Köpvillkor

Beställningar

Gleerups Utbildning AB

Kundservice
Box 367
201 23 Malmö
Telefon: 040-20 98 10
E-mail: info@gleerups.se
Gleerups titlar kan också beställas i bokhandeln eller hos annan erkänd återförsäljare.
 

Priser

Alla angivna priser är exklusive mervärdesskatt. Gällande momssatser är 6% på tryckta och digitala läromedel och 25% på övriga produkter. Priset gäller vid leverans direkt från förlaget. Priset utgör basen för rabattsättning och fakturering. Gleerups Utbildning äger rätt att utan föregående meddelande när som helst ändra priser. Vi reserverar oss för eventuella prisändringar.

Orderbegrepp

Med order avses: En samlad beställning för leverans vid ett tillfälle med en leveransadress och där godset har en och samma leveransmärkning. Gleerups artikelnummer skall alltid finnas på ordern. Om alla i en order ingående artiklar ej kan levereras vid samma tillfälle, medräknas dessa i ordervärdet och debiteras vid leveransen med ursprungsorderns rabatt.
 

Frakter

Vi hanterar endast beställningar inom Sverige och Finland. Undantag kan göras för större order, kontakta info@gleerups.se för mer information. Frakten betalas av köparen. Frakt för restnoterade titlar debiteras vid första leveranstillfället. Om köparen önskar mottagarfrakt måste detta anges vid beställning. Hämtning av leverans med kundens eget fraktfordon resp. av befraktare, kontrakterade av kunden, kan ske om tidpunkten har fastställts i samråd med Gleerups och dess distributionsenhet.

Godset ska i köprättsligt hänseende avses som avlämnat till köparen, då självständig transportör mottagit varorna. Avlämnandeplatsen är alltså normalt säljarens lageranläggning. Om inget annat överenskommits är varorna Gleerups till dess att full betalning erlagts.

 

Betalningsvillkor

30 dagar netto från fakturadatum. Krav om bestämd leveranstid kan aldrig tillgodoses under augusti och måste under sommaren i övrigt alltid fastställas genom särskild överenskommelse mellan kund och Gleerups Utbildning AB. Vid betalning efter förfallodatum debiteras dröjsmålsränta, diskonto + 8%.

 

Skadad leverans

Levererade varor skall omedelbart efter mottagandet kontrolleras.

Vid transportskadade varor i en leverans är mottagaren skyldig att omedelbart, eller senast inom sju (7) arbetsdagar, anmäla skadan till transportföretaget. Om kolli saknas skall detta anges på fraktsedeln innan kvittens sker.

Vid defekta varor i en leverans är mottagaren skyldig att omedelbart, eller senast inom fjorton (14) arbetsdagar anmäla detta till Gleerups Utbildning AB via Gleerups Kundservice, telefon 040-20 98 10 eller mejl info@gleerups.se. Alla skadade varor i en leverans ska anmälas samtidigt och bilder ska bifogas vid anmälan.

Eventuellt återsändande av skadad leverans får endast ske efter godkännande från kundservice, som även ger besked om hur återsändandet skall ske. Fraktkostnaden för sådant återsändande betalas av Gleerups Utbildning AB.

 

Felaktig eller ofullständig leverans

Levererade varor skall omedelbart efter mottagandet kontrolleras.

Vid felaktig eller ofullständig leverans av varor är mottagaren skyldig att omedelbart, eller senast inom fjorton (14) dagar anmäla detta till Gleerups Utbildning AB via Gleerups Kundservice, telefon 040-20 98 10 eller mejl info@gleerups.se. Alla felaktiga/saknade varor i en leverans ska anmälas samtidigt.

 

Returer av tryckta läromedel

Tryckta läromedel får inte returneras utan Gleerups godkännande. Tryckta läromedel som inköpts under perioden 1 maj t.o.m. 30 september får returneras, och skall då vara Gleerups Utbildning AB tillhanda i nyskick senast 15 oktober samma år.

Lägsta returantal är fem felfria exemplar per titel och titeln måste finnas i Gleerups sortiment vid returtillfället. Kunden ska styrka att inköp skett under den angivna perioden genom att med godset bipacka kopia på faktura eller följesedel. Returfrakten betalas av köparen. Returnerade varor krediteras senast den 30 januari året efter returen. Kreditering sker till varans pris den 15 oktober med ett avdrag på 25%. 

 

Copyright

Mångfaldigande av material, helt eller delvis, utan medgivande från Gleerups Utbildning är förbjudet enligt lagen om upphovsrätt. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande genom tryckning, kopiering, duplicering, stencilering, overheadvisning, fotografering, inspelning etc. Från och med 2018 gäller nya regler för kopiering av läromedel.

Här kan du läsa om det nya skolkopieringsvatalet


Insamling av dina personuppgifter

I samband med de tjänster som erbjuds på Gleerups Utbildnings hemsida sker insamling av personuppgifter. Genom att utnyttja dessa tjänster samtycker du till att Gleerups Utbildning får behandla dina personuppgifter enligt personuppgiftslagen, PUL. Vi tar ansvar för att de personuppgifter som du lämnar till oss inte lämnas vidare till tredje part utanför koncernen Berling Media AB, undantaget situationer där detta krävs enligt lag.


Du är alltid välkommen att kontakta oss för att ta del av de personuppgifter som finns registrerade. Om de är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta kan du begära att uppgifterna rättas alternativt tas bort.

Vid eventuellt missbruk av de tjänster som erbjuds på företagets hemsida förbehåller sig Gleerups Utbildning rätten att neka personer och företag tillgång till webbplatsen.


Digitala Läromedel

Digitala läromedel säljs som licenser. I katalogen samt på www.gleerups.se finns information om vilken löptid som gäller för respektive digitalt läromedel. Ett digitalt läromedel är levererat och löptiden startar då licensID med tillhörande instruktioner mailats till den av kunden vid beställningstillfället uppgivna e-postadressen.

 

Returer av digitala läromedel

Ett digitalt läromedel (digitalt innehåll som har levererats på något annat
sätt än på ett fysiskt medium) kan ej returneras då de på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas.