Specifik omvårdnad vid svår demenssjukdom
Prova

Specifik omvårdnad vid svår demenssjukdom

Bok
Ej i lager
Privatkund? Läs mer här

Vid en demenssjukdom påverkas själva grunden för självkänslan. Nio av tio personer med demenssjukdom uppvisar symtom på illabefinnande under sjukdomsförloppet. Uttryckssätten kan variera, men de har två saker gemensamt: de orsakar stort lidande för personen med demenssjukdom och är ofta särskilt svåra att möta för vårdpersonal och närstående.

Med stöd i de nationella riktlinjerna för vård och omsorg av demenssjuka presenterar författaren här, steg för steg, en strukturerad arbetsmetod som innebär att vårdpersonalen kan erbjuda specifik omvårdnad, baserad på en medvetenhet om olika människors behov. Arbetsmetoden fokuserar på hur personen med demenssjukdom vill ha det för att må väl, i stället för att utgå ifrån problematiska situationer i vardagen.

Boken innehåller även en beskrivning av de vanligaste demenssjukdomarna, hur särskilda boenden är organiserade och hur dessa påverkar omvårdnadens kvalitet samt möjligheter till lärande och utveckling för de yrkeskategorier som arbetar inom demensvården.

Kerstin Ring är leg. sjuksköterska och verksam vid Minneskliniken, Skånes universitetssjukhus.

 • Artikelnr: 40682888
 • Sidor: 136
 • Upplaga: 1.2
 • Utgivningsår: 2013
 • Recensioner

  Recension ur Nyhetsbrev för Massmedia nr 3 2013, från Skånes universitetssjukhus och Lunds universitet

   

  Tillåtande attityd i ny bok om demens 

   

  Minnesmottagningen vid Skånes universitetssjukhus i Lund har i flera år arbetat med en metod för personcentrerad omvårdnad vid demenssjukdom. Nu har det kommit ut en bok som beskriver arbetssättet. Initiativet till boken kommer från förlaget Gleerups som tog kontakt med projektledaren Kerstin Ring hösten 2010. Då hade Minnesmottagningen arbetat med projektet i drygt två år. 
  - Förlaget berättade att man ville att jag skulle skriva en bok utifrån det här arbetssättet eftersom man menade att den förmedlade något nytt inom omvårdnaden av personer med demenssjukdom, säger Kerstin Ring, vårdutvecklare på Minnesmottagningen. 

  I boken ger Kerstin Ring läsaren en introduktion till de vanligaste demenssjukdomarna och beskriver sedan arbetsmetoden utförligt. Under tiden som boken 
  skrevs var det flera boenden som anmälde sitt intresse för att pröva arbetsmetoden. Erfarenheterna från dessa boenden finns med som fallbeskrivningar. 
  Arbetsmetoden går ut på att skapa en större förståelse för personen bakom demenssjukdomen. Denna förståelse kan 
  i kombination med en positiv, tillåtande och välkomnande atmosfär göra att personens välbefinnande ökar. 
  - Jag hoppas att boken kan stimulera vårdpersonal att utgå mer från det som skapar välbefinnande, och förstärka detta, 
  istället för att fokusera på problem, säger Kerstin Ring.

  Av Allan dahlqvist
  Kontakt: Kerstin Ring 046-17 74 76 kerstin.ring@skane.se 


  Recension i tidningen Vårdfokus

   

  Intervju med bokens författare Kerstin Ring i Omvårdnadsmagasinet nr 3 2014.