används för att styra samhällsutvecklingen utifrån ett ideologiskt synsätt, medan den offentliga förvaltningens uppgift är att tjäna andra, ytterst medborgarna. I detta ligger en unik utmaning: å ena sidan ska folket genom sina valda representanter styra och kontrollera förvaltningen, å andra sidan ska myndigheter och tjänstemän vara självständiga nog att hävda saklighet, opartiskhet och ett etiskt förhållningssätt.

Denna bok ger en bild av dessa utmaningar. Den ger också en överblick som gör det lättare att navigera bland alla aktörer. Att hitta rätt bland internationella, statliga, regionala och lokala nivåer är nämligen inte självklart. Detta är en karta som dessutom blivit alltmer splittrad i takt med decentralisering, specialisering och privatisering.

Boken vänder sig till högskolestuderande vid utbildningar i offentlig förvaltning men också till den som redan arbetar inom sådana verksamheter. Det inkluderar så skilda yrken som kommunikatör, utredare, socionom, arbetsvetare, lärare, arbetsförmedlare, sjukvårdspersonal, polis, miljöinspektör – alla som behöver känna till det samhällssystem som de verkar och samverkar inom. Boken vänder sig också till förtroendevalda politiker och andra som är intresserade av området.

Hans Bengtsson är docent i statsvetenskap vid Högskolan i Halmstad. Han undervisar och forskar inom offentlig förvaltning och politisk kommunikation.

Anna Melke är journalist, fil. dr i offentlig förvaltning och verksam som forskare vid Göteborgsregionens kommunalförbund.

 • Artikelnr: 40687456
 • Sidor: 248
 • Upplaga: 1.3
 • Utgivningsår: 2014
 • Recensioner (1)

  Del av recension från BTJ av Vår offentliga förvaltning
  Häftepos: 14122096
  Lektör: Kent Lidman

   

  Denna bok skildrar de politiska och offentliga systemen utifrån ett svenskt välfärdsperspektiv. Här finns bakgrunden till det demokratiska samhället, en genomgång av hur de politiska och offentliga systemen fungerar
  och av samverkan mellan politiker och tjänstemän. Här berättas hur det svenska statsskicket är uppbyggt, hur demokratin fungerar på riks-, regional och kommunal nivå, hur rättssystemet fungerar, hur kontrollmyndigheterna
  arbetar, liksom hur överstatliga organisationer som EU, och mellanstatliga organisationer som FN fungerar. Det finns en genomgång av den svenska offentlighetsprincipen och tryckfriheten samt exempel på konkreta fall där
  medborgare kommit i kläm i olika system.

   

  Det är en lättläst, överskådlig och informativ bok om den politiska och offentliga makten.  Boken vänder sig till studenter samt verksamma inom politik och offentlig förvaltning, likväl till andra som vill veta hur de svenska politiska och offentliga systemen fungerar.