Release för ny bok om filmpedagogik på Svenska Filminstitutet

2014-11-21

I går hölls bokrelease i Filmhuset i Stockholm för nya boken Introduktion till filmpedagogik. Releasen var en del av Svenska Filminstitutets stora seminarium om barn och film: ”Bobo 14 – alla barns rätt till filmkulturen”.

På bildeen ses Bengt Göransson under bokreleasen. Foto: Christopher Mair, Svenska filminst.  

Det var en fullspäckad inspirationsdag för filmbransch, barnkulturarbetare, pedagoger, studenter, forskare och alla med intresse för barn och film. De medverkande belyste ämnet barn och film ur en mängd olika perspektiv. Det fanns gott om tillfällen för publiken att ställa frågor och diskutera.

Vid bokreleasen av Introduktion till filmpedagogik medverkade Bengt Göransson, tidigare kultur- och utbildningsminister och Per Eriksson, Svenska Filminstitutet.

Boken belyser hur film kan användas för en modern, dialogbaserad undervisning i skolan. Malena Janson, forskare, skribent och samordnare för Barn & Unga på Svenska Filminstitutet är redaktör för boken.

Varför har du skrivit boken?
– Därför att filmpedagogik öppnar för mycket lustfyllda och effektiva undervisningsmetoder som många inte känner till. Få verktyg är så tacksamma att använda i klassrummet som filmmediet och många lärare vittnar om hur också de mest svårmotiverade eleverna ofta når häpnadsväckande resultat. Det har länge saknats en bok som visar på filmpedagogikens fantastiska möjligheter och med Introduktion till filmpedagogik hoppas vi dels svara mot ett behov som vi vet finns, dels inspirera nya pedagoger till undervisningsmetoder de inte visste fanns.  

Berätta lite om skribenterna som medverkar i boken.
– Skribenterna är en spännande blandning av verksamma lärare och filmpedagoger, forskare, filmvetare och skribenter som alla har det gemensamt att de har stor kunskap om sitt respektive filmpedagogiska område. På det sättet bjuder boken på en väldig bredd men också på djup. Det är inte någon ”allmän” kunskap om vad filmpedagogik är som förmedlas, utan det är verkligen experterna som skriver om sina respektive områden på ett lättillgängligt sätt. 

Vilka förväntningar har du med boken? 
– Det är roligt att boken släpps just nu, eftersom filmpedagogiska undervisningsmetoder ligger helt i linje med den nya regeringens satsningar på dels kultur i skolan. Medie- och informationskunnighet är dessutom en av utbildningsminister Gustav Fridolins hjärtefrågor och jag hoppas att filmpedagogiken nu ska få en rejäl skjuts i de svenska skolorna.

Läs mer om boken 

 

Alla pengar har gått åt till elevdatorer – skolorna saknar digitala läromedel.

2014-11-20

 Det har varit bra fart på it-användningen i skolan, men det stora problemet är att det inte finns några pengar till digitala läromedel. Så säger Bo Jansson, ordförande för Lärarnas Riksförbund, i en artikel i dagens Svenska Dagbladet.
Svenska Dagbladet pekar i sin artikel på att it i undervisningen nu ökar i snabb takt. Drygt en tredjedel av lärarna använder idag it i de flesta av sina lektioner. Skolor runt om i landet har under de senaste åren gjort stora investeringar i datorer och surfplattor. Däremot har investeringarna i läromedel varit mer blygsamma.

Digitala läromedel för 27 kr
En rapport som tidigare tagits fram av kampanjen Mer tid för lärande visar att under 2012 köpte de svenska skolorna datorer och annan hårdvara för i genomsnitt 1 770 kronor per elev. Under samma period var investeringarna i digitala läromedel endast 27 kronor per elev. Enligt skollagen har alla elever rätt till en likvärdig skola. Något som blir svårt att uppnå när bristen på kvalitetsgranskade läromedel är så stor. 


Undersökningen som publiceras i Skolvärlden idag visar att åtta av tio lärare inte hinner kvalitetsgranska läromedlen. 

– Utan läromedel får elever ingen struktur på sitt lärande. Är det brist på läromedel måste lärarna lägga väldigt mycket resurser på att hitta material och på att granska det. Det är ett oerhört slöseri med tid. Det handlar ju ytterst om att man ska kunna stämma av mot betygskraven. Har lärare och elever föråldrade läromedel är det svårt att nå betygskraven, speciellt de högsta, säger Rickard Vinde, vd för branschorganisationen Svenska Läromedel, i Skolvärlden idag.  

Tidningen Skolvärden publicerar idag också en undersökning som gjorts bland 1 500 lärare och som visar att Sverige med internationella mått satsar relativt lite på läromedel. En svensk elev fick i fjol i snitt läromedel för 546 kronor, att jämföra med en dansk elev som fick läromedel för nästan tre gånger så mycket (1 398 kronor). Även Finland lägger betydligt mer på läromedel per elev.

– Vi på Gleerups ställer oss positiva till den efterfrågade granskningen av läromedel. Vi tror att alla elever behöver strukturerade läromedel som är granskade, kvalitetssäkrade samt anpassade till centralt innehåll, kursplaner och uppsatta mål, säger Åsa Steholt Vernerson, vd Gleerups.

Interaktiva böcker ny typ av digitala läromedel 

Gleerups har lyft frågan om digitaliseringens brist på innehåll under lång tid och har utvecklat en ny typ av digitala läromedel, interaktiva böcker. Här finns allt samlat på ett ställe: texter, bilder, filmer, förklarande animationer, övningar, fördjupningsmaterial och plats för egna anteckningar. Dessutom går det att bygga ut de interaktiva böckerna med eget material, sådant läraren skapat själv eller länkat från internet.


De interaktiva böckerna är plattformsoberoende och fungerar lika bra på surfplatta som på dator eller i mobilen. Innehållet uppdateras löpande och är alltid aktuellt samt finns samlat på ett och samma ställe. Gleerups interaktiva böcker är utvecklade i samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Det har funnits en kritik mot digitala läromedel där man beskrivit dem som "bok på burk". Med det menar man att den digitala produkten består av inscannade papperssidor, en platt digital version av den tryckta boken. Med dagens plattformsoberoende interaktiva böcker erbjuds istället elever en interaktiv läsupplevelse, långt ifrån en enkel PDF-version av en tryckt bok. Upptäck skillnaden med Gleerups interaktiva böcker. Prova gärna själv!

  

 

– Det blir lättare att stimulera de skoltrötta eleverna

2014-11-13

Stort grattis till vår pilotlärare Carola Fransson på Karl-Oskarskolan i Växjö som fått priset Årets Nätspridare 2014! Priset delades ut vid digitala kompetensdagen i Kronoberg. Varför får du priset Årets nätspridare 2014?
– Jag blev nominerad av min rektor till denna tävling främst för att jag varit mycket aktiv i arbetet med iPad på mellanstadiet. Jag har också suttit med i en grupp som tillsammans med Linnéuniversitetet arbetat fram material som kan bli en möjlig app inom matematik. 

Nomineringen är:
”Carola Fransson har med iPad, internet och Smartboard utvecklat en pedagogisk struktur för att väcka lusten till inlärning bland våra elever i årskurs 4 och 5. Hon är även involverad i projektet PLACES, initierat av forskare knutna till Linnéuniversitetet, där mobil teknik utnyttjas för att skapa applikationer som främjar barnens matematikinlärning.”

Vad ser du för fördelar med att jobba digitalt? 
– Det är lättare att få med elever som har svårigheter att läsa och skriva. Det blir lättare att stimulera de skoltrötta eleverna till att vara mer aktiva med interaktiva verktyg jämfört med att sitta med papper och penna. Det är även lättare att fånga upp de eleverna som behöver mer utmaningar.

Du är pilotlärare och jobbar med Gleerups interaktiva böcker, vilka funktioner i de interaktiva böckerna uppskattar du och dina elever mest? 
– Främst är det jättebra att det finns filmklipp och interaktiva uppgifter i varje kapitel. Det är även uppskattat att man lätt kan fördjupa sig på området genom att gå ut och söka vidare på de olika söksidorna som Gleerups erbjuder. Bra ordlistor och extra bra att ord i texten är länkade till ordlistan för en tydlig förklaring.

Lyssna på ett inslag i Sveriges Radio där Carola berättar mer om sina erfarenheter av interaktiva böcker där t ex elever med svårigheter kan lyssna på texten.

Läs mer om Gleerups pilotskolor.

 

 


 

- Det känns väldigt viktigt att vara just lärare och jobba med elever

2014-11-07

Under Skolforum fick Karin Nygårds, lärare på Sjöstadsskolan, Stockholm, ta emot lärarpriset Guldäpplet. Vi fick en pratstund med henne i vimlet efter prisutdelningen. 


Karin Nygårds är lärare i svenska och svenska som andraspråk på Sjöstadsskolan i Hammarby Sjöstad. Hon får priset för sitt arbete med att ge elever verktyg för att utveckla sitt språk och behärska sin digitala miljö. Hon har gjort stora insatser för att lyfta digitalkunskap som ett eget ämne i undervisningen, med verklighetsanknutna uppgifter.  Hon bidrar till att förnya debatten kring digitaliseringen i skolan och är en viktig röst i den aktuella diskussionen om skolans utveckling, står det i juryns motivering.

Vad betyder det för dig att få priset Guldäpplet?
– Det är en stor ära och glädje att få pris för det jag gör. Många tittade konstigt på mig när jag började med programmering för ett och ett halvt år sedan. En del tittar fortfarande konstigt på mig, men nu vet jag att fler än jag förstår poängen. Jag hoppas också kunna utnyttja lite av äpplets guldglans för att få mer tyngd i mina ord och på så sätt få till en förändring fortare.

Hur vill du som lärare bidra till utvecklingen? 
– Jag försöker hitta metoder som passar in i olika åldrar och miljöer. Jag försöker ha ett helikopterperspektiv på allt jag gör, för att leta det generella som kommer många till godo. Det känns väldigt viktigt att vara just lärare och jobba med elever, inte jobba med skrivbordsutveckling.

Vad ser du som den stora utmaningen av digitaliseringen av skolan?
– Det är en komplex fråga. Digitaliseringen innebär förändringar på många aspekter av livet och samhället, oavsett om du är med på tåget eller står utanför. Vi måste på något sätt köra parallella processer här, utbilda både lärare och elever samtidigt. 

– Frågan är om vi ska anpassa undervisningen efter vad lärare kan eller vad elever behöver? Vår värld har fått en till dimension, den är härlig att lära sig!

Vad tycker du är den viktigaste frågan kring IT i skolan och varför? 
– Jag tycker det är viktigare att förstå vad IT i skolan innebär för undervisningen och vad IT gör med samhället i stort, än att lärare lär sig hantera digitala verktyg. Det är självklart viktigt det med, men av de två olika delarna av digital kompetens tycker jag att det är viktigast att vi lär oss sammanhanget, än specifika verktyg.

Lärarpriset Guldäpplet vill lyfta aktiva lärare som förnyat lärandet med stöd av IT och inspirerat elever och kollegor. Gleerups är partner till Guldäpplet sedan 2013. Karin Nygårds vann Guldäpplets 1:a pris 2014. Ylva Pettersson vann Juryns Särskilda Pris 2014 och Jacob Möllstam och Ulrika Jonson delade Guldäpplets 2:a pris 2014. 

Läs mer om Guldäpplet 2014

 

 

Full fart på Skolforum

2014-11-03

Ett stort tack till alla som vi träffade på Skolforum! Mer än 7000 besökare kom till Skolforum och deltog i 180 seminarier bland 110 utställare. Gleerups monter var välbesökt och många deltog i vår instagramtävling #deladinkunskap.– Det har varit minst sagt högtryck i vår monter och många har testat våra interaktiva böcker och tittat närmare på deras smarta funktioner. Det är jätteroligt att möta lärare som använder vårt material varje dag, säger Marie Delshammar, läromedelsutvecklare.

Under mässan höll Gleerups flera intressanta seminarium. Helena Kvarnsell, lärare och Marcus Ander från Gleerups pratade om hur delningskultur och läromedel kan mötas. 

– Att som lärare dela med sig av material spar tid, ökar likvärdigheten och leder till både utveckling och reflektion, menar Helena Kvarnsell.

– I Gleerups interaktiva böcker finns en delningsfunktion som gör det enkelt att lägga till material och sedan dela det med sina elever och även med sina lärarkollegor. Till våren kommer man också att kunna dela material med andra lärare i hela Sverige och ta del av det material som andra delat, berättade Marcus Ander.
Läs mer om delafunktionen i Gleerups interaktiva böcker

Det var fullsatt på vårt seminarium när Maria Westman, forskare och författare talade om Att skriva sig till läsning (ASL). Annika Lantz Andersson höll ett uppskattat seminarium utifrån den nya boken Lärare i den uppkopplade skolan

Under Skolforum delades också lärarpriset Guldäpplet ut, ett pris som vill lyfta aktiva lärare som förnyat lärandet med stöd av IT och inspirerat elever och kollegor. Gleerups är partner till Guldäpplet sedan 2013. Stort grattis till Karin Nygårds som vann Guldäpplet 2014, Ylva Pettersson som vann Juryns Särskilda Pris 2014 och till Jacob Möllstam och Ulrika Jonson som delade Guldäpplets 2:a pris 2014.
Läs mer om Guldäpplevinnarna

Stort grattis till våra författare Karin Danielsson, Hans Almgren, Karin Smed Gedin och Eva Hedencrona som under mässan fick ta emot läromedelspriset Lärkan. Prisutdelare var utbildningsminister Gustav Fridolin.
Läs mer om Lärkanpristagarna

Många passade också på att ta en selfie i vår monter och dela vidare i vår instagramtävling. Vinnaren presenteras senare i veckan. På bilden syns några av dem som tog selfies i vår tävling. Karin Nygårds Guldäppelvinnare 2014, Marcus Ander och Helena Kvarnsell som höll seminariet om delakultur och läromedel, Peter Becker ordförande i Guldäpplets jury, Karin Danielsson författare och Lärkanprisvinnare, Maud Ejestam Gleerups, Hans Almgren författare och Lärkanprisvinnare, Jenny Lundström SLFF, Wiwi Ahlberg SLFF och Richard Hultén författare.   

 

Bli en delare!

2014-10-29

Nu har vi gjort det enkelt att dela kunskap – bygg ut våra interaktiva böcker med ditt eget material. Dela det sedan till en, flera eller alla elever. Eller till dina kollegor på skolan. Vi på Gleerups tror att alla elever behöver strukturerade läromedel som är granskade, kvalitetssäkrade och anpassade till centralt innehåll, kursplaner och uppsatta mål. Men vi tror också att du som lärare vet bäst vad just dina elever behöver. Därför har vi gjort det lätt för dig att dela ditt eget material och anpassa Gleerups interaktiva böcker till din undervisning och dina elever.

Bygg ut boken med eget material 
I Gleerups interaktiva böcker kan du lägga till eget innehåll. Det kan vara sådant du skapat själv eller länkat från internet. Texter, filer, filmklipp och länkar – allt blir en naturlig del av boken. Ditt material får samma höga tillgänglighet och funktioner som ursprungligt innehåll i den interaktiva boken.


Dela materialet med andra
Med Gleerups smarta delafunktion kan du enkelt dela med dig av ditt tillagda material till en, flera eller alla elever.  Även till dina kollegor på skolan! 

På så sätt kan du individualisera undervisningen på bästa sätt. Resultatet blir ett flexibelt läromedel som är anpassat för varje elev. Vi tror på kombinationen av struktur och flexibilitet – ett kvalitetssäkrat innehåll som du kan bygga ut och anpassa.

P.S. Snart kan du också dela ditt material med andra lärare i hela Sverige och ta del av det material som andra delat. Håll utkik!

Läs mer om delafunktionen och andra funktioner i den interaktiva boken i vår Snabbguide.


Bli en delare  prova valfri interaktiv bok gratis i 10 dagar.


 

Gleerups författare får läromedelspriset Lärkan 2014

2014-10-27

Vi gratulerar våra författare Karin Danielsson och Hans Almgren samt Eva Hedencrona och Karin Smed-Gerdin som idag fick ta emot läromedelspriset Lärkan på Skolforum i Stockholm.  Prisutdelare var utbildningsminister Gustav Fridolin. 
 


Karin Danielsson får priset i kategorin Förskola/ Lågstadium med motiveringen:

Karin Danielsson är en erfaren lågstadie- och speciallärare och författare till en mängd läromedel. Hon lyckas förmedla sitt stora intresse för djur och natur till de mindre barnen på ett fascinerande sätt. Karin presenterar spännande fakta som verkligen fångar barnens intresse. Detta innebär att eleverna växer både när det gäller kunskap och läsfärdighet. Hon har även författat läromedel i svenska, matematik och engelska för de tidigare åren. Karin Danielsson är en värdig vinnare av Årets Läromedelsförfattarpris Lärkan 2014.

Karin Danielsson har skrivit ett flertal läromedel för grundskolans tidigare år, inom svenska, matematik och engelska.

Med de små barnens bästa för ögonen gör hon material som på ett tydligt och pedagogiskt sätt låter elevernas förmågor växa. Karin har ett stort intresse för djur och natur och förmedlar den kunskapen i flera av sina böcker. 

Karin är författare till flera av Gleerups populära böcker och serier som Mitt naturbibliotek, Mitt faktabibliotek, Uggleböckerna, Djur i Sverige, Djur i världen, Prima matematik Förskoleklass, Easy English och den nya serien inom läsförståelse Tripp Trapp Trull

Hans Almgren får priset i kategorin Gymnasium med motiveringen:

Hans Almgren har en mångårig bred och djup produktion med väl genomtänkt och nivåanpassat didaktiskt framställningssätt i sina verk, som väcker både nyfikenhet och ämnesintresse hos eleverna och stimulerar deras självständiga tänkande och källkritiska medvetenhet. Ämnesinnehållet är aktuellt och väl anpassat till skolans läroplaner, kurs- och ämnesplaner och underlättar lärarens undervisning och utvärdering av elevernas prestationer. Både ämnesinnehåll och framställningssätt liksom det pedagogiska anslaget bidrar till en identifierbar kunskapsprogression hos eleverna. Hans Almgren är en värdig vinnare av Årets Läromedelsförfattarpris Lärkan 2014.

Hans Almgren är en av författarna till Gleerups gymnasieklassiker Alla tiders historia som gavs ut första gången 1984. Den var på sin tid helt nydanande och sedan dess har den tryckts i ständigt nya upplagor och är fortfarande ett av de mest populära läromedlen. Hans har ett brinnande intresse för historia och är en mycket god historieberättare. Med sina lättlästa fängslande texter har han fångat generationer av gymnasieelever.

Under de senaste 30 åren har Hans varit en mycket produktiv läromedelsförfattare. Fram till sin pension nyligen var han också verksam som gymnasielektor i Arboga.

Hans är också medförfattare till Gleerups läromedelsserier i historia Reflex och Kompakt. I dagsläget är han involverad i arbetet med  Utkik, ett helt nytt läromedel i samhällskunskap för 4-6.

Eva Hedencrona och Karin Smed-Gerdin får tillsammans med sin medförfattare Peter Watcyn-Jones priset i kategorin Högstadieum.

Eva och Karin har dessutom skrivit tre stora serier för Gleerups; Genrekoden för högstadiet, Bra Svenska och Blickpunkt för gymnasiet. De har också författat övningsböcker till elever med svenska som andraspråk i serien Ord med tanke på …

Läromedelspriset Lärkan delas ut av Sveriges Läromedelsförfattares Förbund (SLFF). Priset delas ut i fem kategorier: Förskola/Lågstadium, Mellanstadium, Högstadium, Gymnasium och Universitet/Högskola. Prissumman är på 50 000 kronor. Lärkan, som delas ut varje år, är avsett att framhäva författarens roll när det gäller att ta fram läromedel, i tryckt eller digital form. Syftet med priset är att framhäva god textkvalitet samt goda pedagogiska och didaktiska egenskaper i författarskapet.  Prissumman är på 50 000 kronor. 


 

Verklighetsnära övningar för ekonomielever – unikt samarbete mellan Gleerups och Fortnox

2014-10-24

Tillsammans med programvaruleverantören Fortnox har Gleerups tagit fram underlag för affärshändelser för ett fiktivt företag. Elever som läser företagsekonomi på gymnasiet eller vuxenutbildning kan nu öva redovisning och bokföring i skarpt läge.  Tillsammans med Fortnox som erbjuder programvara för redovisning och bokföring, har Gleerups utarbetat en övning som innehåller affärshändelser för två år. Med hjälp av dessa fiktiva verifikationer kan nu elever i företagsekonomi på landets gymnasier öva redovisning i Fortnox program.  

– Det här är ett spännande projekt och genom att låta elever arbeta med verkliga affärshändelser och Fortnox programvara skapar vi en mycket realistisk situation. Det är roligt att kunna erbjuda eleverna att göra sina övningar i skarpt läge, säger Annika Pennanen, läromedelsutvecklare ekonomiska ämnen och datorkunskap på Gleerups. 

För elever på gymnasiet är det viktigt att redan under studietiden bekanta sig med de verktyg och de företagsekonomiska skeenden som de kommer att möta i sitt framtida yrkesliv. 

– Övningen handlar om att bokföra affärshändelser i två år för företaget Dundrande Dans Data och göra bokslut för de två åren.  Tanken är att eleverna ska komma i kontakt med olika typer av verifikationer samt träna på att bokföra dem i programmet, säger Annika Pennanen.   

– Genom ett aktivt och nära samarbete med lärare, elever, skolledare och forskare har Gleerups ett innovativt program för framgångsrikt lärande. Sverige behöver väl utbildade ekonomer och vi känner ett ansvar att delta i den här utvecklingen, säger Charlotte Löfgren på Fortnox.

Övningen är helt kostnadsfri och underlaget finns att hämta fritt här.

– Vi på Gleerups vill erbjuda en verklighetsnära och interaktiv undervisning inom företagsekonomi. Samarbetet med Fortnox innebär att vi kan erbjuda elever kvalitetsgranskat underlag och pedagogiska övningar som de kan laborera med i ett verktyg som många av dem kommer möta i sin yrkesroll, säger Lars Åkerblom, affärsområdeschef digital utveckling och digitala lärverktyg, Gleerups. 

Vill du veta mer? 
Kontakta gärna Annika Pennanen, 
läromedelsutvecklare ekonomiska ämnen och datorkunskap, annika.pennanen@gleerups.se, 040-20 98 61

 

 

 

Upptäck ett smartare sätt att dela din kunskap

2014-10-23

Nästa vecka finns vi på Skolforum på Älvsjömässan i Stockholm. Kom till vår monter och dela din kunskap med oss. Tävla i vår instagramtävling och ta chansen att vinna en delad upplevelse.  Med över 150 föreläsningar, seminarier och workshops är Skolforums program bättre och bredare än någonsin. Gleerups deltar både som utställare och med intressanta seminarier.      

Nu har vi gjort det enkelt att dela kunskap 
Du som lärare besitter kunskaper som ingen annan har. I Gleerups interaktiva böcker finns ett riktigt smart sätt att dela din kunskap med vem du vill. Kom till vår monter och upptäck hur!

Dela dig själv
Passa också på att vara med i vår instagramtävling i montern. Dela en bild på dig själv och vinn en delad upplevelse! 

Så här lätt är det:
•    Gå in på Instagram

•    Få hjälp av oss att ta din selfie genom ett av hålen i vår Dela-symbol i montern

•    Använd hashtaggen #deladinkunskap

•    Dela bilden i ditt flöde

•    Flest likes vinner en tandemcykel – ett riktigt smart sätt att dela upplevelser med          vem du vill.


Välkommen till monter A13:26.

Läs mer om våra interaktiva böcker

Läs mer om de smarta funktionerna i den interaktiva boken i vår snabbguide.


Läs mer om våra seminarier under Skolforum

 

Bo Kristoffersson ny ledamot i Gleerups styrelse

2014-10-01

– Hjärnan vill ha roligt! Därför måste det också vara kul att lära sig nya saker! Det säger Bo Kristoffersson som tar plats som ny ledamot i styrelsen för Gleerups.

 


Bo Kristoffersson är sedan 2012 chef för barn- och utbildningsförvaltningen i Simrishamn. Sedan tidigare har han lång erfarenhet av skolutveckling. Han var med och startade Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor i Stockholm som han sedan under 15 år var utvecklingschef för. Därefter har han varit verksamhetschef och processledare på Learnit24.

– Mina erfarenheter har gett mig en mycket bra bild av hur det faktiskt ser ut i den svenska skolan. Svårigheter förekommer fortfarande med att omvandla investeringar av hårdvara till vettiga pedagogiska verktyg. Men jag ser positivt på framtiden då IT-system och teknisk utrustning nu avsevärt har förbättrats och dessutom kommer en ny generation lärare in som har ett nytt synsätt på it i skolan, säger Bo Kristoffersson. 

– Uppdraget i styrelsen för Gleerups känns mycket roligt. Jag hoppas kunna bidra med min kompetens utifrån ett skolutvecklingsperspektiv. Jag är imponerad över Gleerups koncept och hur de arbetar strategiskt med digital utveckling av läromedel. Det rimmar väl med mina egna tankar om skolans utveckling, säger Bo Kristoffersson.  

Bo Kristoffersson var också med och grundade organisationen för ungdomsparlamentet MEP BSR (Model European Parliament Baltic Sea Region). I skolarbetet i Simrishamns kommun är Bo Kristofferssons ledord kunskap, utveckling och lagarbete. 

I Gleerups styrelse blir Bo Kristoffersson den femte ledamoten. 

– Vi känner oss mycket glada över att Bo Kristoffersson tagit plats i vår styrelse. Med sitt engagemang, kunnande och erfarenhet blir han, en tillgång i vårt fortsatta arbete i Gleerups styrelse, säger Åsa Steholt Vernerson, vd Gleerups.

Övriga styrelsemedlemmar är:
Henriette Zeuchner, koncernchef Berling Media och ordförande i Gleerups styrelse
Thorsten Rosengren, vice ordförande i Gleerups styrelse
Jonas Löwgren, Malmö Högskola, institutionen för Konst, kultur och kommunikation
Peter Becker, ordförande i stiftelsen Datorn i utbildningen
Personalrepresentanter: Inger Blomqvist och Hanna
Olsson

 

 

Intryck och möten från bokmässan

2014-09-30

Tack alla som besökte oss i Molnet på årets bokmässa.  Det var fyra intensiva mässdagar med många nya intryck och spännande möten. Molnet, bokmässans stora satsning för alla som är verksamma inom skolan, fokuserade på lärande, digitalisering och läromedel.  Spännande föreläsningar på scenen och en hel skolklass med elever och lärare som satt och jobbade och visade hur de använder digitala verktyg i skolan. Till vår monter i Molnet kom många intresserade besökare och vi hade många samtal med lärare och skolledare som var intresserade av frågor kring digitalisering och Gleerups interaktiva böcker. 

Läs mer om Molnet i en av bokmässans officiella skolbloggare 

Gleerups hade under mässan flera uppskattade seminarier både i Skolspåret och på scenen i Molnet. Bland annat ett fullsatt seminarium med Lars Berglund och Lars Ekelöw om digitaliseringens utmaningar och möjligheter. Vad innebär det i praktiken att jobba helt digitalt? Vad kan man lära sig av misstagen och blir det verkligen billigare med IT? Detta var några av frågorna som diskuterades under seminariet. 

– Jag upplever att lärare idag är otroligt intresserade av teknik, IT och vill lära sig nytt. Men de är frustrerade över att det saknas resurser för kompetensutveckling. Därför måste vi se till att det finns möjlighet att dela erfarenheter mellan personal och visa på de goda pedagogiska exemplen, sa Lars Ekelöw.

Helena Kvarnsell och Marcus Ander höll ett seminarium om vad som händer när läromedel och delningskultur möts. Marcus Ander från Gleerups visade hur Gleerups interaktiva böcker ger helt nya möjligheter att dela eget material till både kollegor och elever. Helena Kvarnsell som är lärare pekade på vikten av att som lärare dela med sig och gav tips om vad man kan dela och hur. 

Läs mer i Skolvärlden som skriver om seminariet här

Författarna Roger Säljö och Annika Lantz-Andersson som skrivit den nya boken Lärare i den uppkopplade skolan höll ett seminarium på scenen i Molnet. Deras nya bok tar upp frågor om hur lärarrollen förändras när mobila digitala resurser finns i klassrummet och hur lärandet och utbildningen påverkas.

– Frågor som vi lyfter i boken är exempelvis vilka nya sätt att organisera sin undervisning som kommer att vara produktiva och på vilka sätt dessa aktiviteter öppnar upp för nya typer av lärarinterventioner när man ska stödja elevers lärande, säger Annika Lantz-Andersson.

En av bokmässans officiella skolbloggare tipsar om boken

Läs mer om boken 

– Jag har haft många givande samtal i vår monter. Det finns verkligen ett sug efter att arbeta mer digitalt och använda digitala läromedel, säger Martin Ljungström, Gleerups som också höll seminariet, Helt nya möjligheter med interaktiva böcker, på Molnets scen. 

Läs mer om Gleerups interaktiva böcker
 

 

Nu presenteras finalisterna till Guldäpplet 2014

2014-09-24

Av drygt hundra nominerade lärare från hela landet har juryn nu utsett tre finalister till Guldäpplet 2014 och en vinnare av Juryns särskilda pris. Gleerups är sedan 2013 partner till Guldäpplet.​ Guldäpplet delas årligen ut till en eller flera aktiva lärare som förnyat lärandet med stöd av IT i egen undervisning och som inspirerat elever och kollegor i ett lokalt, kommunalt och gärna även nationellt verksamhetsfält.

– De nominerade till årets Guldäpple förmedlar inspiration och personligt engagemang för att lyfta eleverna med lärplattor, appar och nätresurser. Med drivande lärare i kollegialt samarbete, både lokalt och via nätet, blir digitala verktyg nycklar till framtiden, säger Peter Becker, ordförande i Stiftelsen DIU och juryn för lärarpriset Guldäpplet.

Årets tre finalister till Guldäpplet är:
Ulrika Jonson, grundskollärare och specialpedagog, Vallaskolan, Södertälje kommun.
Ulrika är en mångsidig användare av IT, från "skriva sig till läsning", till blogg eller flippat klassrum. Hon arbetar med fokus på inkludering av alla elever, språkutveckling och lärande, med anknytning till läroplanen och till forskning om lärande i olika former. 
 

Jacob Möllstam, lärare i matematik, svenska, NO och engelska (F-6) och IT-pedagog, Jonsereds skola, Partille kommun.
I skriv- och berättarprojektet "Partille stories" har han tillsammans med kollegor utvecklat skrivandet i kommunens skolor. Han är en av föregångarna när det gäller att använda sociala medier och sociala spel i undervisningen för att möta eleverna där de är och att göra skolarbetet mer relevant.
 

Karin Nygårds, lärare i svenska och svenska som andraspråk, Sjöstadsskolan i Hammarby Sjöstad, Stockholm stad.
Det ska vara viktigt på riktigt och eleverna ska utmanas. Karin har ett brinnande engagemang för att eleverna, inte minst unga tjejer, ska erövra den digitala världen. Karin är en modig opinionsbildare, som törs utmana och vara en föregångare i frågor som gäller digitaliseringen i skolan. 
 

Vinnare av juryns särskilda pris
Ylva Pettersson, lärare i historia och kulturhistoria, Katedralskolan, Skara, styrelsemedlem Wikimedia Sverige.
Ylva är vinnare av Guldäpplejuryns särskilda pris 2014 för sitt långvariga arbete kring Wikipedia som pedagogiskt projekt och kring Wikimedia-familjen som öppen delad miljö för skolan. Ylvas eget arbete med Wikipedia i undervisningen är ett välkänt pedagogiskt pionjärarbete. I ett flertal år har hennes elever bidragit till detta uppslagsverk, utifrån kursspecifika ämnesmoment och programmål såsom användande av digitala verktyg, kommunikation, kreativitet, källkritisk metod och entreprenörskap. 


– Det har varit ett roligt men tufft arbete att utse finalister bland så många duktiga nominerade lärare. Det är verkligen en digital förnyelse som sveper över skolan och många lärare går in med både inspiration och stort personligt engagemang för att lyfta elever och kollegor vad gäller it i skolan säger Elisabeth Lennartsdotter, medlem i juryn för Guldäpplet och försäljnings- och marknadschef, Gleerups. 

Vinnaren av Guldäpplet 2014 delas ut på Skolforum 27-28 oktober.

Guldäpplet utdelas av Stiftelsen Yngve Lindbergs minne vars partners är: Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Kommuner och Landsting, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Gleerups Utbildning AB, Netsmart AB, Tieto Education tillsammans med grundarna Föreningen DIU och stiftelsen DIU. 

Läs mer om Guldäpplets finalister

Läs mer nyheter i vårt pressrum

 

 

 

 

Låt läromedel bidra till en mer likvärdig skola

2014-09-23

Skolan utsågs snabbt inför valet till den absolut viktigaste valfrågan bland väljarna. Med aktuella siffror som visar på bottenrekord för skolresultat bland landets grundskoleelever är frågan om hur vi ska vända trenden för den svenska skolan fortsatt högaktuell. Att fokusera på en likvärdig skola med aktuella läromedel som håller måttet är en åtgärd som kan ge effekt redan på kort sikt.I en artikel från SVT presenterades aktuella siffror från Skolverket som visar ett bottenrekord för andelen elever som inte får betyget godkänt i nionde klass. Hela 13,1 procent av eleverna klarar inte sin behörighet till gymnasieskolan. Denna siffra har ökat markant sedan 1998 då den låg på 8,6 procent.  

– Det är en väldigt dyster siffra, den har stigit och nu fortsätter den stiga, och det är ett dåligt resultat för svenska skolan, säger Anna Ekström, generaldirektör på Skolverket i SVT:s artikel.

Likvärdig skola
Enligt skollagen har alla elever rätt till en likvärdig skola. Men Skolverkets statistik visar tvärtom att skillnaderna mellan olika skolor blir allt större. Elever som hamnar på fel skola riskerar att inte alls få möjlighet att utveckla sin fulla potential. 

Att vända den här utvecklingen är inte lätt. Försämringen har pågått under många år och det finns inte en enkel lösning som magiskt kan lösa problemen. Det finns många konstruktiva förslag som kommer att bidra till att vi vänder nedgången. Men det som saknas i debatten är förslag som snabbt kan hjälpa de elever som i dag går i skolan. Därför behöver vi också diskutera lösningar som fungerar på kort sikt. En sådan är skolans bortglömda fråga, läromedlen. Om vi ser tillbaka till år 2000 har kostnaden för skolan ökat med 40 procent medan kostnaden för läromedel tillåtits krympa med 17 procent. Ett beslut att återställa investeringarna i läromedel till 2000 års nivåer skulle inte kosta mer än ett par hundralappar per elev och år. 

Nio av tio har inte tid att vidareutveckla undervisningen 
Lärarnas riksförbund presenterade nyligen en undersökning bland cirka 5 000 lärare och studie- och yrkesvägledare i 24 av landets största kommuner. Undersökningen visar bland annat att:

• Åtta av tio av de tillfrågade lärarna och studie- och yrkesvägledarna menar att resurserna till skolan inte fördelas på ett sådant sätt att alla eleverna erbjuds likvärdig och kompensatorisk utbildning. Skolor där fler elever har behov av extra stöd har inte resurser att hjälpa de elever som hamnar efter i skolan.

• Nio av tio lärare säger att de inte har tid till att vidareutveckla undervisningen och åtta av tio säger att de har för lite tid till för- och efterarbete. Svaren är desamma hos lärare i kommunala skolor och i fristående skolor.

Fokus på pedagogiskt innehåll
Vi måste nu rikta fokus på att skapa tid för lärare att möta sina elever, att datorer och nya verktyg i skolan fylls med ett pedagogiskt innehåll och att skolan görs mer likvärdig.  

Dessa tre frågor hänger tätt samman, och bra läromedel är helt avgörande om vi ska kunna hitta en lösning. Läromedel som följer läroplanen och säkrar att lärare till varje lektion har tillgång till den kunskap som finns i betygskraven är en förutsättning för att lärare ska kunna planera, genomföra och utvärdera undervisningen på ett bra sätt. Vi har ett ansvar mot inte bara våra barn utan mot hela samhället att vända utvecklingen i skolan. Men vi har också ett ansvar mot de barn som nu går i skolan att vidta åtgärder som snabbt kan ge effekt. En satsning på läromedel är precis en sådan åtgärd.

Inför valet har förslag och åtgärder duggat tätt för att vända trenden för den svenska skolan. Vi hoppas nu att viljan till förändring finns kvar även efter valet. Det är dags att skapa en likvärdig skola för alla. 


 

 

Ses vi i Molnet på Bokmässan?

2014-09-17

Den 25- 26 september är det åter dags för Bok och bibliotek i Göteborg. I år hittar du Gleerups i Molnet, Bokmässans stora satsning som riktar sig till alla som är verksamma inom skolan.På andra våning finns Molnet som fokuserar på lärande, digitalisering och läromedel. Gleerups deltar i Molnet både som utställare och med seminarier. 

I Bokmässans seminarieprogram finns ett särskilt Skolspår som riktar sig direkt till pedagoger. Här medverkar också Gleerups med intressanta seminarier. 

Invigning & frukost
Molnet invigs på bokmässans första dag den 25 september kl. 10.00. Välkommen att vara med. Frukost serveras till de 150 första gästerna.

Gleerups seminarier
I Skolspåret medverkar Gleerups med två seminarier på torsdagen: 
- Digitaliseringens utmaningar och möjligheter med Lars Berglund & Lars Ekelöw
- Vad händer när läromedel och delningskultur möts? med  Helena Kvarnsell & Marcus Ander

Gleerups medverkar också på scenen i Molnet under torsdag till lördag: 
- Läromedel och delningskultur - går det ihop? med Marcus  Ander & Helena Kvarnsell
- Digitala läromedel - hur ser de ut, vem gör dem och vem  vill ha dem? där Gleerups och Studentlitteratur möter  beslutsfattare och pedagoger.
- Helt nya möjligheter med interaktiva böcker med Marcus  Ander 
- Lärare i den uppkopplade skolan! med Roger Säljö och Annika Lantz-Andersson som också är författare till boken Lärare i den uppkopplade skolan. 
- Helt nya möjligheter med interaktiva böcker med Martin Ljungström
Läs mer och hitta aktuella tider

Teachmeet bokmässan 
Under bokmässan hålls också Teachmeet bokmässan. Här finns chansen att inspirera och inspireras av kollegor med fokus på IKT. Den 25/9 kl 17:45-19:45. 

Teachmeet-konferensen är gratis och skapas av deltagarna tillsammans. Du kan delta genom att vara talare och åhörare eller endast åhörare. Läs mer och anmäl dig till Teachmeet bokmässan.
 

 

Siv Strömquist får Disa-priset 2014

2014-09-15

 

Vi gratulerar vår författare Siv Strömqvist som i lördags tog emot årets Disapris. Siv Strömquist är docent i nordiska språk vid Uppsala universitet och författare till de populära böckerna Skrivboken och Konsten att tala och skriva. Hon får priset för sitt språkvetenskapliga författarskap. 
 

 

Disa-priset delas ut av Uppsala universitet och Studentbokhandeln i Uppsala. Traditionsenligt hölls prisutdelningen i Studentbokhandelns lokal under Kulturnatten i Uppsala i lördags. Prisutdelare var Eva Åkesson, rektor vid Uppsala universitet.

Juryns motivering lyder:
Siv Strömquist tilldelas Disa-priset 2014 för ett språkvetenskapligt författarskap kännetecknat av lyhördhet för svenska språkets nyanser och utveckling och en populärvetenskaplig insats präglad av folkbildarens klarhet och upptäckarglädje.

Siv Strömquist är docent i nordiska språk vid Uppsala universitet och har i forskning och undervisning ägnat särskilt intresse åt skrivande och språkriktighet. Under åren 1994-2012 svarade hon regelbundet på läsarnas språkfrågor i Svenska Dagbladet. 

Siv Strömquist är för många väl känd för sin forskningsförmedlande verksamhet och sitt populärvetenskapliga författarskap. Hon har medverkat på ett otal studiedagar och föreläst om språkvård och skrivande i en rad olika sammanhang. 

Siv Strömquist är författare till Skrivboken som gavs ut första gången 1989 och som genom åren kommit att handfast hjälp för dagens skribenter. Den vänder sig till alla som skriver och vill lära sig mer om hantverket. Hon har också skrivit Konsten att tala och skriva som blivit en klassisk handbok för alla som vill utveckla sin kommunikativa förmåga. Båda böckerna har i år kommit i nya upplagor anpassade till dagens tal- och skrivsituationer. 

Disapriset instiftades av Uppsala universitet och Studentbokhandeln i Uppsala för att främja populärvetenskapligt författande och delades ut första gången 2001. Prissumman är på 
25 000 kronor. 

Läs mer om Skrivboken

Läs mer om Konsten att tala och skriva

 

 

Övning ger färdighet och resultat

2014-09-10

Gleerups interaktiva böcker är enkla att använda, ständigt aktuella och fulla med smarta funktioner. Som lärare får du en grundläggande struktur att följa och kan samtidigt variera och individualisera undervisningen på ett helt nytt sätt. Lagom till höstterminen uppgraderades de interaktiva böckerna med nya och förbättrade funktioner.

Vi ställde tre frågor till Marcus Ander, konceptutvecklare digitala lärverktyg på Gleerups om funktionerna övningar och resultat. ​Vad är det för övningar som ingår i Gleerups digitala läromedel? 

– Alla våra digitala läromedel innehåller övningar som i huvudsak syftar till att ge eleverna chans att träna och testa sina kunskaper. Övningarna är av varierande slag, både olika sorters självrättande tester och övningar med essäsvar. De senare behöver rättas av läraren. Sammanlagt finns över 11 000 övningar med totalt över 50 000 frågor, i Gleerups digitala läromedel. Övningarna kan göras på dator, surfplatta eller mobil. 

Hur fungerar den nya resultatvisningen?
– Till höstterminen lanserade vi en helt ny resultatvisning som ger lärare en översikt över alla elevers resultat. I resultatvisningen ser du vilka övningar som väntar på att rättas.  Du ser vilka övningar som varje elev har gjort och vilka övningar de har kvar att göra. 

– Övningar är en viktig del i träning och testning, och ett naturligt komplement till muntliga och praktiska övningar, skriftliga uppgifter, tester och prov. Genom resultatvisningen kan läraren enkelt få översikt över samtliga elever, och uppmärksamma de elever som inte klarat övningarna eller ligger efter sina klasskamrater. 

Vad innebär det för eleverna? 
– Eleverna får själva en bra översikt över sina egna övningsresultat, och det blir tydligt när det är dags att gå vidare eller om det är något som eleven behöver träna mer på.

– Eftersom Gleerups interaktiva böcker är helt plattformsoberoende och fungerar på såväl dator, surfplatta som i mobilen har eleverna alltid tillgång till sina interaktiva böcker var de än är. De kan påbörja en övning på surfplattan i skolan och fortsätta med den på bussen hem i sin mobil. Det här är unikt med Gleerups interaktiva böcker och mycket uppskattat bland både lärare och elever.

Läs mer om Gleerups interaktiva böcker

I vår snabbguide kan du steg för steg upptäcka de olika funktionerna i Gleerups interaktiva böcker. 


Titta på en film om Gleerups interaktiva böcker.

Titta närmare på Gleerups interaktiva böcker för dina ämnen. 
F-6
7-9
Gymnasium  

 

 

Skolan digitaliseras. Blir det bättre för alla?

2014-09-03

Under Almedalsveckan arrangerade Gleerups ett mycket välbesökt seminarium i S:t Nicolai kyrkoruin med titeln ”Skolan digitaliseras. Blir det bättre för alla? – Ett samtal om framtidens lärande och lärverktyg”. Under seminariet blev det tydligt att det krävs samordnade satsningar för att digitalisera skolan. – Det digitala kommer att ändra skolan och utbildningen i grunden, hävdade Thomas Fürth, forskningsledare, Kaioros Future. 

Under seminariet diskuterades den framtida digitaliserade skolan ur olika perspektiv. Nya lärarroller presenterades och nödvändiga satsningar på kompetens och innehåll efterfrågades. 

– Man satsar idag väldigt mycket på devices men man satsar inte på innehållet och man satsar inte på implementeringen och på att våra lärare har kunskaper att använda dem, sa Camilla Waltersson Grönvall (M), riksdagsledamot och ledamot i utbildningsutskottet.

Seminariet avslutades med en intressant spaning om skolans situation 10-15 år framåt i tiden.

Moderator för seminariet var Peter Becker, grundare av stiftelsen Datorn i Utbildningen och i de medverkande var Thomas Fürth, forskningsledare, Kairos Future, Camilla Waltersson Grönvall (M), riksdagsledamot & ledamot i utbildningsutskottet, Cecilia Dalman Eek (S), riksdagsledamot & suppleant i utbildningsutskottet, Helena Kvarnsell lärare, Björknässkolan och Åsa Steholt Vernersson, VD, Gleerups. 

För att fler nu ska få ta del av de intressanta tankar som framkom och diskussionen som fördes publiceras vi nu en referatrapport från seminariet. 

Vi på Gleerups vill föra en fortsatt dialog kring skolans digitalisering och dess möjligheter och utmaningar. Följ gärna vårt fortsatta arbete.

Läs mer om evenemang där vi medverkar.

Läs mer om våra digitala läromedel. 


 

Har du glömt ditt lösenord?

2014-09-02

Så här när terminen drar igång är det många lösenord som ska kommas ihåg. Har du också svårt att hålla reda på alla?För dig som använder Gleerups digitala läromedel finns ett smart sätt att slippa hålla reda på många krångliga lösenord.

Du kan enkelt koppla din inloggning till Gleerups digitala läromedel med ditt konto hos Google eller Facebook. På inloggningssidan väljer du enkelt den tjänst du vill använda för att logga in. I fortsättningen loggar du in genom att klicka på ikonen. Om ni på din skola är medlemmar i Skolfederation klickar du direkt på Skolfederationsknappen för att logga in. Här loggar du in.

Har du andra frågor om att aktivera, registrera och använda Gleerups interaktiva böcker och webbar?
Vår manual för administration visar steg för steg hur du kommer igång med det administrativa verktyget och hur du registrerar dig och dina elever. Läs manualen.

Du kan även delta i ett kostnadsfritt webbinarium som hjälper dig att på ett snabbt och enkelt sätt komma igång med den interaktiva boken. Du får en tydlig genomgång av den interaktiva bokens upplägg, funktionalitet, finesser och pedagogiska möjligheter. Läs mer och anmäl dig.

Är du nyfiken på Gleerups digitala läromedel men ännu inte provat? Här får du veta mer. 


 

Ålderdomliga läromedel sänker skolan

2014-08-29

I en debattartikel i Dagens Samhälle lyfter idag Åsa Steholt Vernerson, ordförande för Svenska Läromedel, kampanjen Mer tid för lärande, skolans bortglömda fråga: läromedlen. En nyligen genomförd enkät visar att 73 procent av de tillfrågade eleverna uppger att de under sin högstadietid tvingades använda läromedel som var föråldrade eller innehöll direkta fel.– Vi kan berätta om klassrum där världskartan är från första halvan av 1970-talet och skolböckerna är äldre än eleverna. En enkät som vi gjort inom kampanjen Mer tid för lärande visar tydligt att eleverna nu kräver riktiga läromedel, skriver Åsa Steholt Vernerson.

– Det råder stor enighet i samhället om att den svenska skolan är i kris. Inför valet är utbildning och skola den kanske enskilt viktigaste frågan för väljarna. Det är uppenbart att resultatet i den senaste Pisamätningen blev en väckarklocka. Under våren 2014 genomförde kampanjen Mer tid för lärande (MTFL) en stor enkät bland svenska skolelever och föräldrar, skriver Åsa Steholt Vernerson.

– Vi har frågat hur eleverna och föräldrarna vill hantera utmaningarna för skolan. När föräldrarna ska ranka vilken enskild åtgärd som skulle göra mest för att förbättra skolan nämner drygt hälften mer tid för lärarna att vara med eleverna. Det är helt i linje med budskapet från vår kampanj. Lärarna måste ges tid att göra sitt arbete, att möta eleven. Det kräver också att man frigör tid från andra uppgifter. Det är inte rimligt att lärarna med dagens pressade arbetssituation ska ägna sig åt att stå vid kopieringsmaskinen och kopiera upp böcker när de kunde vara i klassrummen, skriver Åsa Steholt Vernerson.

– 46 procent uppger att de helst vill ha läroböcker eller digitala läromedel som appar och digitala böcker. Bara en av tio uppger att de helst arbetar mer material som läraren gjort själv, skriver Åsa Steholt Vernerson.

– En satsning på läromedel kan till skillnad från de flesta förslag genomföras och få genomslag nästan omedelbart. Många av de förslag som lagts är viktiga, såsom att stärka lärarutbildningen. Men innan de får effekt har många elever redan hunnit lämna skolan. Ett beslut som fattas i dag kring läromedel kan genomföras direkt, skriver Åsa Steholt Vernerson.

– Diskussionen kring skolans kris och den polariserade debatten kring lösningar skadar svensk skola. Det är viktigt att vi nu kan samlas runt de som verkligen leder till högre kunskapsresultat. Att inte genomföra de åtgärder som enkelt och snabbt kan stärka undervisningen för de barn och ungdomar som återvänder till skolan i höst – det är att svika eleverna, avslutar Åsa Steholt Vernerson.

Läs hela artikeln 


 

Prima svenska nominerad till Svenska Publishing-Priset 2014

2014-08-28

I går tillkännagavs att Gleerups helt nya läromedel Prima svenska har nominerats till det prestigefyllda Svenska Publishing-Priset. 


Av mer än fyrahundra inskickade tävlingsbidrag har juryn nu nominerat sex titlar i varje kategori. Prima svenska basbok 1  nomineras i kategorin läromedel.

 – Det här känns jättekul och vi är mycket stolta över nomineringen. Det är såklart extra roligt att Prima svenska som är en helt ny läromedelsserie får ett sådant bemötande, säger Mirja Johannesson, läromedelsutvecklare Gleerups.


Prima svenska är en ny läromedelsserie för låg- och mellanstadiet skapad utifrån aktuell språkforskning. För varje årskurs finns en inspirerande basbok, en personlig loggbokoch en digital lärarwebb.

Svenska Publishing-Priset är en årlig jurybedömd tävling för webbplatser, tidningar, tidskrifter, böcker och andra trycksaker. Den arrangeras i år för tjugoandra gången. Den 6 oktober offentliggörs vinnarna i de olika kategorierna vid en prisutdelningsgala i Stockholm.

Läs mer om Prima svenska


Läs mer om Svenska Publishing-Priset 2014 
 

 

Gleerups nominerar författare till läromedelspriset Lärkan

2014-08-25

 

I fredags var sista dagen att nominera kandidater till Lärkan, läromedelsförfattarpriset som delas ut av Sveriges Läromedelsförfattares förbund. I år nominerar Gleerups 15 författare.Syftet med priset är att framhäva god textkvalitet samt goda pedagogiska och didaktiska egenskaper i författarskapet. Priset vill framhäva författarens roll när det gäller att ta fram läromedel i tryckt eller digital form. 

Priset delas ut i fem kategorier: Förskola/Lågstadium, Mellanstadium, Högstadium, Gymnasium och Universitet/Högskola.


Vi har valt att nominera 15 av våra författare och de nominerade är:  

Richard Hultén

Karin Danielsson

Åsa Brorsson

Magnus Johansson

Johan Forsell

Lars-Olof Karlsson

Tove Philips

Eva Lundberg/Mikael Pauli/Erik Öhman

Eva Hedencrona/Karin Smed

Anders Jönsson

Simon Lindgren

Vi är mycket stolta och glada över våra författare som med sina kunskaper, sitt intresse och stora engagemang gör det möjligt för oss att utveckla verktyg för lärande och kurslitteratur av högsta kvalitet.

Vi håller tummarna extra hårt för de nominerade författarna. Priset delas ut på årets Skolforum på Stockholmsmässan den 27 oktober.

Läs mer om priset


 

 

Välkommen tillbaks till en laddad hösttermin!

2014-08-21

I veckan är det skolstart på landets grundskolor och gymnasier. Nya och gamla elever hälsas välkomna tillbaka efter ett långt och skönt sommarlov.
 Vi på Gleerups har laddat med en rad nyheter och presenterar nu ännu fler interaktiva böcker för både grundskola och gymnasium.

Nyheter
Våra digitala läromedel har uppgraderats med en rad nya funktioner. Bland annat har antecknings- och delningsfunktionerna förbättrats och utvecklats. Du hittar en helt ny resultatvisning som ger dig som lärare god översikt över alla elevers resultat.

Snabbguide
Läs mer i vår snabbguide där du upptäcker alla funktioner steg för steg.
 

Du kan läsa mer om och titta närmare på alla nya titlar bland de interaktiva böckerna för respektive stadium.

F-6
Utkik är en helt ny spännande serie i SO och NO med stor frihet och många valmöjligheter för 4-6. I svenska kan du använda vår nya serie Prima svenska som innehåller både tryckta och digitala delar. 
Se alla 
 

7-9
I Portal, vår serie för svenska, finns ett helt nytt avsnitt för svenska som andraspråk.  Även nya serien Utkik i SO finns för 7-9.
Se alla
 

Gymnasiet
Viewpoints är vårt helt nya material i engelska för gymnasiet som vill ge alla elever en chans att lyckas. Vår matteserie Exponent har vi uppdaterat med över 100 matematiklaborationer.
Se alla 

 

En bra start på höstterminen önskar vi er!

 

Upptäck höstens nya funktioner. Gleerups interaktiva böcker – så mycket mer än bara en bok.

2014-08-11

Nu är det snart dags för skolstart i landets alla skolor. Lagom till terminens början lanserar Gleerups flera nyheter i de digitala läromedlen.  

Gleerups interaktiva böcker utvecklas i nära samarbete med elever och lärare runtom i Sverige. Inför höstterminen lanserar vi flera helt nya och många förbättrade funktioner i de interaktiva böckerna.   

 


Anteckna och dela
I Gleerups interaktiva böcker kan du lägga till egna anteckningar eller eget material. Till exempel fördjupande texter, extra övningar, tips eller filmlänkar. Du kan dela dem med en elev, flera elever eller dina kollegor.
 

 • En nyhet i höst är att ditt eget tillagda material nu blir en mer integrerad del av den interaktiva boken. Du kan välja att göra det synligt i din och elevernas interaktiva bok och ditt tillägg får samma tillgänglighet och funktioner som ursprungligt material. 
   
 • Du ser nu tydligt när någon har delat något med dig. En liten flagga visar ny aktivitet.
   
 • Under knappen ”Anteckningar” ser du ditt flöde av samtliga anteckningar i en hel bok, vilket ger en mycket användbar översikt.
   
 • En helt ny funktion, ”Min logg”, introduceras, en anteckningsyta fristående från bokens innehåll. Som ett anteckningsblock, som är helt privat.


Senare i höst kommer du som lärare även att kunna dela det material du lagt till med alla lärare i hela Sverige via Gleerups Dela. Håll ögonen öppna efter mer information om detta.


Följ upp resultat
I Gleerups interaktiva böcker finns olika typer av övningar som ger möjlighet att testa elevernas kunskaper. I självrättande tester kan eleverna snabbt och enkelt testa hur mycket de lärt sig. Det finns också övningar med essäsvar som behöver rättas av lärare.
 

 • Nu till höstterminen lanserar vi en ny resultatvisning som ger dig som lärare en god översikt över alla elevers resultat. I resultatvisningen ser du vilka övningar som väntar på att rättas. Du ser vilka övningar som varje elev har gjort och vilka övningar de har kvar att göra. Därmed kan du följa varje elevs resultat och hjälpa alla att nå målen.
   
 • Även eleverna får bra översikt över sina resultat och det blir tydligt när det är dags att gå vidare eller om det är något som de behöver träna mer på.
   


 

Allt funkar i mobilen
Gleerups interaktiva böcker är de enda digitala läromedlen på marknaden som är helt plattformsoberoende och fungerar på såväl dator, surfplatta som i mobilen. 

Det innebär att eleverna alltid har tillgång till sina interaktiva böcker var de än är. På bussen hem eller i korridoren i väntan på en lektion är det enkelt att ta upp mobilen och läsa en text eller kolla på en film. Både elever och lärare slipper problemet med glömda läromedel. Så länge de har sin mobil, dator eller surfplatta med sig, så är alla läromedel alltid med.


I vår snabbguide kan du läsa mer och steg för steg upptäcka alla de olika funktioner som finns i de interaktiva böckerna. Häng med på en guidad tur


 

 

Språkälskare med författardrömmar sökes

2014-06-17

Snart påbörjar vi arbetet med ett helt nytt läromedel i engelska för mellanstadiet. 
 


Älskar du språk, har författardrömmar, goda pedagogiska idéer samt gedigna kunskaper och undervisningserfarenhet i engelska? Är du intresserad av att arbeta med de digitala verktyg som finns idag? Vi söker författare i engelska för årskurs 4-6. 


Kanske är du eller din kollega den vi söker!


Är du intresserad? 
Kontakta läromedelsutvecklare Mercedes Mather på mercedes.mather@gleerups.se eller Ulrica Lejbro på ulrica.lejbro@gleerups.se. 


Läs mer om vad det innebär att vara författare på Gleerups.
 

Gleerups partner i Molnet – Bokmässans stora satsning för verksamma inom skolan

2014-06-05

I år, under Bokmässans 30-årsjubileum, lanseras en stor satsning som riktar sig till lärare, beslutsfattare, rektorer, skolbibliotekarier, specialpedagoger och andra som arbetar inom skolan. Molnet syftar till att lyfta goda exempel och med ett positivt anslag samtala och interagera med besökarna med utgångspunkt ifrån lärande, digitalisering och läromedel. Gleerups deltar i Molnet både som utställare och med två seminarier.Molnet består av en scen där inspiratörer föreläser, en workshopyta där man som besökare kan föra fördjupade samtal och testa digitala verktyg för lärande, en avsändaryta där besökarna kan träffa partners till Molnet, samt en pop-up-klass där lärare får möta och delta i lektioner med lärare och elever som dagligen nyttjar digitala verktyg i praktiken. Bland de medverkande hittar vi Annika Lantz-Andersson, Roger Säljö, Eva-Lis Sirén, Susanne Kjällander, Patricia Diaz och många fler.

– Med vårt engagemang i Molnet vill vi bidra till inspirerande samtal och möten kring lärande och digitala läromedel. Molnet är en spännande nysatsning som sätter fokus på angelägna skolfrågor. Därför är Gleerups partner, säger Åsa Steholt, vd på Gleerups.

Fler satsningar i Bokmässans skolfokus

​• TeachMeet, en tvåtimmarskonferens med syfte att få lärare att inspirera varandra, arrangeras för första gången.

• Skolspåret innehåller 38 seminarier som vänder sig till lärare och pedagoger, och handlar framförallt om möjligheter att utveckla den svenska skolan.

• Future of Reading – ett temablock med samtal om skola och läsning på Digitala torget.

• Samtida skolchefer – en unik satsning för chefer på ledningsnivå med ett övergripande ansvar i skolan. Dagen före Bokmässan, den 24 september, arrangerar Bokmässan en halvdagskonferens i samarbete med Föreningen för Sveriges Skolchefer, Gleerups, Human Dignity, Studentlitteratur, Skolverket, Svenska Dagbladet och Skolinspektionen. 

• Två officiella skolbloggare, Helen Stålarm och Oscar Semb, bevakar skolsatsningen under mässan.
 

Gleerups seminarier

Gleerups medverkar med två seminarier i Skolspåret: ”Digitaliseringens utmaningar och möjligheter” med Lars Berglund och Lars Ekelöw och ”Vad händer när läromedel och delningskultur möts?” med Helena Kvarnsell och Marcus Ander.

Läs mer om Molnet 

 

 

Slutspurt för nominering till Guldäpplet 2014

2014-05-15

Känner du till en lärare som gör unika insatser för att utveckla elevernas lärande med stöd av IT? En lärare som dessutom uppmuntrar kollegor i den egna skolan och kommunen? Då har du möjlighet att nominera din favorit till lärarstipendiet Guldäpplet 2014!
 


Guldäpplet delas årligen ut till en eller flera aktiva lärare som förnyat lärandet med stöd av IT i egen undervisning och som inspirerat elever och kollegor i ett lokalt, kommunalt och gärna även nationellt verksamhetsfält. Du är välkommen med nomineringar senast den 2 juni 2014.

Sedan 2013 är Gleerups partner till Guldäpplet

–  Vårt bidrag till Guldäpplet är att vara en partner som jobbar med innehållet kopplat till IT i undervisningen. Med detta som bakgrund är vi säkra på att vi kan bidra med fler infallsvinklar i arbetet med att utse pedagoger som förnyar lärandet med stöd av IT, förklarar Åsa Steholt Vernerson, vd Gleerups.

Alla är välkomna med nomineringar av kandidater. Nomineringen ska innehålla en tydlig motivering med beskrivning av den nominerades insatser kring att förnya lärandet med stöd av IT, pedagogiskt arbete med egna elever, arbete för att inkludera alla elever samt arbete med att inspirera elever och kollegor i ett  lokalt, kommunalt och gärna även nationellt verksamhetsfält. I nomineringen ska finnas minst två referenspersoner. 

Skicka din nominering till guldapple@diu.se, ange NOMINERING i rubriken, eller skicka vanlig post till "Guldäpplet ", c/o Stiftelsen DIU, Förridargränd 16, 165 52 Hässelby. Nomineringen är öppen till den 2 juni 2014.

En jury utser vinnare och Guldäpplet 2014 delas ut på Skolforum 27-28 oktober 2014.

Guldäpplet utdelas av Stiftelsen Yngve Lindbergs minne vars partners är: Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Kommuner och Landsting, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Gleerups Utbildning AB, Netsmart AB, Tieto Education tillsammans med grundarna Föreningen DIU och stiftelsen DIU. 

Priset består, förutom av ett stipendium på 25.000 kr, av ett vackert glasäpple med inläggning i äkta guld, blåst av mästarna vid Bergdala Studioglas i Småland.  
 

Läs mer om Guldäpplet 


​Se filmen med Daniel Gomejzon, en av vinnarna av Guldäpplet 2013.
 

Vill du bli pilot hos oss?

2014-05-06

Nu kan din skola, ditt arbetslag eller du som enskild lärare bli pilot för Gleerups. Som pilot är du med och påverkar utvecklingen av kommande material. Det är utmanande, viktigt och hur roligt som helst.Som pilot för Gleerups åtar du dig att aktivt använda och utvärdera de läromedel eller digitala lärverktyg som Gleerups tillhandahåller under ett läsår.

Som pilot blir du i högsta grad delaktig i utvecklingen av dagens och framtidens läromedel. Du bidrar med värdefulla åsikter och synpunkter och vi jobbar tätt tillsammans för att utveckla än bättre material för lärande.

Som pilot ingår du dessutom i fokusgrupper, pilotdagar mm där du får möjlighet till dialog och utbyte av erfarenheter med andra piloter runt om i landet.

Vi rekommenderar vi att ni i lärarlaget pratar ihop er med skolledningen och att hela skolan sen agerar pilotskola. För att vara med i pilotprojekt kring interaktiva böcker krävs dessutom att de tekniska förutsättningarna är på plats, d.v.s. att ni har väl fungerade nätverk och hög datortäthet, helst en-till-en.
 

Just nu söker vi pilotskolor för våra interaktiva böcker F-6, 7-9 och Gy/vux.

Läs mer om hur du blir pilot för Gleerups, vad det innebär och vad de som redan är piloter tycker. 


Är du intresserad? 
Kontakta:
F-9
Maud Ejenstam
maud.ejenstam@gleerups.se
040-20 98 41 


Gy
Lars Åkerblom
lars.akerblom@gleerups.se
040-20 98 22 


 

Att skriva sig till läsning - Se intervjun med Mona Wiklander

2014-04-16

Ett av de mest välbesökta seminarierna under Framtidens lärande i Stockholm i förra veckan handlade om metoden Att skriva sig till läsning (ASL). En metod som snabbt spridit sig i svenska klassrum och som handlar om att lära sig läsa genom att skriva på dator eller surfplatta. Mona Wiklander, it-pedagog och speciallärare i Sandvikens kommun har sedan 2003 arbetat med ASL och medverkar också i Gleerups nya bok Att skriva sig till läsning.
 
Se intervjun med Mona Wiklander om språkutveckling och metoden ASL från Framtidens lärande. Filmen är gjord av elever från YBC.


​I den nya boken Att skriva sig till läsning av Maria Westman och Eva Hultin beskrivs hur metoden ASL didaktiskt har gestaltats i Sandvikens kommun, där man redan år 2003 införde arbetssättet, först i liten skala och sedan i hela kommunen. Boken presenterar kunskaper om och erfarenheter av att arbeta med metoden ASL. Boken ger också en fördjupad reflektion kring vilka villkor för läs- och skrivundervisningen som digitaliseringen av klassrummet medför.


Läs mer om boken Att skriva sig till läsning. 

Med Prima matematik på de sju haven!

2014-04-15

Det kom en hälsning från familjen Thomson-Hulte som med sin båt Caminante II gör en långseglats. Inför resan kontaktade de oss på Gleerups för att få tillgång till skolböcker till barnen under långseglingen. De har nu varit ute i mer än ett år. Panama april 2014

Hej!

Vi är en familj på fyra – pappa Gustaf, mamma Tina, Lovisa 9 år och Karin 7 år. 

Vårt äventyr började 2009, då vi hittade en fantastisk segelbåt till salu i södra Sverige, en tjugo meter lång stålbåt som inte använts på många år. Båten sporrade vår fantasi – den här kan man ju bo i, eller segla långt med! 

Då vi tidigare långseglat innan barnen var födda, tvekade vi inte länge utan köpte den, flyttade ombord, och under de följande tre åren renoverade vi Caminante II.

Visst kändes det lite pirrigt, så vi hade ganska lösa planer och öppna tidsramar för vart vi skulle segla. Till att börja med siktade vi på Västindien.

Sommaren 2012 lämnade vi Sverige och seglade via Skottland och Irland ner till norra Spanien. Vi var oroliga för hur barnen skulle klara sjösjukan. Nu vet vi att de får sina sjöben efter ett eller två dygn till havs. När man själv känner sig lite sjösjuk, kan man hitta de två små sjöbusarna i akterruffen där de leker skola med alla sina femtio gosedjur! Barn tycks helt klart ha lättare än vuxna att acceptera att golvet rör på sig.

I Spanien träffade vi andra svenska barnfamiljer, som vi följdes åt med ända till Västindien. 

Varje dag har vi skola ombord cirka tre timmar. Lovisas skola i Göteborg stödjer skolundervisningen på distans under två år. Lovisa skriver resebrev och skickar regelbundet mejl till klassen med bilder och kommentarer, vilket troligen är det som uppskattas mest hemma i klassen!

Lovisa går i tredje klass och har lätt för sig. I matte har hon Prima matematik-serien. Hon skriver regelbundet dagbok och uppsatser. I engelska har hon en läsebok och en grammatikbok med uppgifter. I biologi gör hon en egen projektbok om havet, där hon skriver och ritar om de djur vi ser på resan. Varje vecka förbereder vi en eller två lektioner i ämnena historia, religion, kemi/fysik, extra matte eller samhällskunskap.

Karin började första klass i höstas. Hennes skola består varje dag av läsning i en kapitelbok, skrivning och matte. Hon skriver dagbok och en bok om sig själv. Hon får övningsskriva ord och hon jobbar i flera bokstavsböcker. I matte har vi tillgång till Prima matematik + extrabok, Mästerkatten repetition, samt Tänk och Räkna 1B.

När Lovisa inte leker, läser hon jättemycket, och snart knäcker väl Karin läskoden fullt ut också. Då vi har en rymlig båt, har vi med många hyllmeter svenska barnböcker, både skönlitteratur och faktaböcker.

Att långsegla är definitivt äventyrligare än att vara hemma, det är en livsstil som innebär snabba skift mellan fantastiskt roligt och otroligt jobbigt. 

Vi har det senaste året besökt ett femtontal öar i Västindien – snorklat vid korallrev med hajar, rockor och sköldpaddor, sett valar och delfiner. Barnen värderar naturupplevelser och bad, möten med djur och lek med andra barn. Vi vuxna vill vandra och utforska undervattenslivet, vi uppskattar kultur och möten med lokalbefolkningen. Kalas med kompisbåtar är förstås en höjdpunkt för alla – och kalas blir det ofta! 

Hittills har vi egentligen inte varit med om riktigt dåligt väder, skador eller sjukdomar ombord. Mitt på Atlanten fick vi allihop löss, och hade endast en halv luskur ombord! Men det fanns ju gott om tid att kamma bort dem… 

Våra framtida planer är korsa Stilla Havet och angöra Nya Zeeland i november. Just nu befinner vi oss i Panama. Dessa dagar köper vi mat och reservdelar så att vi skall klara oss i nio månader! Vi vet att på Tahiti kostar en toarulle 10 kr! Kanske får Lovisa räkna på hur många toarullar vi behöver köpa i affären imorgon….

Hälsningar från Familjen Thomson-Hulte

 

- Det är så roligt att möta lärare!

2014-04-09

Under två veckor har cirka 600 lärare från hela Sverige deltagit i någon av våra fortbildningsträffar i Stockholm, Göteborg eller Malmö. De har fått möjlighet att stifta bekantskap med Prima svenska, vårt helt nya material för svenska F-6 och lyssna på föreläsningar av Richard Hultén, författare till Prima svenska och Anne-Marie Körling som skrivit förordet.
 


Rummet är fyllt av förväntan när Anne-Marie Körling beskriver hur läraren kan öppna den språkliga världen för eleverna, på 53:e våningen i Turning Torso i Malmö. Anne-Marie Körling är pedagog, författare, och bloggare och har skrivit förordet till Prima svenska. Hon är van att vara ute och träffa lärare och det märks att hon inspirerar.

- Älskar lärarkvällar med härliga föreläsare, vänliga meddeltagare och god mat, twittrar en nöjd lärare som deltagit efteråt.

- Önskar jag hade varit med och fått ta del av hennes uppmuntrande ord, twittrar en annan lärare under Anne-Marie Körlings föreläsning. 

Prima svenska är en helt ny läromedelsserie för låg- och mellanstadiet skapad utifrån aktuell språkforskning.

- Vår ambition med Prima svenska är att det skall ge läraren ett underlag att inspireras av och arbeta vidare ifrån. Vi lär i ett sammanhang tillsammans med andra, säger Richard Hultén som tillsammans med Ulf Eskilsson är författare till Prima svenska.

I Göteborg är det nästan 270 lärare som lockats till Gleerups träff. Konferensrummet i Radison Blu fylls av skratt och igenkänning under föreläsningarna.

Richard Hultén som själv också är lärare, berättar hur han använt sina lärarerfarenheter när han i arbetat med Prima svenska.


- Prima svenska uppmuntrar det gemensamma samtalet i klassen. Dessutom är det viktigt för läs- och skrivutvecklingen att man förstår att man kan använda en text på olika sätt. Vad vill texten säga? Vad vill jag säga till den som skrivit texten? säger Richard.

- Det är så roligt att möta lärare! säger Anne Marie Körling, när vi får en pratstund med henne efter föreläsningen.


- Språk och språkutveckling för elever är så angeläget och viktigt och vi måste hitta gemensamma krafter för att hjälpa eleverna dit. Därför är det så roligt att träffa lärare som är så engagerade, och som är medvetna om detta. 
 Mirja Johannesson är läromedelsutvecklare på Gleerups och har arbetat med att ta fram Prima svenska:

- Våra fortbildningskvällar har varit välbesökta och mycket uppskattade med inspirerande föredrag av Richard och Anne-Marie. Vi har fått mycket positiv respons på Prima svenska från deltagarna, vilket är jätteroligt, säger hon.
 

Prima svenska finns för varje årskurs i en inspirerande basbok, en elevlogg (digital eller bok) med nya möjligheter för individuell språkutveckling och dokumentation och en digital lärardel där du som lärare kan lägga upp din undervisning och inspireras av tips och idéer för att ge eleverna en trygg grund i svenska.
 

Läs mer om Prima svenska. 

Vad är det bästa med Gleerups interaktiva böcker?

2014-04-03

När vi frågade Sveriges lärare och elever vad de upplever som allra bäst med Gleerups interaktiva böcker svarade en överväldigande majoritet att det är tillgängligheten. En annan mycket uppskattad funktion är talsyntesen som gör att du kan lyssna på all text med medföljning. - I arbetet med att utveckla Gleerups interaktiva böcker arbetar vi nära och tillsammans med våra användare, bland annat via våra pilotskolor. Som ett led i detta samarbete genomförde vi nyligen en enkätundersökning för att få deras synpunkter, säger Marcus Ander, konceptutvecklare digitala lärverktyg på Gleerups.

Tillgängligheten, att alltid ha med sig sitt material och att allt finns på ett ställe, är det som upplevs som den största vinsten gentemot en traditionell tryckt bok. Gleerups interaktiva böcker är i dagsläget de enda digitala läromedel på marknaden som är helt plattformsoberoende och fungerar på såväl dator, surfplatta som smartphone.

Både elever och lärare uppskattar att man kommer åt sina interaktiva böcker var man än befinner sig. Eleverna glömmer inte sina datorer eller iPads, så alla läromedel är alltid med, något som lärarna såklart uppskattar, berättar Marcus.

Talsyntesen är alltid uppdaterad 
I Gleerups interaktiva böcker kan du alltid få texten uppläst samt få medföljning i texten för att ännu lättare hänga med i det som läses upp. Denna funktion är en av de allra mest uppskattade och mest använda.


- Fördelen med talsyntes jämfört med inläst text är att talsyntesen automatiskt uppdateras så fort texten uppdateras, förklarar Marcus.  Gleerups interaktiva böcker uppdateras löpande och då är det viktigt att de elever som väljer att lyssna på texten också direkt får rätt version.  Dessutom brukar reaktionen vara att talsyntesen är så mycket bättre än förväntat.  Alla interaktiva böcker har talsyntes, de interaktiva böckerna i språk och historia innehåller dessutom inlästa texter med autentiska röster.

Helena Kvarnsell är lärare på Björknässkolan i Nacka och har arbetat med digitala lärverktyg länge.

- Eleverna uppskattar de interaktiva böckerna och är väldigt nöjda med att slippa bära med sig fysiska böcker. De gillar också att de kan läsa och lyssna på böckerna i mobilen, säger Helena.

Vidare uppskattas möjligheten att titta på filmer, att man kan stryka över i böckerna och få alla överstrykningar sammanställda på en sida. 

Vill du också samla alla dina digitala läromedel på ett och samma ställe?
Läs mer om Gleerups interaktiva böcker

Vill du prova själv?
Du kan prova valfritt digitalt lärverktyg kostnadsfritt i 10 dagar och upptäcka alla smarta funktioner

 

Digitaliseringen blir bara större – Möt Ingrid Carlsson, pilotlärare, Björkebyskolan

2014-03-25Björkebyskolan i Järfälla är en av Gleerups pilotskolor. Ingrid Carlson som är lärare i SO och SVA i årskurs 6-9 är med i pilotprojektet och besökte Gleerups vid vår senaste Pilotdag. Tillsammans med 20-talet andra lärare från våra pilotskolor delade hon med sig av erfarenheter och synpunkter kring pilotprojektet och våra digitala lärverkyg. 

Hur har det varit att jobba som pilotskola?
– Vår skola befinner sig i ett initialt skede som pilotskola. Hittills är jag mycket nöjd. Det har varit ett bra och bekvämt samarbete. Vi har fått bra kontakt, ett trevligt och intresserat bemötande och jag känner att vi har ett ömsesidigt intresse.

Vad betyder en erfarenhetsutbytesdag för er som jobbar i pilotskolorna? 
– En pilotdag som idag är helt avgörande för projektet. Det är härligt att möta de andra pilotskolorna. Att höra om deras erfarenheter ger viktig inspiration för framtiden. Jag känner att en dag som denna ger massor av energi och idéer som jag tar med hem till mina kollegor. Det ger också en större ansvarskänsla för projektet. 

Vilka främsta fördelar ser du med Gleerups interaktiva böcker?
– Att de förändrar sättet att jobba med eleverna, till ett mer elevaktivt sätt. Interaktiva böcker är en bra bas för att förbereda eleverna för fortsatta studier. De ger också ett bredare och djupare lärande.  Jag tror att det blir mer lustfyllt. Den största vinsten är att eleverna inte blir fästa vid en bok – utan lär sig att söka material mer laborativt. Lärverktyget är också helt på elevernas villkor – deras värld, där de befinner sig.

Hur ser du på framtiden och digitaliseringen i skolan?
Digitaliseringen blir bara större, tror jag. Vi måste följa samhällsutvecklingen i skolan. Jag ser flera positiva sidor. Det är till exempel härligt att digitalisering innebär en sådan generös dela-kultur. Det finns många goda exempel på detta. Det känns bra, jag tror det är helt rätt väg att gå. 


Läs mer om våra pilotskolor 

Läs mer om interaktiva böcker 

Läromedel möter delningskultur

2014-03-20

I dagarna pågår konferensen Framtidens Läromedel Syd 2014 i Lund. 300 lärare samlas för att få koll på det senaste inom digitalt lärande, vad gäller verktyg, pedagogik och metodik. ”Vad händer när läromedel och delningskultur möts” var titeln på Gleerups seminarium med Helena Kvarnsell, lärare på Björknässkolan i Nacka och Marcus Ander, konceptutvecklare digitala lärverktyg, Gleerups.Vad ska man dela och med vem och var?
- Det är vår plikt att dela med oss, säger Helena Kvarnsell, som verkar för att etablera en starkare delningskultur.

- Att dela spar tid, ger utveckling, reflektion och feedback. Du kan dela egna lektionsupplägg och övningar men också så mycket annat. Du kan dela en ny kollega med dina följare på Twitter, du kan dela med dig av dina misstag så att andra slipper göra om dem eller dela artiklar, bloggar och idéer som du tycker är intressanta, berättar Helena.

- Som lärare är det inte alltid man efter en lektion får någon direkt feedback från sina elever på att man gjort en bra lektion. Man kanske är nöjd med att det i alla fall inte var alltför många som tyckte det var ”jättetråkigt”. Då kan det betyda mycket att få positiv feedback från en kollega på en annan skola på ett lektionsupplägg som man delat.


Det finns idag många forum där man kan dela med sig. Även Twitter och Facebook har snabbt blivit forum där många lärare delar. Det är också många som delar med sig via bloggar och olika elevprojekt har ofta egna läsvärda bloggar.


Hur kan läromedel uppmuntra till att dela och sprida eget material på ett smartare sätt?
Marcus Ander beskriver hur läromedelsproducenten och användaren kan mötas i delningskulturen. Gleerups har lång tradition av att arbeta tillsammans med lärare och elever runt om i Sverige i utveckling av nya läromedel. 


- I utvecklingen av våra interaktiva böcker har vi jobbat i nära samarbete med våra pilotskolor för att utveckla en hållbar produkt, berättar Marcus.
 

I Gleerups interaktiva böcker kan du idag dela med dig av eget material till dina elever i klassen och till dina kollegor. 

-Just nu arbetar vi i ett projekt där du snart ska kunna dela det material du själv lagt till med andra lärare i hela landet.

Läs mer om Gleerups interaktiva böcker 


Läs mer om Framtidens Läromedel Syd 2014 

Lärandet blir roligare! - Möt en av Gleerups pilotlärare

2014-02-27

 


För ett par veckor sedan samlades 20-talet lärare från Gleerups pilotskolor till en dag för att dela erfarenheter och synpunkter. Ola Brorson är lärare i engelska, media och IT på Karl-Oskarskolan i Växjö, en av Gleerups pilotskolor och var med under dagen. 

Hur kom Karl-Oskarskolan med som pilotskola i Gleerups pilotprojekt? 
– Vi har varit med från början som pilotskola. Vi letade då aktivt efter digitalt material eftersom vår ambition, när vi startade vår skola, var att ha en helt digital klassrumsmiljö. Det vi vill förmedla är molntänket – för att förbereda eleverna för hur samhället ser ut i verkligheten.
 
– Det har varit mycket spännande att vara med i projektet och upplägget har fungerat bra. Det var lätt att komma igång eftersom våra lärare är vana att jobba digitalt och vi redan hade en bra infrastruktur.

Har du några erfarenheter att skicka med till en ny pilotskola?
– Att bli pilotskola är en bra möjlighet att få vara med att påverka utvecklingen av digitala lärverktyg och vi har upplevt det mycket positivt för både elever och lärare. Vi har chansen att tala om vad som är bra och dåligt. Och inte minst för eleverna är det viktigt att bli delaktiga och få vara med att säga sitt.
 
Vilka ser du som de främsta fördelarna med Gleerups interaktiva böcker? 
– Tillgängligheten. Att jag kommer åt materialet var jag än är och att jag kan läsa den på valfri plattform. Som lärare uppskattar jag de självrättande uppgifterna – eleven behöver inte vänta på min respons utan ser sitt resultat på en gång. Lärandet blir roligare!

Hur ser du på framtiden och digitalisering av skolan? 
– Jag tror att produkten ständigt utvecklas och blir bättre allteftersom tekniken också förbättras. I framtiden tror jag att du har ditt lilla moln där du jobbar med olika kommunikationskanaler. Vi kommer att ha större möjlighet till individanpassning efter varje elevs förmåga där vi ”skjuter ut” uppgifter på rätt nivå. Det kommer handla om att utveckla och utmana våra förmågor. 

 

Se filmen om våra interaktiva böcker!

2014-02-25

Äntligen är den klar, vår nya introduktionsfilm som visar hur Gleerups interaktiva böcker fungerar.

Här berättar vi om alla de smarta funktioner som den interaktiva boken innehåller och om de möjligheter att fördjupa och variera undervisningen som den interaktiva boken ger.
 
Kika på filmen och låt dig inspireras till en ny dimension av lärande!
 

Fler och bättre digitala möjligheter än någonsin

2014-02-18

Gleerups alla digitala lärverktyg är nu plattformsoberoende, mer användarvänliga och har en rad nya funktioner. Vad betyder det för våra användare, Marcus Ander, konceptutvecklare digitala lärverktyg på Gleerups?

– Gleerups digitala lärverktyg har uppdaterats till att vara mer tillgängliga och användarvänliga samt med en rad nya funktioner som talsyntes, kommunikationsmöjligheter, anteckningsfunktioner och plats för eget material med mera. Det betyder att både lärare och elever får helt nya möjligheter att göra personliga inställningar och anpassningar. Lärare kan dessutom följa varje elevs resultat, säger Marcus Ander.

– Den största vinsten är att alla digitala lärverktyg nu är plattformsoberoende och därmed fungerar på såväl dator, surfplatta som smartphone.

Tidigt ute
– Vi på Gleerups var tidigt ute när vi valde att satsa på en plattformsoberoende lösning från början när det gällde våra interaktiva böcker som är framtagna för den senaste tekniska standarden för webbpublicering, HTML 5, berättar Marcus Ander.

– Vi är mycket glada över att detta nu också gäller för våra övriga webbtjänster som framförallt används som ett tillägg till tryckta böcker av de kunder som ännu inte har en 1-1 lösning på sin skola eller som inte vill jobba med digitala läromedel helt fullt ut.

– På Gleerups jobbar vi hela tiden med att utveckla och förbättra vårt digitala erbjudande. Vi gör det i nära samarbete med elever, lärare och skolledare runt om i landet. Vårt mål är att hjälpa lärare att forma en enklare vardag, spara värdefull tid och ge varje elev verktyg som inspirerar och motiverar, avslutar Marcus Ander, konceptutvecklare digitala lärverktyg på Gleerups.

Läs mer om Gleerups webbar
Läs mer om Gleerups interaktiva böcker
Prova valfritt digitalt lärverktyg gratis i 10 dagar

Intensiva dagar på Mattebiennalen 2014

2014-02-07

Under torsdag och fredag deltog Gleerups i Matematikbiennalen i Umeå.  För andra året i rad var Umeå universitet värd för biennalen och i år när Umeå är kulturhuvudstad blev Matematikbiennalens självklara tema – Matematik i
kulturens tecken.
 

 
I Gleerups välbesökta monter har våra läromedelsutvecklare i matematik svarat på frågor och diskuterat matte med nyfikna besökare. Många har också tagit en titt på Gleerups material bl a våra smarta digitala lärverktyg.

- Det har varit mycket roliga och intensiva dagar. Vi har märkt ett stort intresse för Gleerups monter och flera har fått upp ögonen för våra läromedel Prima och Lyckotal för första gången, säger Marie Delshammar, läromedelsutvecklare i matematik.
- En kund blev till och med helt kär i Lyckotal!

Kompetensutveckling och forskning
Matematikbiennalen erbjuder kompetensutveckling för lärare som undervisar i matematik i alla skolformer och i alla åldersgrupper. Deltagarna är lärare, skolledare, forskare, lärarutbildare och andra matematikintresserade. Aktuell forskning presenteras av både nationella och internationella forskare.

Rekryterar testklasser
Under biennaldagana har Gleerups och passat på att rekrytera testklasser:
Just nu söker vi testklasser i årskurs 1, 2 och 4 för matematikläromedel under hösten 2014, berättar Marie.

Som testskola får du möjligheten att prova hur ett nytt och färdigt material fungerar i din verklighet. Helt utan kostnad får du och dina elever ett komplett material i matematik med elevböcker och lärarstöd. Under året berättar du med jämna mellanrum för oss hur du arbetar och vad du och dina elever tycker fungerar bra eller mindre bra.

Är du intresserad? ​Kontakta läromedelsutvecklare tove.domell@gleerups.se

Läs mer om Matematikbiennalen i Skolvärlden.  

Pilotskolor testar interaktiv bok på mellanstadiet

2013-12-19

Tack vare ett nära samarbete med elever och lärare på pilotskolor runt om i landet, förbättras undan för undan våra interaktiva böcker och blir ett allt bättre lärverktyg för gymnasiet och högstadiet.
Därför är det roligt att också kunna starta upp pilotskolesamarbeten på mellanstadiet också. Några utvalda skolor testar att arbete med Happy interaktiv bok i engelska i årskurs 4 och 5 och med Utik NO och SO i årskurs 4. Lärare och elever på skolorna rapporterar löpande om sitt arbete i Gleerups Lab. De berättar vad som fungerar bra, de rapporterar buggar och fel och de kommer med förslag på förbättringar.
Det är glädjande att de efter det första mötet med de interaktiva böckerna kan rapportera en väldigt positiv start.
Anna Snöberg på Karl Oskar-skolan i Kalmar säger så här: 
”Min första reflektion är att det är så bra att kunna lyssna på texten. Det gynnar verkligen elevernas uttal. De säger själva också att det är den bästa funktionen hittills i boken, att det går att lyssna om och om igen för att lära sig att uttala orden rätt.”
I våra språkmaterial är texterna inspelade för att säkerställa språk och uttal, men i övriga material finns talsyntes, så att få texten uppläst är alltid ett alternativ i den interaktiva boken.
Inbakat i boken finns interaktiva övningar och även dessa har fallit eleverna i smaken på Karl Oskarskolan i Kalmar: ”
Eleverna gillar verkligen de interaktiva övningarna och alla är sporrade att göra övningarna tills de är rätt. Jag har några elever som berättade att de gjorde övningarna hemma tillsammans hela familjen.”
 
Även på Lammhult skola har övningarna varit uppskattade. Ulrika Skogström och Fredrik Karlsson berättar: ”Flera av eleverna i 5:an har på egen hand jobbat med de olika övningarna som tillhör kapitlen vilket har gjort att de har en förförståelse när vi går igenom olika moment i skolan.
Följ pilotskolornas arbete på Gleerups Lab och läs mer om våra interaktiva böcker på gleerups.se

3 frågor till Jonas Löwgren, ny ledamot i Gleerups styrelse

2013-12-05

Vilken är den största utmaningen för lärarna i det nya medielandskapet?

Det är med stor sannolikhet att räcka till för att göra det man är satt att göra med god kvalitet och stolthet. Lärare är kompetenta och engagerade människor som vill göra ett bra jobb för att de gillar det. Men de möter stora utmaningar i ökade krav på dokumentation till exempel, men också med dåliga arbetsredskap och dålig digital infrastruktur. Lärarna är mer än sugna på att tänka nytt och kompetenta nog att upptäcka andra former av lärverktyg, men orken och tiden räcker ofta inte till för att sätta sig in i nya medier eller för kompetensutveckling.

 

Vilken roll kan Gleerups fylla i detta?
Som en leverantör av ett lärverktyg som ger en grundstruktur kopplat till läroplanen. Att ge lärare och elever ett ”startpaket” med läroboksinnehåll och strukturer, men som enkelt kan fyllas på med mer innehåll som möjliggör individualisering och ger ett pedagogiskt sammanhang. Ett sådant lärverktyg kan tas i bruk på olika sätt och fyllas med metoder, exempel, länkar och övningar. Det skulle också kunna ge utrymme för lärarna att hinna med diskussioner på en övergripande didaktisk nivå.

 

På vilket sätt kan du i din roll som styrelseledamot bidra till den här utvecklingen?
Jag arbetar mycket med något som kallas deltagande design där jag, genom att gå in som en slags katalysator, kan sätta igång ett nytt sätt att tänka. Läromedelsförlagen måste röra sig bort ifrån att tänka ”produkt” till att tänka ”process” och arbeta på ett nytt, inkluderande sätt. De måste kunna ännu mer om lärarnas situation och deras behov. Förlagen måste hitta en annan roll där de väljer, sätter samman, paketerar och problematiserar material från olika källor och leverantörer. På så sätt kan de hitta en plats som en främjande aktör i lärandeprocessen och inte bara som en leverantör av skolböcker.

 

Jonas Löwgren arbetar på institutionen för Konst, kultur och kommunikation på Malmö Högskola. Han har mångårig erfarenhet av forskning kring nya medier och vad de innebär för etablerade mediestrukturer. Han har arbetat tillsammans med dagspress, magasin, teve, teknikinformationsföretag och bokförlag i en rad studier och han är ny ledamot i Gleerups styrelse.

Finns det en bortglömd fråga på din skola?

2013-11-19

- Ja, det finns något som ofta glöms bort, men som kan ge stora resultat med mycket begränsade resurser - läromedel. 

 

Idag publicerar Mer tid för lärande rapporten  "Den bortglömda skolfrågan" - om att skapa mer tid i skolan.

Rapporten undersöker bland annat hur mycket som satsas på läromedel ute i kommunerna och siffrorna är skrämmande låga:

"Att lyfta hela den svenska skolan är inget man kan göra över en natt eller med en rapport. Men vi vill gärna lyfta fram en aspekt som ofta är bortglömd och som kan ge stora resultat för mycket begränsade resurser: läromedlen. Sedan 1995 har samhällets investeringar i grundskolan stigit med 60 procent. Under samma period har investeringarna i läromedel tillåtits sjunka med 17 procent."

 

Kampanjen Mer tid för lärande vill bekämpa tidstjuvarna och ge lärare mer tid och resurser för undervisning. Diskussionen om kvalitén i den svenska skolan är viktig och Mer tid för lärande vill, genom forskning och erfarenheter från lärare och elever, sätta fokus i skoldebatten på att se och diskutera skolans allt fler tidstjuvar. Att ge resurser för undervisning och mötet med varje elev ger förutsättning för att höja utbildningsresultaten.

 

När det gäller digitaliseringen av skolan är det lätt att få intrycket av att det satsas mycket pengar. Att skolorna investerar i datorer är tydligt, i genomsnitt satsas 1 770 kr per elev på datorer, detta är att jämföra med att endast 27 kr per elev går till digitala läromedel att fylla dem med. Utan att investera i bra innehåll blir digitaliseringen bara ett tomt löfte.

 

Mer tid för lärande har samlat goda exempel på hur kommuner har investerat i läromedel och de finns i rapporten som inspiration på hur man kan garantera alla elever en bra och varierad undervisning. Av exemplen kan man dra slutsatsen att tillgång till bra läromedel, så väl digitala som skolböcker, frigör tid för lärarna att vara med eleverna i stället för att göra sina egna läromedel. Lärarna kan ägna sig åt att undervisa, att möta varje elev och göra uppföljningar.

 

Som rekommendation i rapporten uppmanar Mer tid för lärande utbildningsdepartementet och Skolverket som ytterst ansvariga, att börja genom att göra en utredning för skaffa sig en tydlig bild av var bristerna är störst och sedan stärka rätten för lärare, elever och föräldrar att få läromedel av hög kvalitet:
"Mer Tid För Lärande har fått stöd av lärare, föräldrar och elever. Riksdagsmän, kommunalråd och ordföranden i lärarnas organisationer har diskuterat och försökt hitta lösningar för att höja kvaliteten på undervisningen. Nu är det dags att agera. Det är dags att uppmärksamma den bortglömda frågan i skolan: läromedlen. De flesta är nog överens om att lärande är en process som i första hand handlar om människorna. Det krävs skickliga och entusiasmerande lärare, vetgiriga elever och engagerade föräldrar. Men för att alla elever ska lyckas behövs också de bästa förutsättningarna. Här är läromedel en viktig pusselbit."

 

Gleerups är en av aktörerna som stödjer kampanjen Mer tid för lärande. Tiden då vi förlag bara var leverantörer av läromedel är sedan länge förbi. Alla är vi skapare av den skola vi vill ha i framtiden. För att spara värdefull lärartid behöver vi trygga läromedel och smarta digitala lärverktyg som förbättrar mötet med varje enskild elev. Och det är just här som vi på Gleerups gör skillnad. Men också du. I vår värld står alltid dörren öppen. Det är så vi tror att man skapar mer tid för lärande.

 Åsa Steholt Vernerson, talesperson för kampanjen Mer tid för lärande, inleder lanseringsträffen för rapporten Skolans bortglömda fråga.

Vinnaren av lärarpriset Guldäpplet utsedd!

2013-10-29

Daniel Gomejzon, lärare i idrott och hälsa på Väsby gymnasium, Upplands Väsby, utsågs till årets vinnare av lärarpriset Guldäpplet för sitt arbete med att förnya undervisningen och aktivera alla elever kring den egna hälsan. Tillsammans med eleverna utvecklar han spel och övningar som förnyar undervisningen i hälsa och idrott med digital teknik.

 

 

 

Men fler lärare belönades: Katarina Lycken Rüter, Östra Real i Stockholm och Jonas Lindahl, Freinetskolan Hugin i Norrtälje delade på andraplatsen och juryns särskilda pris till tilldelades Pia Widegren, utvecklingsledare i Motala. 

 

 

Peter Becker, ordförande i juryn för Guldäpplet, berättar: 
– Ett inspirerande gemensamt drag hos årets pristagare är hur de lyssnar på eleverna och lär sig av dem, för att utveckla undervisningen. Alla är också mycket aktiva i att dela med sig och samspela med kollegor, inte minst över nätet.

 

 

Mer om vinnarna och motiveringarna kan du läsa på: http://www.diu.se/guldapple/

 

 

Årets pristagare tog emot sina guldäpplen på Skolforum. Prisutdelare var Eva-Lis Sirén, ordförande i Lärarförbundet och Bo Jansson, ordförande i Lärarnas Riksförbund tillsammans med initiativtagaren Peter Becker.

 

 

Guldäpplet delas ut av Stiftelsen Yngve Lindbergs Minne vars partners är: 


• Stiftelsen DIU, grundare och koordinator 
• Lärarförbundet 
• Lärarnas Riksförbund 
• Sveriges Kommuner och Landsting 
• Specialpedagogiska skolmyndigheten 
• Gleerups Utbildning AB 
• Tieto Sweden Healthcare and Welfare AB 
• Netsmart AB  

I juryn finns företrädare för samtliga partners samt de pedagoger som vann Guldäpplet 2011 och 2012. 
 

Priset består, förutom av ett stipendium på 25.000 kr, av ett vackert glasäpple med inläggning i äkta guld, blåst av mästarna vid Bergdala Studioglas i Småland.  

 

Kom och träffa oss på skolmässorna!

2013-10-23

Höstlovet väntar runt hörnet, men först är det för många av oss dags för spännande och intensiva dagar på mässgolvet. På måndag slår dörrarna upp för både Skolforum i Stockholm och Mötesplats Skola i Göteborg. Vi kommer att finnas på plats på båda mässorna och hoppas på att träffa dig där!

 

I våra montrar kommer du att kunna upptäcka våra nyheter, testa våra digitala material och prata med oss om vilka lärverktyg som passar dig och dina elever bäst. 

 

 

 

 

Mötesplats Skola kan besökas 28-29 oktober på Svenska Mässan. Gleerups hittar du i monter H05:21. Glöm inte att gå in på mässans hemsida och ladda ner din kostnadsfria inträdesbiljett. Använd koden: 5pgnzm-13082

 

 

Förutom att besöka vår monter finns det ett spännande seminarieprogram att ta del av. Vi kan till exempel tipsa om:

 

 

Interaktiva medier och lärande - några perspektiv på en skola i samtiden
Måndag 28 oktober kl.13:00-14:30

 

 

Författarna till en ny bok från Gleerups om IT i utbildning berättar om sina perspektiv på en skola i samtiden. Du får chansen att lyssna på korta presentationer på en mängd olika teman, alla med målet att bidra till skolutveckling. DeltagareElza Dunkel, Simon Lindgren, Carl Heath, Ebba Ossiannilsson, Christina Löfving, Anette Svensson, Alastair Creelman, Annika Agélii Genlott, Stefan Pålsson

 

 

Ta steget mot ett smartare klassrum! Tisdag 29 oktober kl.15.00–15.30 på Pedagogiska scenen

 

 

Hur har den interaktiva boken blivit ett inslag i klassrummet som både sparar lärartid och ökar elevernas motivation. Hur kan den bidra till smartare planering, bättre genomförande och kontinuerlig kunskapsuppföljning? Föreläsare: Martin Ljungström

 

 

 

 

Skolforum kan besökas 28-30 oktober på Älvsjömässan. Gleerups hittar du i monter A15:24. Även här finns ett gediget seminarieprogram och andra aktiviteter, som till exempel de här:

 

 

Måndag 28 oktober
Konflikthantering i professionellt lärarskap (bok från Gleerups högskoleutgivning)
11.30–12.10    Bokcirkel
13.45–14.25    Seminarium
Föreläsare: Ilse Hakvoort och Birgitta Friberg

 

 

Lunchsamtal tillsammans med Mer tid för lärande.

 

 

 

 

Tisdagen den 29 oktober
Guldäpplet prisutdelning - Som jurymedlemmar deltar Gleerups när Guldäpplet 2013 delas ut vid en högtidlig ceremoni kl. 10.30

 

 

SLFF:s läromedelsförfattarpris, Lärkan - Vi håller tummarna för våra läromedelsförfattare kl. 11.00 i lokal Studion. Lotta Edholm, skolborgarråd i Stockholm, överlämnar priset.

 

 

Etik i professionellt lärarskap (bok från Gleerups högskoleutgivning)
10.00–10.40    Seminarium
13.45–14.25    Bokcirkel
Föreläsare: Sara Irisdotter och Kirsten Gronlien

 

 

Vi se fram emot trevlig möten och givande samtal. Hoppas att vi ses!

 

Finalister till lärarpriset Guldäpplet förnyar klassrummet

2013-10-07

Tre finalister till lärarpriset Guldäpplet har utsetts:


Daniel Gomejzon, lärare i idrott och hälsa på Väsby nya gymnasium, Upplands Väsby
Daniel Gomejzon ger eleverna verktyg att utveckla den egna hälsan och samtidigt utveckla sina prestationer, när han förnyar undervisningen i hälsa och idrott med digital teknik.

Katarina Lycken Rüter, lärare i svenska och religion, på Östra reals gymnasium i Stockholm
Katarina Lycken Rüter utvecklar kontinuerligt didaktiken med de nya möjligheter tekniken ger.

Jonas Lindahl, lärare i svenska och engelska på Freinetskolan Hugin, F-9 skola i Norrtälje
Jonas Lindahl utvecklar arbetssätten tillsammans med eleverna från förskolan till högstadiet och med kollegorna. Vare sig det gäller språk, kommunikation eller demokrati arbetar han och eleverna med många uttrycksformer, muntligt och skriftligt, med film, datorer och andra medier.

 


– Med årets nominerade ser vi tydligare än någonsin, hur lärandet sjuder och växer med digitala verktyg, i goda pedagogers händer. Det handlar om utveckling av arbetet i klassrummet, om samspelet lärare och elev, om redovisningsformer och formativt lärande, säger Peter Becker, juryns ordförande.”

 

 

Läs mer om de nominerade på www.diu.se/guldapple. Priset utdelas på Skolforum den 29 oktober.

 

 

Om Lärarpriset Guldäpplet
Guldäpplet är ett lärarstipendium som årligen delas ut till en eller flera lärare som förnyat lärandet med stöd av IT i egen undervisning och som inspirerat elever och kollegor i ett lokalt, kommunalt och gärna även nationellt verksamhetsfält.

 

Guldäpplet delas ut av Stiftelsen Yngve Lindbergs Minne vars partners är:

• Stiftelsen DIU, grundare och koordinator
• Lärarförbundet
• Lärarnas Riksförbund
• Sveriges Kommuner och Landsting
• Specialpedagogiska skolmyndigheten
• Gleerups Utbildning AB
• Tieto Sweden Healthcare and Welfare AB
• Netsmart AB

I juryn finns företrädare för samtliga partners samt de pedagoger som vann Guldäpplet 2011 och 2012.

Priset består, förutom av ett stipendium på 25.000 kr, av ett vackert glasäpple med inläggning i äkta guld, blåst av mästarna vid Bergdala Studioglas i Småland. 

Historisk frukost på Gleerups

2013-10-04

Skånsk frukost på Gleerups för 75 historielärare från hela Sverige idag! Så inleds De Svenska Historiedagarna 4-6 oktober i Malmö. Sedan visning av Sveriges modernaste lärverktyg i historia – Gleerups interaktiva böcker.

 

Den interaktiva boken - Gleerups svar på digitaliseringen i förlagsbranschen

2013-09-24

Skånska dagbladet har gjort ett reportage om digitaliseringen i förlagsbranschen. De besökte flera förlag och pratade med dem om just deras digitala utvecklig och de olika vägar man har valt. På Gleerups intervjuades Lars Åkerblom, Vice VD och Elisabeth Lennartsdotter, kommunikationschef:

 

 

”I stället för att börja med e-böcker beslutade de sig för att skapa en hybrid mellan bok och webb. Det blev den interaktiva läroboken. Eleverna kan både läsa och lyssna på texterna. Varje kapitel innehåller dessutom filmer, test och anteckningsmöjlighet.


– Vi diskuterade om man fortfarande kunde kalla det för en bok och kom fram till att det kan man. Den har en början och ett slut och den följer kursplanen. Samtidigt är eleverna bara ett klick från att komma vidare ut på nätet där de själva kan söka information eller jämföra lärotexterna med Wikipedia för att få igång en diskussion om källkritik.”

 

Hela artikeln kunde läsas i Skånska dagbladet (2013-09-22). Den går att beställa i digital form på tidningens hemsida.

Recension av Källa: internet

2013-09-20

Aage Radmann vid Institutionen för idrottsvetenskap på Malmö högskola recenserar boken Källa: internet: Att bedöma information utifrån källkritiska principer på idrottsforum.org:

Författarna Torsten Thurén och George Strachal tar läsaren med på en upptäcktsresa i det digitala medielandskapet med ambitionen att vi själva skall kunna navigera och mera aktivt utveckla vår källkritiska medvetenhet. Och de lyckas rätt väl. Genom pedagogiska förklaringar om hur de konkret går tillväga när de jämför olika källor på internet visar författarna att nätet är en revolutionerande kunskapsådra om man vet hur och var man skall leta.” (16/8-13)

 

Recensionen i sin helhet finns här
Läs mer om produkten på vår hemsida.

Tidningen Vårdfokus recenserar boken Specifik omvårdnad vid svår demenssjukdom

2013-09-20

I tidningen Vårdfokus recenseras boken Specifik omvårdnad vid svår demenssjukdom av Kerstin Ring.

 

[Författaren] har utvecklat en metod för omvårdnaden av svårt demenssjuka. Ambitionen är att göra livet lite lättare och mindre plågsamt för både den sjuke och dem som finns runt omkring. Hon beskriver steg för steg hur personalen på ett boende kan ändra sitt arbetssätt genom att observera och kartlägga i vilka situationer personen verkar må bra och vad som stör.” (4/9-13)

 

 

Läs recensionen i sin helhet här.
Läs mer om produkten på vår hemsida.

Gleerups interaktiva böcker är nominerade till Årets bästa digitala läromedel!

2013-09-19

Varje år delas priset för Årets bästa digitala läromedel och Årets inspiratör ut på konferensen Framtidens Läromedel. I år är Gleerups interaktiva böcker en av fyra nominerade.

Gleerups interaktiva böcker är mycket mer än bara en digital variant av den tryckta boken. De interaktiva böcker är en levande upplevelser som underlättar lärandet för varje elev. Med den interaktiva boken kan undervisningen varieras och individualiseras på ett helt nytt sätt. Den är enkel att använda, ständigt aktuell och full med smarta funktioner.

 

Framtidens läromedel är mötesplatsen för lärare, pedagoger, och skolledare som vill höja sin kompetens inom nya moderna läromedel - huvudsakligen digitala. Priset delas ut på konferensen som i år hålls i Uppsala 24-25 september.

Ett, två, tre tips för att komma igång med interaktiv bok

2013-09-16

1. Titta på våra nya filmer

Introduktionsfilmen ger en snabb och tydlig genomgång av de smarta funktioner som finns i den interaktiva boken och hur du kan använda dem i din undervisning.  Filmerna om administrationsverktyget ger tydliga ”steg för steg”-instruktioner i hur du registrar dig, hur du skapar klasser och grupper och hur du ger eleverna tillgång till lärverktygen.

Och du – det finns en film till eleverna också!

 

2. Läs våra FAQ

Kanske uppstår det ändå frågor? Svaren på de flesta av dem kan du hitta bland våra ”Frågor och svar”. Svar på de tekniska frågorna finns i systemkraven.

 

3. Ring kundservice
Vår utmärkta kundservice finns på plats för att svara på de frågor som filmerna och FAQn inte ger dig svaren på. Det kan till exempel vara sådant som rör din licens. Eller har du kanske tips på förbättringar? Då är du välkommen att höra av dig till vår kundservice: info@gleerups.se eller 040-20 98 10

Vem får tillgång till det nya lärandet? - Ett samtal om lika förutsättningar för lärande

2013-09-13

Under Almedalsveckan bjöd Gleerups och Netsmart in politiker och skolföreträdare för att diskutera hur vi bäst skapar förutsättningar för en pedagogisk resa mot ökad kvalitet och bättre resultat genom moderna lärverktyg och kompetensutveckling.

 

Debatten kring skolans inköp av digitala verktyg har varit stor det senaste året, men allt för ofta stannar den vid hårdvaran och berör alltför sällan hur digitalisering bör utvecklas för att hjälpa våra elever att nå kunskapsmålen. Syftet med paneldiskussionen var att sätta fokus på  det pedagogiska innehållet och hur man faktiskt arbetar på nya sätt i klassrummet.

 

Seminariet modererades av Peter Becker, grundare av Stiftelsen Datorn i Utbildningen och i panelen medverkade Maria Stockhaus (M), Ordförande i SKL:s utbildningsberedning, Ebba Östlin (S) Ordförande i utbildningsnämnden, i Botkyrka kommun, Per-Ola Jacobson, Utbildningschef vid Karl-Oskarskolan, Åsa Steholt Vernerson, VD för Gleerups Utbildning AB och Alexandra Blomberg, Affärsutvecklingschef på Netsmart AB.

 

Seminariet var välbesökt och en mycket intressant diskussion fördes. För att fler ska få ta del av den publicerar vi nu en referatrapport från seminariet.

 

Men diskussionen och arbetet slutar inte där. Gleerups och Netsmart kommer under hösten att fortsätta sitt arbete för att utveckla skolans pedagogik och bidra till lärande med nya pedagogiska redskap. Vi vill föra en fortsatt  dialog om vad svensk skola behöver för att höja kunskapsresultaten och vad vi kan utveckla för arbetsredskap för att skapa bästa möjliga förutsättningar. Till slut handlar det för oss om att bidra till en skola där lärare hinner vara lärare och inte administratörer.

 

Följ gärna vårt fortsatta arbete på www.gleerups.se och www.smartboard.se Kika också gärna på Mer tid för lärande, som är en kampanj vi stödjer för att skapa tid för lärande, www.mertidforlarande.se/.

 

Var femte elev kränkt i skolan

2013-08-29

Var femte elev har blivit kränkt i skolan det senaste året enligt Friendsrapporten 2013, i vilken 36 698 barn har svarat på frågor om mobbning i skolan. Rapporten visar att var femte elev (17 %) har blivit utsatt för kränkningar av en annan elev. I årskurs 3 till 6 är kränkningarna vanligast (23%), och sju procent angav även att de blivit kränkta av skolpersonal.


​”Det viktigaste är att vuxna som får kännedom om kränkningar agerar och tar tag i problemet. För att kunna göra det krävs kunskap i dessa frågor samt att skolorna får rätt förutsättningar för att jobba långsiktigt mot mobbning. Trygghet i skolan är en förutsättning för att barn ska kunna lära sig”, säger Lars Arrhenius, generalsekreterare på Friends.


Här kan du läsa hela Friendsrapporten 2013
Se inslag om rapporten och mobbning i TV4 Nyheterna


Tips på fördjupning!
Gothia Fortbildning arrangerar konferensen Sociala medier i skolan  -  att förebygga och hantera kränkningar och mobbning på nätet i Malmö den 18 september. Några av de mest erfarna personerna i landet kommer tillsammans att belysa ämnet utifrån olika perspektiv. Hur ska skolan hantera sociala medier på bästa sätt? Vem är ansvarig om det sker kränkningar på nätet och hur kan vi förebygga och stoppa det som sker?
 

Det finns många åsikter om vad unga gör på nätet. Massmedierna fylls av larmrapporter och varningar kring nätmobbning och sexuella övergrepp. Hur ska man förhålla sig till ungas nätanvändning? Vilka krav är rimliga att ställa? Vilka regler ska gälla?

 
Se också Elza Dunkels uppskattade och högaktuella bok Vad gör unga på nätet?.

 

Hur kan digitaliseringen av skolan påskyndas?

2013-06-24

It- och energiminister Anna-Karin Hatt och regeringen meddelade i förra veckan att ett avtal träffats mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och regeringen kring påskyndande av digitalisering i, bland annat, skolan. 

 

Överenskommelsen är till för att främja digitalisering av offentlig sektor genom utökad samverkan mellan kommunala och statliga myndigheter. Regeringen satsar 2,8 miljoner kronor under 2013 för att höja tempot i digitaliseringen av Sverige. Satsningen fokuserar på fyra områden:

 

 • Främja digitaliseringen inom fler områdena i den digitala agendan
 • Utarbeta ett ramverk för utvärdering och utveckling av skolors digitalisering
 • Etablera ett samverkansforum för skola och IT
 • Ta fram förslag på hur man kan skapa bättre förutsättningar för digital samverkan mellan kommunala och statliga myndigheter

 

I en debattartikel i Dagens samhälle konstaterar Peter Becker, ordförande i stiftelsen Datorn i Utbildningen, att detta är ett steg i rätt riktning, men digitaliseringen av skolan måste gå snabbare. Ett forum för samordning är exempelvis inte ett tillräckligt stort framsteg. Skolan behöver konkreta insatser för integration av moderna verktyg och arbetssätt i skola, i lärarutbildning och i rektorsutbildningen.

 

Ett ramverk för utvärdering är också bra, menar Peter Becker, men det behövs fortsatt stöd i många former till kommuner att förverkliga digitaliseringen av skolan i enlighet med styrdokumenten. 

 

Bakom debattartikeln ställer sig också: Alexandra Blomberg (affärsutvecklingschef Netsmart AB), Anne-Marie Fransson (Förbundsdirektör IT & Telekomföretagen inom Almega), Bo Jansson (ordförande Lärarnas Riksförbund), Eva-Lis Sirén (förbundsordförande Lärarförbundet), Åsa Steholt Vernerson (ordförande Svenska Läromedel, kampanjen Mer tid för lärande) och Tommy Öqvist (direktör Tieto Healthcare & Welfare Sweden).

 

Förhoppningsvis bidrar överenskommelsen till att regeringen och utbildningsdepartementet fullföljer initiativet och ger Skolverket uppdrag kring stöd till skolans införande av moderna digitala verktyg och arbetssätt. 

 

Under Almedalsveckan kommer digitaliseringen av skolan högt på agendan och det anordnas flera seminarie som belyser frågan och som ger konkreta exempel på åtgärder och smarta verktyg.

Vi välkomnar nya medlemmar i Gleerups styrelse

2013-06-24

Två nya medlemmar valts in i Gleerups styrelse. Här berättar de kort om sin bakgrund och varför de valde att tacka ja till styrelseuppdraget:

 

Jonas Löwgren arbetar på institutionen för Konst, kultur och kommunikation på Malmö Högskola. Han har mångårig erfarenhet av forskning kring nya medier och vad de innebär för etablerade mediestrukturer. Han har arbetat tillsammans med dagspress, magasin, teve, teknikinformationsföretag och bokförlag i en rad studier. 


Hur passar din erfarenhet in i Gleerups utvecklingsarbete?
– Jag har nyligen gjort ett projekt tillsammans med Gleerups och Skolstaden Helsingborg kring digitala läromedel. Eftersom jag är designer består min forskning oftast av att tillsammans med externa parter, till exempel medieföretag, skapa idéer till nya produkter, medieformat och/eller roller för mediearbetare i en samtid där skillnaden mellan "producent" och "konsument" blir allt svårare att upprätthålla. 

 

Peter Becker är ordförande i stiftelsen Datorn i Utbildningen och har en bakgrund som matematiker och som lärare i gymnasieskola. Han har också varit med att bygga ett medialabb på KTH under 90-talet och var senare ledare för en forskargrupp på Interactive Institute och adjungerad professor på Dramatiska institutet. Han har en bred erfarenhet av människors interaktion, kommunikation och lärande med digitala medier. 

Vad kan du bidra med i egenskap av styrelseledamot i Gleerups styrelse?

– Jag har varit involverad i framväxten av sociala medier och nätbaserat lärande under tjugo år. Samtidigt har jag varit starkt engagerad i hur skola och lärande kan utvecklas i mötet med det digitala. Gleerups och Berling Media arbetar strategiskt med en spännande medieframtid där man utvecklar framtidens läromedel i nära samspel med skolor och med god koll på vad som händer där ute. Jag hoppas kunna bidra till Gleerups utveckling, med en kombination av medieperspektiv och kunnande om skolområdet.

 

Övriga styrelsemedlemmar är:

Henriette Zeuchner, koncernchef Berling Media och ordförande i Gleerups styrelse
Thorsten Rosengren vice ordförande i Gleerups styrelse
Tomas Johansson, förvaltningschef för Landskronas Barn- och ungdomsförvaltning
Personalrepresentanter: Inger Blomqvist och Jenny Klang

Lyckad matte med Lyckotal

2013-06-17

Linda Marmberg och Helén Ekdahl på Geijerskolan i Malmö använder matematikmaterialet Lyckotal i årskurs 1. De berättar hur det är att jobba med materialet och vad deras elever i tycker om Lyckotal.

Helén är en riktig matteentusiast:
Jag älskar matte och jag vill att eleverna ska älska matte. Om de har kul när de lär sig, så lär de sig bättre och då tycker de att det är kul, säger Helén. Och barnen blir glada när vi ska ta fram våra Lyckotal.

 

En luftig och trevlig layout med bilder som tilltalar barnen är saker som Helén uppskattar med Lyckotal. Att det finns tydligt bildstöd, t.ex. exempelbilder på hur man gör en räknesaga är andra saker som gör att barnen lättare förstår hur de ska lösa uppgifterna.

Det är även bra att det blir mer text i Lyckotal 1b. Det gör att eleverna lär sig att läsa vad de ska göra och det kommer att underlätta för dem längre fram. Helén gillar att lärarhandledningen inte är alltför mastig. Hon tycker det är roligare att kunna lägga till eget material, än att känna att man inte hinner med.   

Utvärderingshäftena är också mycket uppskattade: 

- Ja, de är jättebra. Jag använder dem som diagnos. Det är bra med ett urval av uppgifter och de visar vad eleverna kan just nu. Det kan jag sedan visa för föräldrarna vid utvecklingssamtal och använda som underlag för de skriftliga omdömena.

 

I klassrummet

I Lindas klassrum är det halvklass den här lektionen. Eleverna arbetar på egen hand i sina matteböcker och Linda går runt för att svara på frågor och hjälpa den som behöver.

 

Jag arbetar ganska ”traditionellt” när jag undervisar i matematik, säger Linda. Jag börjar med en gemensam genomgång, antingen på tavlan eller genom att praktiskt visa. Sedan får eleverna räkna i boken några sidor. Sedan stannar vi upp och pratar om det barnen lärt sig innan jag gör en ny genomgång.

 

Eleverna är nöjda med boken. De flesta tycker att den är fin, rolig och ganska lätt.

Det är lagom många uppgifter i boken. Layouten är luftig och skön. Barnen gillar bilderna och de ger också bra stöd, fortsätter Linda. Nya avsnitt inleds alltid med tydliga bilder med konkreta exempel på hur man löser uppgiften. Det gör att många elever kan gå ifrån det laborativa materialet tidigare.

Eleverna tycker om att arbeta praktiskt
Men att det finns spel och praktiskt ”plockmaterial”, som till exempel klossar och papperspengar, till böckerna är väldigt bra – det är både elever och lärare överens om.
Vi använder klossarna till att räkna och lägga i högar, berättar Kajsa. Linda är också positiv till ”Skola och hem”-sidorna med uppgifter som passar bra att samtala kring. De sidorna får eleverna med sig hem i läxa.

 

Linda har inte upplevt några problem med att komma igång med att undervisa med Lyckotal.

En del moment kommer tidigare i den här boken jämfört med det läromedel jag hade tidigare. Det var lite konstigt i början, säger hon. Å andra sidan är det bra att eleverna får en chans att träna lite längre så att allt sitter inför det nationella provet i trean.

 

Lärarhandledningen sparar tid
Lärarhandledningen är tänkt som ett stöd för läraren och på frågan om det finns någon särskilt i handledningen som Linda är hjälpt av så svarar hon att hon uppskattar att det finns gott om övningsuppgifter att göra tillsammans med barnen.

– Jag plockar mycket ur den. Det sparar onekligen tid att inte alltid behöva tänka efter och själv planera hur man ska introducera ett avsnitt.

 

Eleverna trivs med Lyckotal

Eleverna är i full gång med att räkna i sina böcker. De är tysta och koncentrerade. På frågan vad de tycker bäst om i Lyckotal svarar Sixten:

Jag gillar de gula sidorna när man ska göra mönster och linjer.
Att göra plus och minus i min Lyckotal är roligast, säger Philip.
Jag tycker om att göra prov, säger Sarah. Och så gillar jag sidan med klockorna och den med godispåsen.

Några av eleverna har den s.k. ”hundrarutan” bredvid sig. Jag frågar Tindra hur hon använder kortet.
Det hjälper mig när jag ska räkna minus. Då kan jag titta på den siffran och räkna bakåt, förklarar hon.

 

Timdra berättar också att hon just nu arbetar i sitt utvärderingshäfte, men att hon tycker bäst om att jobba i den ”riktiga” boken.  

Linda kan också berätta att hon ser att barnen får bra resultat. De allra flesta klarar t.ex. att lösa uppgifterna i utvärderingshäftena.

Utvärderingshäftena gör eleverna helt på egen hand, säger Linda. Där ska de verkligen visa vad de kan. Boken fungerar nästan som ett litet prov.

 

Både Linda och Heléne fortsätter med Lyckotal i sina klasser till hösten.

Det ska bli spännande att se hur eleverna bygger vidare på de kunskaper som de lagt grunden till nu, avslutar Helén.

Gleerups interaktiva böcker har fått ett nytt utseende

2013-06-05
Tack vare värdefulla synpunkter från våra användare och pilotskolor, arbetar vi kontinuerligt med att förbättra de interaktiva böckerna.
Nu har vi gjort några större förändingar i både utseende och funktion. Välkommen att upptäcka alla nyheter i Gleerups interaktiva böcker:
 
 
 • Nytt grafiskt gränssnitt på inloggningssida, personlig startsida, samt inne i de interaktiva böckerna.
 • Innehållsförteckning som kan visas/döljas utan att man behöver lämna sidan.
 • En förbättrad sökfunktion.
 • Längst ned syns var i boken jag befinner mig (bok > kapitel > sida) och jag kan enkelt gå till valfri sida genom att skriva in sidnumret.
 • Mer visuell bläddring, vilket blir tydligast när man "swipar" på pekskärmar.
 • Högre nivå av tillgänglighet för elever med funktionsnedsättning, t.ex. navigering med tangentbord, fler steg i inställning av storlek (gäller både text och alla knappar), förbättrad talsyntes med mera.
 • Smartare gränssnitt för mobiler med tydligare menyer och bättre läsläge.
 
I sommar och höst presenterar vi ännu fler nyheter. Håll utkik!
 

Gleerups deltar i Almedalsveckan

2013-06-05
För första gången kommer Gleerups att delta i Almedalsveckan! 
 
Den 1 juli har vi bjudit in en panel med skolledare och politiker för att diskutera den svenska skoldebatten. Kan debatten gå från – för eller emot olika tekniska lösningar – till att handla om hur digitalisering bör utvecklas för att hjälpa våra elever att nå kunskapsmålen? Vi ser fram emot en riktigt intressant diskussion. 
 
Om du är på plats i Visby denna dag är du hjärtligt välkommen. Läs mer om programmet och panelmedlemmarna här.
 

Gleerups blir ny partner till Guldäpplet

2013-05-14

 

Guldäpplet är ett lärarstipendium som årligen delas till en eller flera lärare som förnyat lärandet med stöd av IT i egen undervisning och som inspirerat elever och kollegor i ett lokalt, kommunalt och gärna även nationellt verksamhetsfält. Guldäpplet startades av Datorn i utbildningen och nu går Gleerups Utbildning in som ny partner och medverkar i juryn. 
 
Skolans digitalisering går i en rasande fart och alltfler skolor väljer tekniska lösningar för undervisningen. Tyvärr saknas ofta tillräckligt med pedagogiskt innehåll och att det gör att datorer, surfplattor, smartphones etc. inte alltid integreras i undervisningen på ett önskvärt sätt. 
 
Men i takt med att fler och fler klassrum blir digitala så har utvecklingen gått från att fokusera på teknik till integration, pedagogik och innehåll. 
 
En partner som arbetar med innehåll
Ett nytänkande innehåll är en viktig beståndsdel i ett förnyat lärande och dagens skola kräver nya typer av digitala lärverktyg, inte digitala kopior av tryckta böcker.
 
– Det finns en stark och spännande sammansättning av partners till Guldäpplet sedan innan, men det har saknats en pusselbit, en partner som jobbar med innehåll kopplat till IT i undervisningen, förklarar Åsa Steholt Vernerson, VD för Gleerups. Vi vill bidra till Guldäpplet med denna viktiga pusselbit.
 
Gleerups är en av Sveriges ledande leverantörer av nya digitala lärverktyg som ger lärare och elever förbättrade möjligheter till individualiserat och interaktivt lärande, berättar Åsa Steholt Vernerson.
 
– Med detta som bakgrund är vi säkra på att vi kan bidra med fler infallsvinklar i arbetet med att utse pedagoger som förnyar lärandet med stöd av IT.
 
Sedan tidigare är även Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Kommuner och Landsting, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Tieto Sweden Healthcare & Welfare AB och Netsmart AB partners till Guldäpplet.
 

Gleerups arrangerar seminarier på Framtidens lärande 16-17 maj

2013-05-13

 

Framtidens lärande – här och nu! möts skola, myndigheter, politiker, forskare, IT-branschen och producenter av digitala lärverktyg för erfarenhetsutbyten och samtal om skolans utveckling med stöd av IT.
 
De två dagarna på Stockholm Waterfront den 16-17 maj är fyllda av inspirationsmöten, seminarier och workshops. Gleerups deltar i Framtidens lärande både som arrangör av flera seminarier och som  utställare.
 
Smarta lärverktyg sparar lärartid
Seminarierna ger möjlighet att få veta mer om två digitala lärverktyg och hur de konkret används ute i klassrummen. Dels Mattesmart som är ett nytt och unikt verktyg för att göra hela matteundervisningen smartare och dels om hur interaktiva böcker sparar lärartid och ökar elevmotivationen i klassrummet.
 
Detaljer om tid och plats för seminarierna finns i konferensprogrammet som du kan läsa här. Gleerups finns också bland utställarna i monter 9C. 
 
Om Framtidens lärande
Framtidens lärande arrangeras av Skolverket, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Universitets- och Högskolerådet och Stiftelsen DIU, i samverkan med: SKL, Folkbildningsrådet, UR, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och många fler.
 

Ett samarbete för en smartare skola

2013-03-26

 

I april samarbetar vi med Lärarnas Riksförbund och Netsmart under tre inspirerande eftermiddagar med fokus på digitala lärverktyg som smarta hjälpmedel. Digitala lärverktyg som underlättar, ger variation och sparar lärartid.
 
Seminariet vänder sig i första hand till lärare på högstadiet och gymnasiet, men även lärare på andra stadier, som är nyfikna och vill få en introduktion i SMART Board. Även du som jobbar med SMART i dag kan få inspiration.  
 
Du får även tips om hur du kan variera din undervisning med digitala lärverktyg från Gleerups.
 
Seminariet är öppet för alla, men är kostnadsfritt för dig som är medlem i Lärarnas Riksförbund. Mer information och anmälan på lr.se
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi ses!
 
 

Finns det flera sätt att flippa klassrummet?

2013-03-19

 

Den pedagogiska metoden ”the flipped classroom” är inte längre bara en trend utan ett arbetssätt som etablerar sig i allt fler klassrum. Metoden innebär, i korthet, att eleverna förbereder sig innan lektionerna, till exempel genom att läsa boken, titta på korta filmer med genomgångar som läraren har spelat in och kanske till och med göra någon digital simulering.
 
På så sätt frigörs lektionstid som i stället kan användas för diskussioner, frågor och experiment. Det som traditionellt gjordes på lektionerna tidigare dvs.  genomgångar av läraren, görs nu hemma och det som traditionellt var läxan, t.ex. svara på frågor, görs nu i klassrummet – därav begreppet ”flipped classroom”.
 
Ett argument mot metoden har varit att det tar mycket tid från läraren. Det är svårt som det är att hitta tid för planering och att dessutom hinna spela in filmer upplevs som svårt.
 
Helena Kvarnsell på Björknässkolan i Nacka är en av testpiloterna för Gleerups interaktiv bok för skolår 7-9. I Gleerups Lab berättar hon att hon är nyfiken på det ”flippade klassrummet” men känner sig kluven: ”Jag misstänker att vinsterna inte alltid uppväger den utökade arbetsbördan som läraren får/tar på sig.” 
 
Men nu har Helena Kvarnsell testat något som hon kallar för att ”light-flippa” i sin matematikundervisning genom att ge eleverna i läxa inför en lektion att titta på en film ur Formula interaktiv bok: ”T.ex. kan eleverna se filmen ”bråk – addition och subtraktion – lika nämnare” i läxa och sen är de mycket mer förberedda inför en diskussion och genomgång på lektionen.”
 
Ett konkret och tidsbesparande tips för att komma igång med ett nytt arbetssätt!
 
Om du vill läsa mer om ”the flipped classroom” finns här nedan några bra länkar:
 
 
Facebookgruppen Flippa klassrummet
 
Twitter: #flippedclassroom
 
Fler tips på hur du kan arbeta med den interaktiva boken finns i Gleerup Lab och på gleerups.se
 
 
 

Lyckotal matematik överlägsen i kvalitetsjämförelse i Finland

2013-03-08

 

I en nyligen publicerad kvalitetsjämförelse i Finland av tre nya läromedel i matematik för år 3, har den finska versionen av Lyckotal 3 placerat sig på första plats.
 
Jämförelsen baserar sig på analyser av:
 
- uppgifternas mångsidighet utifrån mekaniska uppgifter, tillämpningar, uppgifter som utvecklar problemlösningsförmågan och stöder gestaltningsförmågan
 
- självutvärdering som innefattar elevens möjligheter att följa upp sitt lärande, testa sina kunskaper och repetera
 
- spel och aktiviteter som erbjuder möjlighet för eleven att utveckla sitt lärande samt fördjupa och repetera centralt innehåll
 
- språklig kommunikation utifrån elevens möjligheter till muntligt och skriftligt resonemang och logisk strukturering
 
- digitalt material som kompletterar läroboken och möjliggör differentiering.
 
Mer om Lyckotal hittar du på vår hemsida och i Gleerups Lab.

Våra interaktiva böcker uppdateras

2013-02-21

 

Under kvällen den 22 februari  kommer de interaktiva böckerna att uppdateras till version 1.1.2.
 
Uppdateringen består av småjusteringar av systemet och hur MathML och talsyntesen fungerar med nyare webbläsare.
Du som användare kan komma att uppleva mindre störningar i tillgänglighet under kortare perioder denna kväll. En mer detaljerad beskrivning av uppdateringen hittar du nedan.
 
 
 Interaktiva böcker version 1.1.2 [2013-02-22]
 • Bildspelet i de interaktiva böckerna är justerat så att bilderna visas utan text samt med högre kvalitet.
 • Visning av Matematikformler. Då nyare webbläsare nu har bättre stöd för MathML (markeringsspråket som avvänds för att skriva ut formler) används detta nu i första hand. 
   
 • Webbläsare som ännu inte har stöd för MathML använder sig MathJax för att visa formler - detta gäller framför allt Internet Explorer. För mobila enheter rekommenderar vi att man använder sig av webbläsare med stöd för MathMl: iPhone (safari), Android (Firefox). Stödet för MathML är en standard som kommer finnas i alla webbläsare framöver. Visningen av MathJax har även justerats.
   
 • Uppläsning av text. För uppläsning av text används Readspeaker som är en andrapartsleverantör. Då de förändrat sin tjänst något har även vi justerat hur vi använder Readspeaker. Readspeaker kan nu även läsa upp enstaka ord.
   
 • Buggfixar och smärre justeringar av hur data hämtas kommer att förbättra funktionalitet och prestanda.

Inspirerande seminarie om ett svårt ämne

2013-02-14

Vi är glada att så många intresserade kom till gårdagens seminarie om Våld i hemmet, i samarbete med Barnombudsmannen Fredrik Malmberg, Carolina Överlien och Institutionen för socialt arbete.

 

Tack också för intressanta diskussioner efteråt.

 

 

 

Det är innehållet som är det viktiga

2013-02-13

I gårdagens tidning skrev Barometern ett reportage om en av de pilotskolor som arbetar med Gleerups interaktiva böcker i skolår 7-9.

 
Det är Karl-Oskarskolan i Oxhagen i Kalmar som sedan i november har arbetat med de interaktiva böckerna. Skolans utvecklingschef Per-Ola Jacobsson intervjuas av Birgitta Hultman och han säger så här om anledningen till att de ville delta i projektet:
 
Datorn är ett otroligt hjälpmedel, men det viktiga är innehållet, säger Per-Ola Jacobson och menar att det krävs ett systematiskt tänk över vad man vill uppnå som skola.
 
De elever som går i årskurs 6-7 har arbetat nästan uteslutande med digitala och interaktiva material i undervisningen. Lärare och annan personal har fått utbildning och pilotprojektet inleddes med en information där både elever och föräldrar deltog.  Under projektet rapporterar elever och lärare till Gleerups med önskemål om förbättringar.
 
En fördel med digitala läromedel är att de hela tiden uppdateras, säger David Persson, NO-lärare och projektledare på Karl-Oskarskolan.
 
Hela artikeln kan läsas i Barometern (2013-02-12). Den går att beställa i digital form på tidningens hemsida.
 

Gleerups arrangerar seminarier på BETT i London

2013-01-10

 

 
BETT är världens största mässa om IT och lärande och given mötesplats för intressenter av digitala lösningar för skola-och utbildningssektor.
 
I år hålls mässan den 30 januari – 2 februari och på plats i London arrangerar tidskriften Datorn i Utbildningen ett seminarieprogram tillsammans med flera svenska samverkanspartners. Syftet är att dela med sig av olika perspektiv och berättelser om digitaliseringen i svensk skola. Implementeringen av digitala verktyg som en del av svenska skolelevers vardag kommer att belysas.
 
Seminarierna är öppna för deltagare i den resa som arrangeras till BETT-mässan av tidskriften Datorn i Utbildningen.
 
I ett av seminarierna, Digitala läromedel och lärverktyg – för ökad kvalitet och engagemang, medverkar Karl Oskarskolorna och Gleerups Utbildning i en diskussion om bl.a. hur en framgångsrik implementering av digitala lärverktyg går till och hur Gleerups interaktiva böcker stödjer kvalitetsarbetet och ger den professionella pedagogen ett nytt verktyg för lärande.
 
Seminariet vänder sig i första hand till lärare, utvecklingsledare och skolledare inom gymnasieskolan och grundskolan åk 7-9 och ställer frågor som kommer att diskuteras är till exempel:
 
Hur kan en-till-en-satsningen bli en pedagogisk resa som ger ökad kvalitet och bättre resultat? Hur kan de dagliga lärsituationerna både vara individuellt anpassade och flexibla, och samtidigt leda eleverna mot styrdokumentens mål? Hur leder datorn tillsammans med interaktiv bok till högre måluppfyllelse? Hur arbetar lärare praktiskt med kombinationen webbens frihet, egenutvecklat material och förlagsproducerat material som är byggt kring en genomtänkt struktur och progression mot kursplanemål?
 
Seminariet hålls torsdagen den 31 januari klockan 10.30–11.30 och 14.30–15.30.
 
Medverkande: Lars Åkerblom, vice VD på Gleerups, och Marcus Anders, konceptutvecklare interaktiva böcker på Gleerups, Per-Ola Jacobsson, skolchef vid Karl-Oskarsskolorna.
 
 

Fler pilotskolor testar Gleerups interaktiva böcker

2012-12-04

 

Elva skolor, från Lund i söder till Umeå i norr, är nu igång och testar, utvärderar och bidrar till utveckling av Gleerups interaktiva böcker för högstadiet. Skolorna är Gunnesboskolan i Lund, Karl-Oskarskolorna i Karlshamn, Ronneby, Älmhult, Ljungby, Växjö och Kalmar, Slottsskolan i Borgholm, Björknässkolan i Nacka och Grubbeskolan i Umeå. I Gleerups lab kan du följa arbetet, läsa blogginlägg från piloterna, läsa kommentarer och själv kommentera.
 
I början av hösten lanserade Gleerups nya pedagogiska lärverktyg för den svenska skolan - interaktiva böcker för gymnasiet. Gleerups övergripande fokus i framtagandet av de interaktiva böckerna är att ge lärare och elever stöd och verktyg för att nå och överträffa målen i läroplanen och att ge alla elever en chans att lära och utvecklas utifrån sina förutsättningar. Den interaktiva boken är ett pedagogiskt verktyg som är plattformsoberoende och som läraren själv kan bygga ut genom att addera eget material. Gleerups interaktiva böcker är en helt ny produktkategori och inte en digital version av den tryckta boken.
 
Lanseringen i höstas föregicks av ett omfattande testarbete i 13 olika gymnasieskolor. Nu fortsätter arbetet med att inkludera även grundskolans år 7-9 i den nya kunskapsresan.
 
Lycka till, säger vi till alla lärare och elever på pilotskolorna!

 

Tack för två bra dagar på VFU-konferensen i Stockholm

2012-12-02

 

Många personer runt bokbordet och mycket spännande bokprat. Roligt att så många är intresserade av Reflektionshandboken. Det är en stor bok i en liten förpackning.
 
Hoppas vi ses snart igen - vid ett bokbord någon annan stans.

Vinnarna i drömtävlingen utsedda!

2012-12-01

 

Under oktober och november kunde du som är lärare vara med och drömma när du besökte oss på någon av de stora skolmässorna eller på gleerups.se. Drömmen kunde handla om något som berörde dig själv, din klass, din skola, eller dina tankar om framtidens läromedel. Bara drömmen berörde ditt yrke så kunde den egentligen handla om vad som helst.
 
Det var inget lätt uppdrag att välja vinnare bland de härliga drömmar vi fick ta del av, men vi lyckades till slut välja en vinnare i varje kategori som vardera får en klassuppsättning av ett valfritt läromedel från Gleerups.
 

Gymnasiet

Drömmen:
”Tänk den skola där du blir sedd, där läraren hittar din nyfikenhet och där språngbrädan ut i det okända känns självklar att använda! Tänk den skola som låter det individuella frodas i relationer med andra, där hjärtat visar hjärnan vägen! En skola med framtiden som mål, men med nuet i fokus. Jag önskar dig en skola där alla får en plats och där alla får lov att lyckas, en skola där särskilda behov blir särskilda tillgångar.” 
 
Vinnare: 
Malin Munkhammar, Gymnasiesärskolan Desideria, Gotland
 
 

Skolår 7-9

Drömmen:
”Ett interaktivt läromedel i tyska, med filmatiserade dialoger och möjlighet för eleverna att spela in och lyssna till sig själva. Att kunna chatta med varandra och Skypa om givna situationer med varandra inom ramen för läromedlet.”
 
Vinnare:
Evelina Santesson, Lovisedalsskolan, Vallentuna
 
 

Skolår F-6

Drömmen:
”Tänk att ha ett digitalt läromedel i matematik. Vi har iPaddar och laptoppar till halva klassen och smartboard i klassrummet redan. Drömmen är att eleverna jobbar i par i helklass eller enskilt i halv klass med matte. Jag som lärare kan visa på smartboarden hur man gör eller koppla upp en av eleverna som visar hur han/hon har löst uppgiften. Det är ju svårt för en klass att se i en bok hur någon har gjort. Vi kan jämföra lösningar så att alla kan se. Möjligheterna till samarbete och gemensamma genomgångar, laborationer och problemlösningar skulle öka till drömnivå! Jag skulle kunna följa elever som är sjuka eller bortresta digitalt. De skulle få feedback på ett helt annat sätt. De skulle alla få. Möjligheterna att utveckla elevernas kunskaper skulle öka enormt.”
 
Vinnare:
Auli Sköld, Säteriskolan, Mölnlycke
 
Stort grattis till alla vinnare!
 

Gleerups på De Svenska Historiedagarna

2012-11-21

 

Välkommen att besöka vår monter på De Svenska Historiedagarna i Mariehamn som startar idag och pågår hela helgen. Spännande temat i år är Korsvägar och mötesplatser. Läs mer på De svenska historiedagarnas hemsida.
 
 

Prova våra digitala lärverktyg gratis i tio dagar

2012-11-16

 

Gleerups erbjuder ett brett utbud av digitala lärverktyg. Webbar som komplement till en bok, verktyg för analys och bedömning eller den stora nyheten: Interaktiva böcker – för dig som fullt ut vill arbeta med digitala verktyg.
 
 
 
 
Prova Gleerups digitala lärverktyg gratis i tio dagar

Vem bestämmer vilka läromedel som används i undervisningen?

2012-11-06

 

En självklarhet? Ja, eller i alla fall något som borde vara det. Vi pratar om lärarnas rätt att själva bestämma vilka läromedel de vill använda i sin undervisning.
 
Lärarnas riksförbund har nyligen publicerat rapporten Makten över läromedlen – Lärarnas möjlighet att styra över läromedlen i undervisningen. Med den hoppas de på att belysa och stimulera debatten om lärarprofessionen och lärarnas möjlighet till självbestämmande.
 
I förordet till undersökningen skriver Metta Fjelkner, förbundsordförande i Lärarnas riksförbund, att det är lärarens uppgift att skapa förutsättningar för att eleverna ska nå målen. Det är lärarna som har kunskaper om sina elevers förutsättningar och behov:
 
”Att avgöra vilka läromedel som ska användas för att uppnå målen blir därför centralt för lärarens arbete och utgör en hörnsten i lärarens yrkeskunnande. Att förneka en lärare rätten att styra över sina läromedelsval, är att förneka läraren rätten att avgöra hur dennes arbete ska genomföras på bästa sätt.”
 
På Gleerups har vi daglig kontakt med lärare, vare sig de är i egenskap av författare, granskare eller kunder. Lärarna vi pratar med undervisar i olika ämnen och i olika åldersgrupper. De har olika förutsättningar för sin undervisning beroende på skola, kommun och elevgrupp. Det som är gemensamt är att de alla med stor yrkesskicklighet utvärderar och analyserar varje elevs förkunskaper och behov. De väljer metoder och material som passar var och en bäst och hjälper på så sätt eleverna att nå målen. Och de gör det under väldigt komplexa förutsättningar.
 
I rapporten från Lärarnas riksförbund redovisas bland annat att organisation, skolform och tid är några av anledningarna till att lärarna upplever att de inte själva bestämmer över sina läromedel. Den enskilt största begränsningen för lärarnas läromedelsval är dock de ekonomiska förutsättningar som sätts upp av t.ex. rektor. De ekonomiska ramarna är i många fall mycket begränsande, inte minst på de lägre stadierna. Ofta får lärarna ”nöja sig” med gammalt material som redan finns på skolan och sedan trolla med de läromedelsanslag som finns. Om det är så att man har väldigt lite resurser så är det inte svårt att förstå att det är ännu viktigare att själv känna att man lägger dessa resurser på rätt saker. Vem annars är mest lämpad att avgöra vad som är rätt än varje enskild lärare?
 
Men det saknas också tid att sätta sig in i vad som finns på marknaden – inte minst bland alla de nya digitala lärverktyg som nu finns tillgängliga.
 
Lärarnas riksförbund drar flera viktiga slutsatser av undersökningen, bland annat:
 
”Att själva grunden för att adekvata läromedelsval görs i den svenska skolan ligger i att vi endast har legitimerade lärare som är behöriga i sina ämnen och för den skolform och årskurs som de är verksamma i."
 
Att det måste ske en riktad statlig läromedelssatsning till främst grund- och gymnasieskolan med målsättningen:
 
att förnya och uppdatera stora delar av såväl det analoga som digitala läromedelsbeståndet,
att förstärka IT-infrastrukturen i skolan samt
att öka lärarnas möjligheter att styra över sina läromedelsval”
 
Detta är slutsatser som det inte är svårt att ställa sig bakom. Tänk om de kompetenta pedagoger som finns på våra skolor fick de förutsättningar de förtjänar. Ser ni framför er vilken fantastisk skola vi skulle ha då?
 

 

Vi finns på Skolforum idag också

2012-10-31

Välkomna till monter C08:35 och upplev poängen med digitala lärverktyg.

 

Ses vi på någon av lovets mässor?

2012-10-29

 

Skolforum, Skoldagarna eller Mötesplats Skola? Vi finns där du är. Det är bra drag i våra montrar, titta gärna in hos oss du med!
 
Skolforum i Stockholm 29-31 oktober
Monter C08:35
 
Skoldagarna i Malmö 29-31 oktober
Monter C5
 
Mötesplats skola 2012 i Göteborg 29-30 oktober
Monter H03:22
 

Tävla och vinn en klassuppsättning läromedel

2012-10-26

 

Dröm lite, dela din dröm med oss och du kan vinna en klassuppsättning läromedel för ett helt år. Allt du behöver göra är att berätta för oss hur din dröm ser ut. Drömmen kan handla om dig själv, din klass, din skola, eller dina tankar om framtidens läromedel. Det kan egentligen vara vad som helst, bara det är din dröm, och bara det berör ditt yrke. Lycka till!  Till drömtävlingen
 

Våra interaktiva böcker har uppdaterats med ny och förbättrad funktionalitet

2012-10-22

 

Vi är stolta över att tusentals gymnasieelever redan arbetar i Gleerups interaktiva böcker. Tack vare synpunkter från våra användare har vi nu uppdaterat Gleerups interaktiva böcker till version 1.1 och förbättrat en hel rad funktioner:
 
• vidareutvecklat anteckningsverktyg med möjlighet att ändra och radera anteckningar, samt begränsat möjligheten att dela anteckning till grupper att gälla endast en grupp i taget.
• förbättrad talsyntes
• förbättrad överstrykningsfunktion
• förbättrad swipe på touchscreens (iOS och Android)
• förbättrad bildspelare i Firefox
• större radavstånd i de två största textstorlekarna
• större radavstånd och klickyta i innehållsförteckningen
• tydligare nedfällningsbara rutor
• tydligare listning av bokmärken, anteckningar och överstrykningar
• snabbare laddning av sidor som innehåller inspelad text
 
Tänk på att du måste tömma din webbläsares historik fullständigt (allt utom sparade lösenord och formulärdata) för att du ska få tillgång till samtliga förbättringar.
 
De interaktiva böckerna kombinerar ett kvalitetssäkrat innehåll med den senaste teknikens möjligheter för att ge er ett överlägset lärverktyg som främjar både effektivitet och lust i lärandet. Mer information om våra interaktiva böcker hittar du här.

2012 års matematikstipendiater skolår F-6

2012-10-04

Monika Helgesson och Ingela Sandberg, Enslövsskolan i Åled är vinnare i kategorin Bästa matematiklärare skolår F-6 med motiveringen:

 
Årets pristagare har inte särskilt positiva minnen av matematikämnet från sin egen skoltid men har genom ett långsiktigt förändringsarbete visat att det går att göra undervisningen både lustfylld och tillgänglig för alla. Deras undervisning präglas av upptäckarglädje, nyfikenhet och konkreta metoder där språket och kommunikation står i fokus. Målet och drivkraften med arbetet är att eleverna ska få en förståelse för vad de gör och varför.
 
Så här säger Monika Helgesson och Ingela Sanberg om vinsten:
– Vi är mycket glada för stipendiet. Det bekräftar att det vi gör är betydelsefullt, inte bara för oss utan även att det är värt något för andra.
 
Genom ett långsiktigt förändringsarbete visar de att det går att göra undervisningen både lustfylld och tillgänglig för alla.
 
Deras undervisning präglas av upptäckarglädje, nyfikenhet och konkreta metoder där språket och kommunikation står i fokus. Målet och drivkraften med arbetet är att eleverna ska få en förståelse för vad de gör och varför.
 
Vad betyder det för er att vinna Gleerups matematikstipendium?
– Det är en stor glädje och ära, säger Ingela. En bekräftelse på allt arbete vi har lagt ner.
 
– Det visar också att det här är något som inte bara är till för oss, utan att det också är betydelsefullt och värt något för andra, säger Monika.
 
Vad inspirerar er?
– Eleverna är den största inspirationen, säger Monika, men också positiv respons från kollegor och föräldrar.
– Vårt eget samarbete med didaktiska diskussioner och kurser som vi har haft möjlighet att delta i, säger Ingela. Vi får också mycket stöd av Malin Lindwall Ehrnlund som är verksamhetsutvecklare i kommunen.
 
Vad är den stora fördelarna med er undervisningsmetod?
– Det är ett roligare och mer omväxlande sätt att arbeta, säger Monika. Våra inbördes diskussioner och kritiska förhållningssätt utvecklar oss och hjälper oss att bli bättre lärare.
 
– I diskussionerna med eleverna är vi öppna med att vi inte vet allt, utan att vi tar reda på och lär oss tillsammans, menar Ingela. Vi lär barnen att ta på ”matematikglasögonen” och de upptäcker att det finns matematik överallt. Då förstår de också bättre varför man ska lära sig matematik.
 
Hur märker ni att eleverna blir bättre på matematik?
– Vi märker snart att eleverna får en förståelse för matematiken och ett språk för att beskriva händelser i matematiken. Matteorden får en betydelse – då kan eleverna resonera och lösa problem mycket lättare också sedan när problemen blir mer abstrakta, berättar Monika. Vi har också tagit hjälp av två kompisar – Igge och Örjan – två mjukisdjur som är de som ställer de ”dumma” frågorna. Eleverna får hjälpa till att förklara för djuren hur de löser problem och sätter på så vis ord på matematikbegreppen.
 
– Vi ser tydligare och snabbare vad eleverna kan jämfört med när de räknade på i böckerna, säger Ingela. Vi ser lättare var i förståelsen det brister och kan jobba med det.
 
Vad har ni för nytta med den SMART-board som ingår i priset?
– Den ska få stå i vårt matterum, där vi kan använda den för laborationer och för ytterligare sätt att konkretisera matten.

 

Om högskoleboken Andra män på SvDs Brännpunkt

2012-10-04

 

Genusforskaren Linn Sandberg som medverkar i Gleerups nyligen utkomna antologi Andra män, kommenterar tillsammans med ett antal andra forskare den nya jämställdhetsutredningen i en debattartikel på SvDs Brännpunkt. Läs hela artikeln där det också refereras till vår högskoletitel Andra män.
 
 
 

Sveriges bästa matematiklärare utsedda

2012-10-04

 

Över 300 matematiklärare och skolledare från både grundskola och gymnasium hade samlats för att närvara när årets vinnare av Gleerups Matematikstipendium offentliggjordes på Stora Matematikgalan i Stockholm den 4 oktober.
 
Vinnarna i kategorin Bästa matematiklärare årskurs F-6 heter Monika Helgesson och Ingela Sandberg, Enslövsskolan i Åled. I kategorin Bästa matematiklärare, årskurs 7-9 och gymnasium heter vinnarna Cicki Nyberg och Mike Bergström, UmeMatte i Umeå.
 
Vinnarparen får dela på 100 000 kr och får varsin SmartBoard.
 
 
 
 

2012 års matematikstipendiater skolår 7-9 och Gy/vux

2012-10-04

 

Cicki Nyberg och Mike Bergström, UmeMatte i Umeå är vinnare i kategorin Bästa matematiklärare skolår 7-9 och gymnasium med motiveringen:
 
Årets pristagare har utvecklat en metod, med inspiration från idrottsvärlden, där elevens drivkraft och tro på sin egen förmåga att lära matematik är en central utgångspunkt. Metodens hörnstenar är forskningsanknuten undervisning, Learning Study och mental träning. En viktig del i metoden går ut på att hjälpa eleverna att avdramatisera matematikämnet, få verktyg för att bryta negativa mönster, och finna lust och glädje i matematiken.
 
Cicki Nyberg och Mike Bergström, UmeMatte i Umeå, har gett elever i matematiksvårigheter redskap för att nå sina mål och möjliggöra fortsatta studier.
Metoden har utvecklats tillsammans med forskaren Gunnar Sjöberg, Umeå universitet, vetenskaplig ledare för UmeMatte.
 
Cicki och Mike ser vinsten som ett erkännande av en effektiv undervisning:
– Det är en ära och ett fantastiskt erkännande. Vi hoppas att det ska ge oss möjlighet att förmedla vår metod och till andra lärare och elever.
 
Tillsammans med Gunnar Sjöberg forskare vid Umeå universitet och vetenskaplig ledare för UmeMatte (www.umea.se/umematte) har Cicki och Mike utvecklat en metod med inspiration från idrottsvärlden, där elevens drivkraft och tro på sin egen förmåga att lära matematik är en central utgångspunkt. Metodens hörnstenar är forskningsanknuten undervisning, Learning Study och mental träning. En viktig del i metoden går ut på att hjälpa eleverna att avdramatisera matematikämnet, få verktyg för att bryta negativa mönster, och finna lust och glädje i matematiken.
 
Vad betyder det för er att vinna Gleerups matematikstipendium?
– Det är en ära, säger Cicki. Det är roligt att få uppmärksamhet för det vi gör och att kunna visa att matematik är något positivt.
 
– Vi hoppas att det ska ge oss möjlighet att förmedla det här arbetssättet till andra, säger Mike. Att det vi gör kan inspirera lärare och elever.
 
Vad inspirerar er?
– Att få vara med om elevernas resa och få dem att ändra självbild när de inser att de kan matematik.
 
Hur säkrar ni att undervisningen är forskningsanknuten?
– Vi hade förmånen att samarbeta när med Gunnar Sjöberg vid Umeå universitet i projektets början och fick då möjlighet att diskutera litteratur och forskningsteorier, säger Mike.
 
– Vi hade också förmånen att få tid avsatt till att träffas två timmar i veckan för att diskutera hur vi kunde applicera forskningsteorier på undervisningen. Det har varit betydelsefullt för att nå framgång med projektet, säger Cicki.
 
Vad är den stora vinsten för eleverna med er undervisningsmetod?
– Det förändrar elevernas självbild och ger dem förståelse för att man måste träna på något för att bli bra på det, säger Mike. Vi brukar ta Zlatan som exempel eller en konsertpianist, som lägger ner enormt mycket tid på att träna.
 
Vad har ni för nytta med den SMART-board som ingår i priset?
– Den blir ytterligare ett verktyg att använda. Den ger nya möjligheter att visa resultat och dokumentera, säger Cicki.

 

Gleerups Matematikstipendium 2012 - på torsdag tillkännages vinnarna

2012-10-02

Spänningen stiger … på torsdag den 4 oktober är det äntligen dags för Stora Matematikgalan där vinnarna av Gleerups matematikstipendium 2012 kommer offentliggöras!  Över 300 mattelärare och skolledare från hela landet kommer att vara med och fira stipendiaterna, lyssna på inspirerande föreläsningar, mingla och äta gott.

Årets Läromedelsförfattarpris – flera av våra författare har nominerats

2012-09-06

 

Sveriges Läromedelsförfattares Förbund har i år inrättat ett pris i tre kategorier: förskola/lågstadium/mellanstadium, högstadium/gymnasium samt universitet/högskola. Prissumman (50 000 kr per kategori) jämte diplom kommer att delas ut på Skolforum den 29 oktober. Syftet med priset är att premiera god (text)kvalitet och goda pedagogiska och didaktiska egenskaper. Priset ska avse ett verk (i tryckt eller digital form) som är ett aktuellt, i undervisningssammanhang, fungerande läromedel.
 
Följande läromedel från Gleerups har nominerats:
 
Forma språket av Rickard Hultén
 
Briljant svenska av Bim Wikström
 
Prima matematik åk 1-3 av Åsa Brorsson
 
Praktisk svenska av Annika Bayard och Karin Sjöbeck
 
Genrekoden åk 6-9 av Eva Hedencrona och Karin Smed-Gerdin

Vår författare Elza Dunkels pratar om nättrender i Gokväll på SVT

2012-09-05

 

Den 5 september kl 18.15 är vår författare Elza Dunkels som skrivit boken Vad gör unga på nätet med i Gokväll. Efter programmet kan du chatta med Elza om nättrender, bloggande, videobloggande och unga kändisar på nätet.
 
Vad gör unga på nätet har nyligen kommit ut  i en uppdaterad upplaga där författaren har utvecklat resonemangen kring mobbning, nätmobbning och manipulation.

Fin recension av titeln Pedagogisk dokumentation som aktiv agent

2012-09-05

 

"Här får vi möjlighet att lära oss mer om pedagogisk dokumentation men också om oss själva, om livet och lärandet, och om hur sammanflätat etik, vetande och varande är. Det här är en bok att läsa om många gånger, för att kunna växa och utvecklas och ta ansvar för det pågående och det som kommer", skriver recensenten i tidningen "Modern barndom" nr 3/12 som ges ut av Reggio Emilia Institutet.
 
Läs hela recensionen av högskoletiteln Pedagogisk dokumentation som aktiv agent eller mer om titeln i vår webbshop.
 

Positiv feedback från interaktiv bok-användare

2012-08-31

10 kandidater till Gleerups Matematikstipendium

2012-08-31

Gleerups delar varje år ut ett stipendium på 100 000 kr för att belöna innovativa matematiklärare som vitaliserar matematikundervisningen. I år har drygt 60 nomineringar inkommit och nu offentliggörs vilka 10 kandidater som går vidare till juryn för en slutlig bedömning.

 
Nominerade till Gleerups Matematikstipendium 2012:
 
Ulrika Ryan, Byskolan, Södra Sandby
Martin Fernström, Årstaskolan, Stockholm
Carina Wågström och Henrik Emanuelsson, Alneskolan, Bonässund
Annie Lagnander, Dalskolan, Västra Frölunda
Monika Helgesson & Ingela Sandberg, Enslövsskolan, Åled
Stefan Bjärnborg, Norrevångsskolan, Eslöv
Cicki Nyberg och Mike Bergström, Umevotoriet, Umeå
Verner Gerholm, Nacka gymnasium, Nacka
Irene Dolk Castellanos, Rudbeck, Sollentuna
Daniel Barker, Norra Real, Stockholm
 
Bland dessa ska två vinnare utses, en i kategorin lärare och skolledare från förskoleklass till skolår 6 och en för lärare och skolledare för skolår 7-9 och gymnasiet. De två vinnarna får 50 000 kronor var och en Smart Board.
 
Vinnarna offentliggörs då Gleerups Matematikstipendium delas ut på Stora Matematikgalan på Hilton i Stockholm den 4 oktober 2012.
 
 
 
 
 

Fint omdöme om angelägen nyutkommen bok, Ställföreträdarskap i vård och omsorg

2012-08-27

 

Ställföreträdarskap i vård och omsorg är en mycket angelägen bok för all hälso- och sjukvårdspersonal/äldrevårdspersonal etc. för att medvetandegöra sig själva om vad som händer i den vardagliga kommunikationen med patienter, klienter, anhöriga och för att uppnå en mänskligare hälso- och sjukvård/äldrevård där den sårbara människans människovärde upprätthålls. En mycket viktig bok för alla som arbetar med människor vars funktioner sviktar av olika anledningar, det vill säga för all personal inom olika organisationer för att få insikt i hur människovärdet kränks (ofta omedvetet) och kan stärkas när funktioner sviktar."
 
Anita Lundqvist, universitetslektor, Avd. för vård och omsorg, Lunds universitet
 

Snart startar pilotprojekt med interaktiva böcker för högstadiet

2012-08-13

 

Under förra läsåret medverkade 13 gymnasieskolor, 200 lärare och tusentals elever i ett pilotprojekt som syftade till att arbeta fram en ny typ av digitala lärverktyg för gymnasiet - interaktiva böcker.
 
I höst drar vi igång ett stort  projekt med ett antal högstadieskolor med förhoppning att skapa interaktiva böcker utifrån idéer och önskemål från högstadieklasser runt om i Sverige. I projektet medverkar följande skolor:
 
Björknässkolan, Nacka
Gunneboskolan, Lund
Järnåkraskolan, Lund
Gullmarsskolan, Lysekil
Slottsskolan, Borgholm
Grubbeskolan, Umeå
Friskolor inom Karl-Oskarsskolan
 
Under detta läsår kommer flera av högstadieklasserna på dessa skolor att helt lämna den tryckta läroboken och jobba med interaktiva böcker i sammanlagt tio olika ämnen. Vi kommer att arbeta tätt tillsammans med både lärare, elever och skolledning för att tillsammans skapa interaktiva böcker för högstadiet. Vår gemensamma ambition är att skapa ett överlägset lärverktyg för en-till-en-klassrum. Från november kommer du att kunna följa arbetet med pilotskolorna i Gleerups lab.
 

Har Sverige världens mest jämställda män?

2012-06-11

 

Sverige är världens mest jämställda land, med världens mest jämställda män. Åtminstone framställs Sverige ofta som ett land där jämställdhet i princip uppnåtts, och svenska män beskrivs som goda och jämställda i offentlig debatt eller i många vardagliga samtal. Denna bild av den normala svenska mannen upprätthålls dock genom att något annat – eller någon annan ­– skapas som avvikande, annorlunda, obegriplig eller sjuk. Gleerups ger nu ut antologin Andra Män.  En bok om det ständigt aktuella ämnet  - jämställdhet.
 

100 000 kronor till Sveriges bästa mattelärare

2012-06-04

Gleerups delar varje år ut ett stipendium på 100 000 kr för att belöna innovativa matematiklärare som bidrar till att vitalisera matematikundervisningen. Snart är det dags att utse pristagarna av Gleerups Matematikstipendium 2012. Nomineringstiden pågår till och med den 20 juni och stipendiet kommer att delas ut i höst. Är du eller din kollega vår nästa stipendiat? Läs mer om Gleerups Matematikstipendium

Arbetsrelationer är bra för hälsan

2012-05-28

 

Arbetsgemenskap får många att må bättre av att jobba. Och omvänt: isolering på jobbet och konflikter med arbetskamrater och chefer hotar hälsan.
 
Annika Härenstam är professor vid Göteborgs universitets institution för arbetsvetenskap och sociologi och inriktad på forskning om arbetsorganisation och hälsa. Tillsammans med Eva Bejerot är hon redaktör för boken Sociala relationer i arbetslivet (Gleerups 2011), som blev utnämnd till årets akademiska bok för HR-folk av tidningen Chef.
 
– Jag tror att det som väcker störst intresse med boken är att vi inte fokuserar på individerna, utan på de strukturer, organisationer och sammanhang som individerna verkar i, säger hon. Människan är en social varelse och vi påverkas hela tiden av de relationer vi har. Men mycket av chefernas managementlitteratur är väldigt riktad till individen. Vi lever ju också i en alltmer individualistisk kultur. Chefer kan frestas att tro att om de bara går en kurs till, så klarar de sin uppgift.
 
I ett av bokens kapitel visar Annika Härenstam tillsammans med Erik Berntsson både hur god hälsa hänger samman med exempelvis om man får stöd och avlastning från arbetskamrater och om man har högt i tak och öppet klimat. Källa: suntliv.nu
 
 
Läs mer om boken Sociala relationer i arbetslivet

Tack till alla pilotskolor som hjälpt oss utveckla interaktiva böcker!

2012-05-16

I juni avslutar vi ett pilotprojekt som varit mycket givande. Tack vare bidraget från 200 lärare och 3000 elever kan vi presentera interaktiva böcker som vi är väldigt stolta över. I augusti kommer det finnas kompletta elev- och lärareversioner i de flesta ämnen på gymnasiet. En av de pilotskolor vi samarbetar med är Skolstaden i Helsingborg. Läs om deras erfarenheter av digitala verktyg och den interaktiva boken.

Gleerups med i Skolfederation.se

2012-05-15

Nu är vi med i Skolfederation.se som främjar användningen av digitala tjänster och läromedel i den svenska skolan. Maximal tillgänglighet i olika plattformar och enkel åtkomst via Skolfederation är viktiga pusselbitar för att ge Sveriges skolor en enkel start med att komma igång med digitala läromedel. Med endast ett inlogg till skolans alla digitala tjänster blir det enkelt och sparar tid för både lärare och elever. Läs mer om skolfederationen.

Framtidens lärande - här och nu! 14-16 maj i Nacka Strand

2012-05-11

 

Gleerups deltar som utställare på Framtidens lärande – här och nu! Välkommen till vår monter A16 och prata digitala lärverktyg med oss. I augusti lanserar vi interaktiva böcker, men redan nu kan du titta på demokapitel och får en känsla för vilken potential den interaktiva boken har!
 
Framtidens lärande är platsen där pedagogiken tar sats inför den digitala utvecklingen. Det är mötesplatsen för alla som är intresserade av skolans digitala utveckling. Här träffas beslutsfattare, skolledare, lärare, elever, kommunala förvaltningar, myndigheter, forskare och leverantörer och andra samhällsföreträdare för att gemensamt driva skolans utveckling framåt.
 
Konferensen Framtidens lärande bjuder på ett hundratal programpunkter i form av inspirationsmöten, miniföreläsningar, seminarier, utställarmöte och scenprogram där praktik och teori möts under två intensiva majdagar. På scen bland andra: Troed Troedson, Anne Bamford, Francesc Pedro och Rolf Ekman.
 

Intressanta diskussioner på Riksstudiedagarna

2012-05-04

 

Gleerups medverkade som utställare på Riksstudiedagarna den 16-17 april på Röda Korsets Högskola i Stockholm. Under ett par dagar fördes många intressanta samtal och givande diskussioner.  Det var stort intresse för våra böcker och vi är oerhört glada över att se vilket genomslag många av våra titlar har fått och i vilken stor utsträckning de används av en hel del lärare vid sjuksköterskeprogrammet. Speciellt efterfrågad var Reflektionshandboken, en liten, lätt och tydlig bok att ha till hjälp exempelvis när man gör sin verksamhetsförlagda utbildning och ska reflektera över sin tid där. Läs mer om Reflektionshandboken. Alla samtal och värdefulla tankar efter Riksstudiedagarna kommer säkerligen att leda till ny intressant kurslitteratur för sjuksköterskeprogrammet!

Nominera till Gleerups matematikstipendium!

2012-05-03

Kanske jobbar årets bästa mattelärare på din skola? Nomineringsperioden till Gleerups matematikstipendium  pågår till och med den 20 juni 2012. Klok pedagogik, nya idéer och dokumenterade resultat inom matematikområdet är det vi letar efter! Ta chansen att nominera en duktig kollega eller rent av dig själv! 

Ses vi på SETT2012 25-26 april?

2012-04-18

 

SETT står för ”Scandinavian Educational Technology Transformation" och handlar om att få skolans professionella medarbetare att känna inspiration, ökad nyfikenhet och kunskap kring hur det moderna lärandet kan utvecklas i just deras skolor mot högre måluppfyllelse.
 
I konferensprogrammet finns några av Sveriges (och världens) mest intressanta och nytänkande personer inom skolfrågor för att dela med sig av sina erfarenheter, diskutera olika modeller för lärande och för att ge inspiration.
 
Även Gleerups finns på plats och du är hjärtligt välkommen till vår monter K18, där vi kommer att visa våra interaktiva böcker och gärna pratar framtidens lärverktyg med dig! Gratis entré till mässan - du registrerar dig här!

Context - bakom kulisserna...

2012-04-18

En film om hur man skapar man det bästa läromedlet i engelska! I filmen om vårt gy-läromedel Context får man tillsammans med författaren Tony Cutler veta hur man jobbade fram Context och de olika delarna och komponenter presenteras mer ingående. Titta på filmen om Context

Anders Jönssons Lärande bedömning hyllas

2012-03-28

Läraren Helena von Schantz hyllar pedagogikforskaren Anders Jönsson och hans bok Lärande bedömning på sin blogg "Det här en pegagogikforskare som motsvarar mina förväntningar på en forskare. Jag läste boken Lärande Bedömning med stor behållning. Intressanta resonemang kring tillförlitlighet, validitet, effekten av positiv och negativ bedömning, självbedömning och metakognition."

Premiär för interaktiva böcker - idag är det äntligen dags!

2012-03-12

 

Idag lanserar vi nya pedagogiska lärverktyg för den svenska skolan, interaktiva böcker. Interaktiva böcker är en helt ny produktkategori och inte en digital version av den tryckta boken. Bok på burk är historia på samma sätt som produkter som är låsta till en specifik plattform tillhör dåtiden. Framtiden är nya pedagogiska verktyg som är plattformsoberoende och som läraren själv kan bygga ut genom att addera eget material.
 
Med start i dag börjar Gleerups lansering av interaktiva böcker, totalt handlar det om 38 stycken som tillsammans täcker de flesta gymnasieämnen. Dagens flexibla lärande kräver flexibla lärverktyg.  Produkterna är därför helt plattformsoberoende, det vill säga att elever och lärare kan arbeta med dem oavsett om de sitter framför en dator i skolan, med en surfplatta hemma eller med en smartphone på bussen. De interaktiva böckerna inkluderar inte bara text och bild utan även ett rikt multimedialt material och tester som ökar möjligheterna till ett indivualiserat lärande.  Ett verktyg som på ett naturligt sätt använder sig av text, ljud, bild, film, animeringar och laborationer ger varje elev möjlighet att lära utifrån sina utgångspunkter. Dessutom inkluderas funktioner som främjar kommunikation och ett mer socialt lärande.
 

Flexiblare lärverktyg efterfrågas

2012-03-07

 

Forskningsprojektet Unos uno vid Örebro universitet och Högskolan Dalarna undersöker sedan hösten 2010 satsningar på varsin bärbar dator till lärare och elever vid ett tjugotal skolor i tio kommuner. Arbetet leds av Åke Grönlund, som är professor i informatik på Handelshögskolan vid Örebro universitet.
 
Nyligen lanserades en rapport om undersökningarna som genomförts under 2011. I dessa konstaterar bl.a. Åke Grönlund att lärare uppskattar sedvanliga läromedel för att de ger något fast och trovärdigt att hålla i vid planering och genomförande av undervisning. Han menar dock att de inte alltid räcker till när undervisningen i allt högre grad handlar om dialog, samarbete, diskussion och problembaserat lärande. Läromedlen behöver vara mer flexibla och de måste kunna förändras och byggas ut. Det är också nödvändigt att kunna lägga in elevernas arbeten och att kunna dela uppslag, tankar och idéer med andra lärare, menar Åke Grönlund.
 
Samma tankar finns hos oss på Gleerups och de påverkar löpande ett av våra stora utvecklingsprojekt, interaktiva böcker. I mars lanserar Gleerups en helt ny typ av flexibelt lärverktyg som kombinerar ett tryggt och kvalitetssäkrat innehåll med den senaste teknikens möjligheter.
 
Läs mer om rapporten här.