Kvalitetssäkrade läromedel ger bättre möjligheter

Att stärka tillgången till kvalitativa läromedel i skolan är ett av de enklaste sätten att öka likvärdigheten, höja kunskapsresultaten och ge bättre stöd till både elever och lärare. Vi på Gleerups brinner för att bidra till en likvärdig skola. Tillgång till kvalitativa läromedel borde vara en självklarhet för både lärare och elever på landets alla skolor.

#1
Alla Gleerups läromedel är kvalitetsgranskade

Med Gleerups läromedel har du tillgång till strukturerade läromedel som är granskade, kvalitetssäkrade och anpassade till centralt innehåll, kursplaner och kunskapskrav för hela grundskolan och gymnasie- och vuxenutbildning. Vare sig du använder en tryckt lärobok eller ett digitalt läromedel från Gleerups, så kan du därför känna dig trygg med att dina läromedel har exakt samma kvalitetskrav på sig.

#2
Våra författare är lärare  

Alla Gleerups läromedelsförfattare är lärare med erfarenhet från klassrummet. Vi är mycket stolta och glada över våra författare som med sina kunskaper, sitt intresse och stora engagemang gör det möjligt för oss att utveckla läromedel och kurslitteratur av högsta kvalitet. Under processen att ta fram nya läromedel har vi också ett tätt samarbete med lärare och elever ut på landets skolor som testklasser och referenslärare. Alla läromedel granskas av undervisande lärare ur ett pedagogiskt perspektiv. 

#3
Digitala läromedel skapar ökad tillgänglighet

Med Gleerups digitala läromedel får du och dina elever tillgång till ett ständigt aktuellt innehåll av hög kvalitet. Allt samlat i en homogen lärmiljö med smarta funktioner som hjälper varje elev att utveckla förmågor utifrån just sina förutsättningar och behov.
 

#4
Tillsammans frigör vi lärarnas tid 

För skolor som använder kvalitetssäkrade läromedel, oavsett tryckta eller digitala, frigörs värdefull tid som kan användas till mer undervisning och stöd för eleverna, jämfört med om lärarna själva måste producera läromedel. I en situation där dessutom många lärare är obehöriga blir naturligtvis också läromedlens kvalitet viktigare än någonsin.
 

Gleerups är medlem i branchorganisationen Läromedelsföretagen som verkar för att lärare ska få bättre förutsättningar att undervisa och för att elever och studenter ska nå högre kunskapsresultat. Läromedelsföretagen har tagit fram flera policies som ska hjälpa medlemsföretagen att utveckla läromedel av hög kvalitet.

 

Kvalitetspolicy läromedel

Kvalitetspolicyn innehåller riktlinjer för utveckling av läromedel som Läromedelsföretagen tagit fram för sina medlemmar.

Stöd vid val av läromedel

För att underlätta för lärare att välja läromedel har Läromedelsföretagen tagit fram ett stöd som visar på vad lärare ska kräva av ett läromedel.

Policy digitala läromedel

Läromedelsföretagen har antagit en policy för tillgängliga digitala läromedel med anledning av en ökad användning av digitala läromedel.