Hur blir en komvuxelev, som köper ett digitalt läromedel privat, med i en undervisningsgrupp?

Komvuxelever registrerar sig själva för att gå med i en undervisningsgrupp. Du som lärare kan bjuda in komvuxelever till din undervisningsgrupp genom att skicka en gruppkod. Gå in på  "Administration" och välj "Klasser/grupper". Sök upp aktuell klass/grupp. Klicka på klassen/gruppen och klicka därefter på "Skicka gruppkod". Du får upp en kod som du kan dela med dina elever via mejl eller på annat sätt. Du kan skicka gruppkoden till en enskild elev genom att skriva in elevens e-postadress så skickas automatiskt ett mejl till eleven.