Reflektion i socialt arbete
Prova

Reflektion i socialt arbete

Nyhet!
Av
Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Reflektion är ett verktyg för att knyta samman teori och praktik genom de erfarenheter vi gör. Reflektion är också en strategi för ett livslångt lärande. Målet är att utveckla ett gott yrkesmässigt omdöme för att kunna fatta väl underbyggda beslut. 

Det sociala arbetet utförs av människor, handlar om människor och syftar till att förbättra och skapa livsvillkor som alla kan leva och utvecklas i. Det är inte något vi lär oss en gång för alla utan socialarbetaren behöver kunna omvandla sina erfarenheter till kunskap. I denna process spelar reflektion en central roll. Reflektion handlar om att förändra vårt sätt att tänka och att lära sig mer om vilka vi är som människor och medmänniskor, som yrkesverksamma och kollegor. 

I den här boken visar författaren hur reflektion stimulerar till lärande och förändring i den praktiska vardagen på en mer komplex nivå än vad som sker i ett dagligt samtal eller vid erfarenhetsutbyten i exempelvis rapporter eller undervisning. 

Kristin Bie har tidigare arbetat som universitetslektor vid Høgskulen på Vestlandet och som konsult inom kommunal vård och omsorg. Hon har lång erfarenhet av undervisning och vägledning av studenter, liksom fortbildning av anställda inom vården.

Översättning: Birgitta Önnerfält

Fackgranskning: Leili Laanemets, universitetslektor vid Socialhögskolan, Lunds universitet 

  • Artikelnr: 51104577
  • Sidor: 128
  • Upplaga: 1.1
  • Utgivningsår: 2021