Perspektiv på granskning inom offentlig sektor
Prova

Perspektiv på granskning inom offentlig sektor

Bok
Privatkund? Läs mer här

Granskning av verksamheter i offentlig sektor har idag blivit något självklart och naturligt, men också alltmer ifrågasatt, både av forskning och i offentlig debatt. I dagens samhälle finns en växande mängd granskningar och granskningssystem som fyller flera olika funktioner och som påverkar verksamheter på önskade men också oönskade sätt. För att få perspektiv på, och vid behov kunna förändra, dagens granskningsverksamhet behövs därför bättre kunskap om hur olika granskningar och granskningssystem vuxit fram, hur de fungerar på olika nivåer och vilka konsekvenser de har.

I denna bok undersöker och diskuterar sju forskare inom statsvetenskap, socialt arbete och företagsekonomi några av de vanligast förekommande granskningssystemen inom äldreomsorg. Liknande system finns inom andra politik- och välfärdsområden och frågorna som behandlas är därmed generella.  Hur är systemen tänkta att fungera? Hur fungerar de i praktiken? Vilka konsekvenser ger de upphov till hos dem de riktas till och i vilken riktning utvecklas de? Boken ger också en överblick över hur äldreomsorg organiserats och granskats i Sverige från 1300-talet och framåt, samt över den styrningskontext i vilken dagens granskningssystem verkar.

Boken riktar sig till studenter inom bland annat socialt arbete, statsvetenskap, företagsekonomi, sociologi, pedagogik och offentlig förvaltning. Den är också intressant läsning för yrkesverksamma och beslutsfattare inom den offentliga sektorn samt alla som vill fördjupa sig i frågor om granskning, i samtiden och i den historiska backspegeln.

Anders Hanberger (red.) är professor vid institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap och forskningsledare vid Centrum för utvärderingsforskning, Umeå universitetet. Hans forskning rör bl.a. utvärdering och utvärderingssystem, samt konsekvenser av granskningssamhället.

Lena Lindgren (red.) är professor i offentlig förvaltning vid Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet. Hon arbetar med undervisning och forskning om utvärdering och annan granskning och genomför också utvärderingsuppdrag inom olika områden.

Katarina Andersson är docent och lektor vid institutionen för socialt arbete, Umeå universitet.

Inger Kjellberg är fil dr. och lektor vid institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet.

Lennart Nygren är professor i socialt arbete vid Umeå universitet.

Fredrik Olsson är språkvetare, särskilt inriktad på kontraktsrelationer, samverkan och uppföljning inom vård och omsorg.

Ulrika Winblad är docent och lektor vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet.

  • Artikelnr: 51100654
  • Sidor: 152
  • Upplaga: 1.1
  • Utgivningsår: 2018