Författare | Gleerups

Gleerups författare

Alla Gleerups läromedelsförfattare är lärare med erfarenhet från klassrummet. På samma sätt är författarna till all vår högskolelitteratur verksamma universitetslärare.

Vi är mycket stolta och glada över våra författare som med sina kunskaper, sitt intresse och stora engagemang gör det möjligt för oss att utveckla läromedel och kurslitteratur av högsta kvalitet.

Gleerups författare sorterade på efternamn

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Å Ä Ö

Har du en idé till ett läromedel eller ny kurslitteratur?

Är du engagerad och brinner för ditt ämne? Har du goda pedagogiska idéer och undervisningserfarenhet?  Vill du vara med och skapa framtidens läromedel?

 

Vi söker ständigt efter nya idéer som vi kan omvandla till konkreta läromedel eller kurslitteratur och är alltid intresserade av att komma i kontakt med nya författare!

Är du en god granskare?

Våra granskare kvalitetssäkrar det pedagogiska innehållet under utvecklingsfasen.

 

Uppdraget som granskare innebär att du läser och kommenterar texterna utifrån din erfarenhet som lärare. Är upplägget bra? Språket? Kommer boken att fungera i klassrummet? Är rätt saker med? Hur är övningarna?

Kontakta oss gärna!

Har du en idé till ett nytt läromedel eller ny kurslitteratur eller är du intresserad att bli granskare? Ring eller mejla den affärsområdesansvariga och presentera dig.

Maud Ejenstam

Affärsområdeschef F-9
040-20 98 41
maud.ejenstam@gleerups.se

Lars Åkerblom

Affärsområdeschef gymnasium och vuxenutbildning
040-20 98 22
lars.akerblom@gleerups.se

Annika Möller

Affärsområdeschef  universitet och högskola
040-20 98 70
annika.moller@gleerups.se

Vad innebär det att vara författare hos Gleerups?

En förutsättning för att din idé ska bli antagen är att du har god kunskap inom ditt område och erfarenhet av undervisning i det aktuella ämnet. Som författare formulerar du dig på ett sätt som är lämpligt för mediet och målgruppen. Du tycker om att samarbeta och vill utveckla läromedel/kurslitteratur som är anpassade för ett effektivt lärande.

Vi förankrar nya läromedel noga i skolvardagen. Dina texter och dina tankar kommer att kommenteras av andra lärare, så det är viktigt att du vill vara en del i den didaktiska diskussionen. Gleerups arbetar i många projekt med kunddialog där du som författare får en möjlighet till direktkontakt med andra lärare.

Som författare hos Gleerups arbetar du i nära samarbete med läromedelsutvecklare eller högskoleredaktörer som ger konkret handledning under processen med att utforma ett nytt läromedel eller en ny kursbok.

När läromedlet är färdigt ser vi till att det når rätt målgrupp. I marknadsföringen av våra läromedel och vår litteratur för universitet och högskola, använder vi en mix av flera kanaler; presentation på webbsidor, i nyhetsbrev och i olika typer av trycksaker, medverkan på träffar, mässor och utställningar.

Dessutom visar och presenterar våra säljare ditt läromedel på skolbesök runt om i landet och våra kursböcker exponeras vid konferenser och bokbord på olika universitet och högskolor.