Gleerups i samarbete med dig

Vår målsättning är att Gleerups läromedel ska ge det bästa tänkbara stödet för framgångsrikt lärande i skolan. Därför utvecklar vi dem i ett nära samarbete med elever, lärare och skolledare runt om i landet. När vi testar och utvärderar digitala läromedel tar vi hjälp av pilotskolor och pilotklasser. Gleerups erbjuder även brett utbud av kurslitteratur för universitet och högskola, kursböcker skrivna av de bästa författarna om den senaste forskningen.  Vill du också vara med? Bli pilotskola, författare eller granskare!  

 Bli pilotskola

Gleerups pilotskolor testar och utvärderar framförallt digitala läromedel. Läs mer om vad det innebär att vara pilot.

Bli författare

Är du vår nya författare? Vi söker ständigt efter nya idéer som kan omvandlas till konkreta läromedel eller kurslitteratur. 

Bli granskare

Våra granskare kvalitetssäkrar det pedagogiska innehållet under utvecklingsfasen.

Gleerups samarbetar med Rädda Barnen

För oss på Gleerups är det självklart att alla barn i Sverige ska ha tillgång till bra utbildning och samma möjligheter i skolan. Därför samarbetar vi sedan flera år tillbaka med Rädda Barnen. För varje lärare som börjar prenumerera på Gleerups nyhetsbrev skänker vi 30 kronor till Rädda Barnens viktiga arbete med att ge alla barn chans till bra utbildning och trygg skola. 

Anmäl dig till Gleerups nyhetsbrev

Gleerups historia 

Gleerups grundades år 1826 av dansken Christian Wilhelm Kyhl Gleerup som startade CWK Gleerups förlag i Lund. Verksamheten bestod av både bokhandel och förlag med en utgivning med tonvikt på teologi, språkvetenskap och skolböcker. 

CWK Gleerups förlag blev välkänt och respekterat i vida kretsar, främst bland akademiker, präster och pedagoger. Senare under 1800-talet överläts bokhandelsrörelsen som än i dag lever kvar under namnet Akademibokhandeln Gleerups i Lund. 1900-talet fortsatte förlaget sin verksamhet med utgivning av vetenskaplig och teologisk litteratur samt skolböcker. På 1970-talet såldes CWK Gleerups till ett antal intressenter och införlivades i Svenska Utbildningsförlaget Liber. 1973 blev dåvarande Statsföretag (som sedan blev Procordia) ensam ägare till Liber. 1990 togs företagsnamnet Gleerups åter i bruk och sedan dess har sortimentet kontinuerligt utvecklats och breddats för att idag omfatta tryckta och digitala läromedel för grundskola, gymnasium och högskola.

Idag har Gleerups 60 anställda och omsatte 2017 173,8  miljoner kronor. Gleerups VD heter Åsa Steholt Vernerson.