Om Gleerups | Gleerups

I samarbete med dig

Gleerups erbjuder strukturerade läromedel som är granskade, kvalitetssäkrade samt anpassade till centralt innehåll, kursplaner och kunskapskrav. Tillsammans med lärare och elever runt om i landet utvecklar vi framtidens läromedel.  Vill du också vara med? Bli pilotskola, författare eller granskare! 

Bli författare

Är du vår nya författare? Vi söker ständigt efter nya idéer som kan omvandlas till konkreta läromedel eller kurslitteratur. 

 

Läs mer på författarsidorna

Gleerups samarbetar med Rädda Barnen

För oss på Gleerups är det självklart att alla barn i Sverige ska ha tillgång till bra utbildning och samma möjligheter i skolan. Därför samarbetar vi med Rädda Barnen. För varje lärare som börjar prenumerera på Gleerups nyhetsbrev skänker vi 30 kronor till Rädda Barnens projekt ”För en tryggare skola”.  

Med projektet "För en tryggare skola" arbetar Rädda Barnen för att alla barn i Sverige ska ha tillgång till bra utbildning och få samma möjligheter i skolan.

 

Vill du och din klass göra mer? Vad kan ni göra för att skapa en tryggare skola? Kontakta gärna Rädda Barnen om du vill ha råd och stöd för att komma igång med arbetet. På Rädda Barnens hemsida kan du hämta material gratis

 

Gleerups historia 

Gleerups grundare var dansken Christian Wilhelm Kyhl Gleerup som 1826 startade CWK Gleerups förlag i Lund. Verksamheten bestod av både bokhandel och förlag med en utgivning med tonvikt på teologi, språkvetenskap samt skolböcker. 
 
CWK Gleerups förlag blev välkänt och respekterat i vida kretsar, främst bland akademiker, präster och pedagoger. Senare under 1800-talet överläts bokhandelsrörelsen som än i dag lever kvar under namnet Akademibokhandeln Gleerups i Lund. 
 
Under 1900-talet fortsatte förlaget sin verksamhet med utgivning av vetenskaplig och teologisk litteratur samt skolböcker. På 1970-talet såldes CWK Gleerups till ett antal intressenter och införlivades i Svenska Utbildningsförlaget Liber. 1973 när dåvarande Statsföretag (som sedan blev Procordia), blev ensam ägare till Liber byttes också namnet. 
 
1990 togs företagsnamnet Gleerups åter i bruk och sedan dess har sortimentet kontinuerligt utvecklats och breddats för att idag omfatta tryckta och digitala läromedel för grundskola, gymnasium och högskola.
 
Idag har Gleerups 65 anställda och omsatte 2016 192,5 miljoner kronor. Gleerups VD heter Åsa Steholt Vernerson.